بسمه تعالی

مهدی قائمی متولد 1353  ،با 29سال سابقه آموزشی در مدارس استثنایی بوده و دارای فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی و درحال حاضر دانشجوی دکتری برنامه درسی در دانشگاه علوم وتحقیقات تهران  وآزمون جامع را با موفقیت گذرانده ام و تا مهر 94 از پایان نامه دفاع خواهم کرد همچنین دارای کدراهنمایی پایان نامه ارشد می باشم.

 عناوین کسب شده

الف -معلم نمونه آموزشگاههای استثنایی در سال 1384 ب- مقام دوم جشنواره های تدریس استثنایی خراسان رضوی  ج-مدیر نمونه  مدارس راهنمایی منطقه تربت حیدریه در سال 92

تدریس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه – از سال 1382 تا کنون دروس علوم تربیتی

دانشگاه پیام نور تربت حیدریه –از سال 1382 تا کنون دروس علوم تربیتی

دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم از سال 1382–تا کنون دروس علوم تربیتی

مدرس دو ره های ضمن خدمت فرهنگیان و مدرس آموزش خانواده

راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور از سال 1388 تا کنون

چاپ مقالات خارجی

1:Influence of preschool on ocademic achievement and social adjustment on first grade elementary school students      isc

 2:method of teaching metacogntion and its impact on female elementary student     isc

3:Reserche and Efficacy of teaching method exploration in elementary schools on city Torbate hidarye in school year 91-9 2   isi

مقالات چاپ شده داخلی

 4-قائمی مهدی ،روشهای تدریس انتقادی و تاثیر آن بر آموزش –همایش روشهای تدریس در دانشگاهها – دانشگاه آزاد تربت حیدریه،ایران  

5- قائمی مهدی ،قربانی هادی بررسی تاثیر خانواده بر بزهکاری جوانان – کنگره بین المللی آسیبهای اجتماعی 2014- دانشگاه تهران  ،ایران

6 –قائمی مهدی ،قربانی هادی،ررسی شیوه های فرزند پروری ومهارتهای اجتماعی - – کنگره بین المللی آسیبهای اجتماعی 2014 - دانشگاه تهران،ایران

7—قائمی مهدی، نقی زاده عبدالحسین،بررسی کتاب فناوری پایه ششم در ایجاد مهارتهای شغلی – همایش برنامه ریزی درسی ایران – دانشگاه بیرجند  ،ایران

8--  نقی زاده –عبدالحسین، قالئمی –مهدی و همکاران،بررسی کتب علوم ابتدایی – همایش علوم –دانشگاه شهید رجایی تهران ،ایران

9قائمی –مهدی -،کنعانی مسطفی، تأثير استفاده از الگوي طراحي آموزشي انگيزشي كلر بريادگيري و يادداري دستور زبان انگليسي از طريق چند رسانه اي ها-چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر- تهران  ]ایران

10- فائمی –مهدی0بلندی –سمیه،مقاله  برنامه درسی در صلاحیت معلمین ، دومین کنفرانس پایداری روان شناسی و علوم تربیتی – حرداد ماه 94 تهران،ایران

11-قائمی –مهدی-احمدزاده مریم، بررسی صلاحیت معلمین ابتدایی، دومین کنفرانس پایداری روان شناسی و علوم تربیتی – حرداد ماه 94 تهران

12-قائمی –مهدی،علیپور علی، تفاوت مهارتهای اجتماعی دردانش آموزان نابینا و عادی شهرستان تربت حیدریه –کنفرانس ملی  پایداری روان شناسی و علوم تربیتی – تهران -ایران

13- قائمی –مهدی ،صباغ-الهه – بررسی بنامه رسی دلنشگاهها با شایستگس حرفه ای – سومین کنفرانس روان شناسی و علوم رفتاری – مرداد94- تهران –ایران

 

 

مقالات دز حال پذیرش

13-قائمی –مهدی ،کنعانی مصطفی،بررسی تأثیر راهبردهاي عملي الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلربر انگيزش يادگيري دانش آموزان مجله دانش و پژوهش در برنامه ریزی درسی –دانشگاه آزاد خورسگان –اصفهان ،ایران

14-قائمی مهدی ،فلاح تورج  و تطبیق کلاسهای چند پایه –فصلنامه علمی و پژوهشی بجنورد

طرحها

 میزان صرفه جویی اقتصادی – بیسج خواهران

مشارکت در طرح نظرسنجی موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژهوهشهای آستان قدس رضوی

مشارکت در طرح پالایش روانی دانشجویان دانشگاه عالی تربت حیدریه

کتابهای درحال چاپ

طراحی آموزشی

صلاحیت حرفه ای معلمی در ایران و نحوه کسب صلاحیتها در کشورهای مختلف 

+ نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 11:15 |
   • تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان
   • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
   • کاربرد “نقشه هاي مفهومي” در راستای مشارکت و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
   • ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی
   • ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
   • شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
   • بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
   • شناسایی عوامل كليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
   • ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
   • بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
   • تحلیل هزینه-فایده و  ارزيابي اقتصادي بكارگيري يادگيري الكترونيكي در نهادها
   • امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران (متن کامل  
   • نیازسنجی آموزشی کارکنان
   • طراحی الگوئی جهت زمينه سازي خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش متوسطه ايران
   • بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
   • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان ها
   • -رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
   • -رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان
   • نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه …
   • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
   • بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش …
   • بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان
   • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش …
   • بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش
   • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
   • بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش
   •  
   • -تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …
   • -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
   • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان ….
   • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و  اثربخشی سازمان ….
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر فرهنگ منابع انساني
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر اثربخشی منابع انساني
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر خلاقيت سازماني
   • -تاثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انساني
   • رابطه فرهنگ سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
   • رابطه تعهد سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
   • رابطه فرهنگ سازماني و پاسخگویی سازماني در سازمان هاي اداري
   • -تاثير سبک رهبري سازمان بر پاسخگویی سازماني
   • -رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
   • -رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
   • -رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان
   • -رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
   • -مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی
   • -مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
   • -رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی
   • -ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
   • -بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی
   • -مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی
 • The role of organizational learning in transformational leadership and organizational innovation
 • Examining the influence of subjective norm and facilitatin conditions on the intention to use technology among pre-servic teachers: a structural equation modeling of an extended  technology acceptance model
 • The role of schools’ perceived human resource policies in teachers’ professional development activities: a comparative study of innovations toward competence-based education
 • The social competence of highly gifted math and science adolescents
 •  
 • Transition, induction and goal achievement: first-year experiences
 • of Hong Kong undergraduates

How class size reduction mediates secondary students’ learning:

hearing the pupil voice

+ نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 7:45 |
 

 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک های سازگارانه و عزت نفس
 • بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود شکوفایی
 • عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر پیشرفت تحصیلی
 • عوامل آموزشي، كالبدي و مهارت های مقابله با استرس
 • بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی
 • بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خود شکوفایی
 • مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی
 • مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه سبکهای یادگیری و مهارت های مقابله با استرس
 • رابطه سبکهای یادگیری و شناختی و خود شکوفایی
 • مدلسازی ساختاری سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی
 • مدلسازی ساختاری سبک های حل مسئله و پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت
 • بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با مهارت مقابله با استرس
 • بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با سلامت عمومی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شادکامی
 • بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و خود شکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و عرت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و مهارت مقابله با استرس
 • بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی خودشکوفایی دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت عمومی
 • بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و مهارت مقابله با استرس
 • بررسی رابطه متغیرهای روانشناختي و فراشناختي و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
 • بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با رضایت شغلی معلمان
 • بررسی رابطه سرمايه اجتماعي دانشجويان با متغيرهاي زمينه اي
 • بررسی رابطه سرمايه اجتماعي دانشجويان با متغيرهاي رفتاری
 • بررسی رابطه سرمايه اجتماعي دانشجويان با متغيرهاي ساختاری
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با روش AHP  فازی
 • ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت تغییر در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …
 • بررسی رابطه آموزش ICT با عملکرد تحصیلی معلمان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء سطح کیفی زندگی معلمان
 • بررسی رابطه رضایت شغلی معلمان و عملکرد آنها
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش میزان رضایت شغلی معلمان
 • سنجش میزان وجدان کاری معلمان
 • شناسایی عوامل موثر بر کارایی معلمان و سنجش میزان کارایی معلمان با استفاده از عوامل شناسایی شده
 • مقایسه رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی ميان دانش آموزان ِ با و بدون ناتواني يادگيري
 • رابطه خودشکوفایی و انگیزش پیشرفت دانش اموزان
 • بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • بررسي رابطه وضعيت اقتصادي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • بررسي رابطه كمال گرايي والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان
 • رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در شادكامي دانش آموزان
 • پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی
 • رابطه سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروري با كمال گرايي فرزندان
 • بررسي رابطه پنج عامل شخصيت با شيوه هاي مديريت
 • رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبك هاي هويت نوجوانان
 • رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در عزت نفس دانش آموزان
 • تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان
 • رابطه بين جو رواني با سلامت عمومي كاركنان …
 • رابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان
 • بررسي رابطه باورهاي هوشي و سبك هاي هويت دانشجويان
 • رابطه باورهاي هوشي و سازگاري فردي اجتماعي دانش آموزان
 • رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت و خلاقيت
 • رابطه سبك هاي اسناد(تبيين) با سلامت عمومي
 • رابطه سبك هاي اسناد با سبك هاي هويت
 • رابطه باورهاي هوشي و عزت نفس دانش آموزان
 • نقش صفات شخصيت و رويكرد يادگيري در سلامت رواني و شادكامي دانشجويان
 • بررسي رابطه سبك هاي مقابله و اسناد با شادكامي
 • بررسي رابطه بين سبك هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان
 • بررسي رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با عزت نفس
 • رابطه جهت گيري هدف با رضايت زندگي در دانش آموزان
 • رابطه جهت گيري هدف با عزت نفس در دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
 • رابطه خودتنظيمي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
 • رابطه بين سبك هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با عزت نفس
 • بررسي ارتباط دست برتري با عزت نفس
 • نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • اثر سبك هاي شناختي بر مكانيسم هاي دفاعي
 • نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در شادكامي دانش آموزان
 • عوامل موثر بر تنيدگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
 • بررسي رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با شادكامي
 • بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و حل مسائل شناختي
 • بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و كاهش علائم افسردگي
 • رابطه سبك هاي دلبستگي و پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي
 • بررسي سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت
 • بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان
 • بررسي رابطه سخت رويي با افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش-آموزان
 • بررسي تاثير برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت عمومي دانش آموزان
  حافظه كاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهي ، سن و غيره(
  اثر اموزش شطرنج بر كودكان ناقص خوان
  مقايسه نقش پذيري در كودكان طلاق و گروه كنترل
  يادگيري مشاركتي و عوامل موثر بر ان
 • رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت، سبک هاي هويت و دينداري‏
 • مقايسه هوش و رشد اجتماعي کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبيعي‏
 • ارتباط فعاليت سيستمهاي مغزي/ رفتاري و وقايع زندگي با تغييرات ايمني‌شناختي
 • بررسي اثر روشهاي درماني و آموزشي سرمشق‌پذيري و تمرين سرمشق‌پذيري و آرميدگي عضلاني در درمان رفتارهاي غير جرات ورزي و آموزش رفتارهاي جرات ورزانه
 • بررسي اثربخشي روان درمانگري کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگيري با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان
 • بررسي رابطه ميان تحريک طلبي و انگيزه‌هاي رواني، در دانشجويان
 • بررسي مقدماتي روايي اعتبار و نرم يابي سياهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)
 •  بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دختران  متوسطه شهرستان ايلام
 • حافظه كاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهي ، سن و غيره(
 • اثر اموزش شطرنج بر كودكان دچار نارسایی  خوان
 • مقايسه نقش پذيري در كودكان طلاق و گروه كنترل
 • يادگيري مشاركتي و عوامل موثر بر ان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM
 • بررسي تاثير خودآگاهي، خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي دانشجویان
 • بررسي تاثير خودآگاهي با خود شكوفايي دانش آموزان
 • بررسي رابطه هوش هيجاني با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان
 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبك هاي اسنادي دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان
 • بررسي رابطه خود – مهاري و پایگاه اجتماعی دانشجویان
 • بررسي رابطه خود – مهاري، جمع گرايي و عزت نفس دانشجويان
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شكوفايي دانش آموزان
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و عزت نفس دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش دانش اموزان
 • رابطه خود ادراکی دانش اموزان و عزت نفس آنها
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان
 • طراحی و تدوین الگوئی جهت زمينه سازي رشد خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش دوره راهنمائی در ايران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخويي، برونگرايي، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر شادماني
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغيرهاي فردی، خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي در عملكرد تحصیلی دانش آموزان
 •  رابطه الگوهاي فرزندپروري با سلامت رواني و پیشرفت تحصيلي فرزندان
 • طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل  تیمز99 (TIMSS-R)
 • طراحی مدلی جهت بررسي رابطه بین اهداف پيشرفت، خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي
 • بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی
 • طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن
 • بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)
 • بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان
 • نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان
 • بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان
 • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
 • “نقشه هاي مفهومي” و مشارکت و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
 • ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی
 • ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
 • شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
 • بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
 • شناسایی عوامل كليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
 • ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
 • بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور    
+ نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 7:28 |
یه اطلاع کلیه دانشجویان که دروس کار عملی و پایان نامه را با اینجانب دارند میرساند که دانشجو موظف است تا پایان کار و ثبت نمره پیگیر کار خود باشد . در صورت عدم پیگیری و ثبت نشدن نمره هرگونه مسئولیتی با دانشجو است .

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 13:18 |
    رشته علوم تربيتي در مقطع كارشناسي، داراي گرايش‌هاي تكنولوژي آموزشي، مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، آموزش و پرورش پيش‌دبستاني و دبستاني و آموزش و پرورش كودكان استثنايي است.  گرايش تكنولوژي آموزشي تكنولوژي آموزشي در لغت از واژه‌هاي خاص ?تكنو? به معني برخورد سيستماتيك با پديده‌هاي علمي, ?لوژي? به معناي شناخت، و ?آموزش? به معناي فعاليت‌هاي هدفمندي است كه مربيان يا معلمان انجام مي‌دهند تا تغيير رفتار يا توانايي تغيير رفتار در فراگيرنده به وجود بيايد. از همين جا مشخص مي‌شود كه تكنولوژي آموزشي به معناي شناخت پديده‌ها يا روش‌هاي دقيق آموزشي براي رسيدن به اهداف آموزشي است. همان‌طور كه گفتيم اين يك تعريف لغوي است. اما در تعريف مفهومي بايد گفت كه تكنولوژي آموزشي شامل تئوري‌ها و اجراي اعمال طراحي، رشد، كاربرد، مديريت و ارزشيابي فرآيندها و منابع يادگيري مي‌شود. اين فرآيند از يك سو نگاهي خُرد و موشكافانه دارد؛ زيرا براي تسهيل فراگيري به تك تك فراگيران به صورت خُرد توجه مي‌كند و از سوي ديگر كيفيت آموزشي را به‌صورت كلي در نظر مي‌گيرد و در اين راستا به طراحي علمي، رشد علمي، كاربرد و مديريت اين فرآيند مي‌پردازد. در كل مي‌توان گفت كه رشته تكنولوژي آموزشي تلاش مي‌كند تا با طراحي دقيق و صحيح نظام آموزشي، به معلم‌ها بياموزد كه چگونه معلمي ورزيده، كاردان و ماهر شوند و تدريس خود را بر پايه بهترين شيوة‌ يادگيري, استوار كنند. اين دانش همچنين به مسؤولان نظام آموزشي بهترين راه تدوين كتب درسي، مديريت آموزشي و ارزشيابي آموزشي را نشان مي‌دهد. توانايي‌هاي لازم:  تكنولوژي آموزشي فرآيند كيفي و خُرد است؛ يعني به يادگيري تك تك انسان‌ها توجه دارد. به همين دليل دانشجوي اين رشته بايد نوع‌دوست، انسان‌دوست، علاقه‌مند به دانش‌آموزان و در عمل صادق باشد. همچنين لازم است  از نظر هوشي، توانايي فوق‌العاده‌اي داشته  و ديد هنري داشته باشد. در حال حاضر نيز مي‌بينيم كه دانشجويان توانمند اين رشته گاه با وسايل بسيار ابتدايي، وسايل جديد و جالبي خلق مي‌كنند. و در نهايت اين‌كه دانشجوي تكنولوژي آموزشي اگر هدفش ورود به آموزش وپرورش است، نبايد ايده‌آل‌گرا باشد چون هنوز تفكر تكنولوژي آموزشي در آموزش وپرورش جا نيفتاده است و فارغ‌التحصيلان اين رشته نبايد انتظار داشته باشند كه آموخته‌هاي خود را خيلي راحت و بدون هيچ مقاومتي در محيط آموزشي پياده كنند.  موقعيت شغلي در ايران:  فلسفة اصلي اين رشته، استفاده از توانايي فارغ‌التحصيلان آن در آموزش و پرورش و سپس صدا و سيما است. اما در عمل مي‌بينيم كه به دليل  تفكر غلط حاكم بر محيط‌هاي فوق، تكنولوژيست‌هاي آموزشي به سختي جذب اين مراكز مي‌شوند. البته برخي از فارغ‌التحصيلان اين رشته جذب مدارس غيرانتفاعي شده‌اند و با ارائه طرح‌هاي آموزشي براي دوره‌ها و درس‌هاي مختلف، كارآيي مدرسه را بسيار ارتقاء داده‌اند. عده‌اي از فارغ‌التحصيلان نيز جذب وزارت ارشاد يا كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مي‌شوند و بالاخره برخي از فارغ‌التحصيلان با توجه به توانايي‌هايي كه در طي تحصيل كسب كرده‌اند، جذب بازار كار آزاد مي‌شوند و به عكاسي آموزشي يا توليد فيلم‌هاي آموزشي مي‌پردازند. درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل: دروس مشترك در گرايش‌هاي مختلف علوم تربيتي: تاريخ آموزش و پروش در اسلام و ايران، فلسفه آموزش و پرورش، اصول و مباني آموزش و پرورش،‌آموزش و پرورش تطبيقي، آموزش و پرورش ابتدايي راهنمايي و متوسطه، اخلاق اسلامي،‌روش ها و فنون تدريس، روانشناسي عمومي، ‌روانشناسي تربيتي، روانشناسي رشد كودكي و نوجواني، جامعه‌شناسي عمومي، جامعه‌شناسي آموزش و پرورش، اقتصاد آموزش و پرورش، مقدمات مديريت آموزشي، مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي ودرسي، آموزش و پرورش كودكان استثنائي، مقدمات مشاوره و راهنمايي، مقدمات تكنولوژي آموزشي، آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري، روش‌هاي آماري در علوم تربيتي، سنجش واندازه‌گيري در علوم تربيتي، مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي. دروس تخصصي گرايش تكنولوژي آموزشي: سمينار در برنامه‌ريزي درسي و آموزشي، مباني ارتباط انساني، اصول طراحي پيام‌هاي آموزشي، اصول عكاسي، توليد برنامه‌هاي تلويزيوني، انتخاب، بهره‌برداري و ارزيابي مواد و وسايل آموزشي، توليد مواد آموزشي. گرايش مديريت و برنامه‌ريزي گرايش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي يك رشته ميان رشته‌اي است كه تلفيقي از رشته‌هاي روانشناسي، جامعه‌شناسي، فلسفه، مديريت، آمار، زبان خارجي و مشاوره مي‌باشد. هدف اين گرايش از يك سو فراهم ساختن فرصت‌هاي يادگيري هر چه بيشتر براي گروه‌هاي واجب‌التعليم و علاقه‌مند به يادگيري و از سوي ديگر تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز توسعة اقتصادي كشورها است. در كل مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، مديريت بر فعاليت‌هاي ياددهي و يادگيري به منظور ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرنده و ارزيابي ميزان تحقق اين تغييرات است. فارغ‌التحصيل اين گرايش به راحتي مي‌تواند علاوه بر پيش‌بيني‌هاي آموزشي يك كشور، مراحل برنامه‌ريزي آموزشي و مديريت بر اجراي آن را ترسيم كند و با روش‌هاي بهتر آموزشي، راهنما و مشاور خوبي براي يادگيرندگان باشد.   توانايي‌هاي لازم : فلسفه، جامعه‌شناسي، ‌رياضيات، آمار، اقتصاد و زبان انگليسي در اين رشته كاربرد و اهميت بسياري دارد. دانشجوي اين رشته بايد نسبت به محيط‌هاي آموزشي جامعه خود، ديد عميقي داشته باشد و روش‌ آموزش كشور خود را بداند تا ظرافت‌هاي رفتاري دانش‌آموزان را درك كند و در نهايت به تشريح و تشكيل يك برنامه‌ريزي آموزشي صحيح بپردازد.   موقعيت شغلي در ايران : امروزه آموزش با همه جنبه‌هاي زندگي ما ارتباط تنگاتنگ دارد و هر اندازه كه جامعة ما پيچيده‌تر شود، آموزش و پرورش نقش مهم‌تري در حل مسائل آتي و رشد انسان‌ها پيدا مي‌كند. به همين دليل موقعيت‌هاي شغلي بسياري براي فارغ‌التحصيلان اين گرايش وجود دارد. تا جايي كه بسياري از كارشناسان مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي آينده شغلي اين گرايش را در كشور ما، بسيار اميدبخش و ايده‌آل مي‌دانند و معتقدند كه فارغ‌التحصيلان مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي بايد آينده خود را در فردا ببينند. چون كشور ما، يكي از كشورهاي در حال رشد و توسعه است و بدون بهره‌گيري از شاخه‌هاي مختلف آموزشي، نمي‌تواند توسعه همه جانبه داشته باشد. در حال حاضر فارغ‌التحصيلان اين گرايش در درجه اول جذب آموزش و پرورش مي‌شوند. تعدادي نيز در سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان‌هاي مديريت وبرنامه‌ريزي و برنامه‌وبودجه فعاليت مي‌كنند. گفتني است كه فارغ‌التحصيلان مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي مجوز تأسيس آموزشكده‌هاي درسي را دارند و در صورت داشتن سرمايه لازم،‌ مي‌توانند در اين زمينه فعاليت كنند. دروس تخصصي گرايش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي: اصول مديريت آموزشي ، روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت ، سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران، اصول برنامه‌ريزي آموزشي، مباني امور مالي و تنظيم بودجه در آموزش و پرورش، اصول برنامه‌ريزي درسي، كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت آموزشي، اصول حسابداري، روابط انساني درسازمان‌هاي آموزشي،‌نظارت و راهنمايي تعلمياتي، راهنمايي تحصيلي و شغلي، مسائل نوجوانان و جوانان، آموزش بزرگسالان، برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت، مديريت اسلامي، پروژه تحقيقاتي (سمينار)، كار عملي مديريت در آموزشگاه، كار عملي در سازمان‌ها، متون زبان خارجه (در برنامه‌ريزي آموزش درسي)، متون زبان خارجه در مديريت آموزشي. گرايش آموزش و پرورش پيش‌دبستاني و دبستاني آموزشي كه از زمان تولد آغاز و تا شروع اولين كار رسمي دبستان در پايان ششمين سال زندگي كودك ادامه مي‌يابد، بسيار مهم است. زيرا كودكان در چنين سال‌هايي، مراحل مهم و حساس زندگي خود را از نظير شخصيتي،‌ اجتماعي و آموزشي پشت سر مي‌گذرانند، و در واقع 6 سال اوليه زندگي از لحاظ رشد هوش و شكل‌گيري شخصيت دوراني سرنوشت‌ساز است. از سوي ديگر آموزش وپرورش دبستاني مهم‌ترين حلقه از حلقه‌هاي نظام آموزش و پرورش كشور است و كودكان در اين دوره در مراحل بسيار مهم رشد جسماني،‌ عاطفي، ذهني به سر مي‌برند، از همين‌رو توجه به اين دوره از آموزش و پرورش بايد از اولويت خاصي برخوردار باشد. هدف گرايش آموزش و پرورش پيش‌دبستاني و دبستاني تربيت متخصصاني است كه بتوانند قواي جسمي،‌ عاطفي، رواني،‌ اجتماعي و اخلاقي كودكان پيش‌دبستاني و دبستاني را پرورش دهند. توانايي‌هاي لازم : تعليم و تربيت بيش از آنكه علم باشد،‌فن و هنر است و يك معلم يا مربي بايد به ياري فن و هنر خويش مراحل يادگيري را هدايت كند. به همين دليل دانشجوي اين گرايش بايد فردي خلاق بوده و از اطلاعات عمومي نسبتاً گسترده و فن بيان خوبي برخوردار باشد و در نهايت از كار با كودكان لذت ببرد. موقعيت شغلي در ايران : فارغ‌التحصيل اين گرايش علاوه بر كار در آموزش و پرورش و مهد كودك‌ها و آمادگي‌ها  در صورت داشتن سرماية‌ لازم مي‌تواند مجوز تأسيس مهد كودك و آمادگي را بگيرد و در اين زمينه به طور خصوصي فعاليت كند. همچنين مي‌تواند در مراكز مرتبط با كودكان مانند كانون پروش فكري كودكان و نوجوانان يا سازمان بهزيستي به عنوان كارشناس حضور داشته باشد. دروس تخصصي گرايش آموزش و پرورش دبستاني و پيش‌دبستاني: آموزش و پروش پيش‌دبستاني و دبستاني، بهداشت و تغذيه مادر و كودك،‌ اصول بهداشت و كمك‌هاي اوليه،  تفاوت‌هاي فردي كودكان،‌ روانشناسي بازي، مديريت مراكز پيش‌دبستاني و دبستاني، آشنايي با مفاهيم و روش تدريس رياضيات، آموزش هنر، تهيه و كاربرد وسايل مواد آموزشي،‌كاردستي و مهارت‌هاي فني، ‌مشاهده (كارورزي) زبان‌آموزي، قصه‌گويي و نمايش خلاق، كار و آشنايي با طبيعت و زندگي اجتماعي، حركت ورزشي و سرودهاي خاص كودكان، مشاوره كودك،‌ روانشناسي آموزش خواندن، ادبيات كودكان،‌‌ آشنايي با فعاليت‌هاي تربيتي ـ اجتماعي، روش تدريس علوم تجربي واجتماعي، تربيت بدني(ورزش و بازي‌هاي دبستاني)، كارورزي  دبستان.   گرايش آموزش و پرورش  كودكان استثنايي كودكان ودانش‌آموزان استثنايي به پنج گروه عقب‌مانده ذهني و معلول جسمي، ناشنوا و نيمه‌شنوا، نابينا و نيمه‌بينا، ناسازگار و تيزهوش تقسيم مي‌شوند و در هر گروه شرايط خاصي براي تعليم و تربيت آنها وجود دارد . هدف از آموزش و پرورش كودكان استثنايي فراهم آوردن فرصت‌هاي مناسب و امكانات آموزشي ويژه براي اين دسته از كودكان است. در اين گرايش به كودكان داراي مشكلات ذهني و جسمي بيشتر پرداخته مي‌شود و متخصصان كودكان استثنايي تلاش مي‌كنند تا با توجه به ويژگي‌هاي عقلاني و جسماني آنان ، توانايي‌هاي ذهني و جسمي آنها را به حداكثر برسانند .   توانايي‌هاي لازم : دانشجوي اين رشته بايد صبر و حوصلة بسيار داشته و عشق و علاقة وافري به تعليم و تربيت كودكان استثنايي داشته باشد. در اين رشته خلاقيت و تسلط بر فنون و روش‌هاي آموزش، حرف اول را مي‌زند.   موقعيت شغلي در ايران : فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند به عنوان دبير يا مربي در مدارس دانش‌آموزان استثنايي (عقب‌مانده ذهني) و مراكز نگهداري كودكان عقب‌مانده ذهني فعاليت كنند همچنين مي‌توانند كارشناس گزينش و تشخيص كودكان عقب‌مانده ذهني در مؤسسات گوناگون از قبيل وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌ بهزيستي كشور شوند. دروس تخصصي گرايش آموزش و پرورش كودكان استثنايي: فيزيولوژي، روانشناسي عقب‌ماندگي‌هاي ذهني‌، آموزش و پرورش عقب‌ماندگان ذهني، اختلالات رفتاري ـ عاطفي، اختلالات گويايي، اختلالات يادگيري، گفتاردرماني، روش‌هاي تغيير رفتار، آزمون‌هاي تشخيص عقب‌ماندگي‌هاي ذهني، بهداشت و كمك‌هاي اوليه، روش‌هاي مشاوره و مصاحبه، بازي و حركت درماني،‌ تهيه مواد و وسايل آموزشي و كمك‌ آموزشي، روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي، روش تدريس رياضي،‌ روش تدرس زبان فارسي، كارورزي در
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 22:58 |

ختلال در نوشتن املاء علی الخصوص در مقطع ابتدایی مشکلی است که اکثر معلمان و والدین با آن درگیر هستند. ضعف د ردرس املا علل فراوانی دارد که می تواند شامل موارد ذیل باشد: آموزش نامناسب معلم ،مشکلات خانوادگی، که باعث ایجاد ناراحتی های روحی و روانی ا زجمله( اضطراب، ترس، افسردگی، عدم اعتماد به نفس و...) می شوند، اختلال در حافظه دیداری، شنیداری، کم دقتی وعوامل فراوان دیگر. برخورد ما با دانش آموزانی که اختلالات املاء نویسی دارند گاهی اوقات خشن است (از روی اشتباه هایت چندین بار بنویس، تحقیر و سرزنش کردن، بی توجهی به آن ها،محروم کردن از زنگ ورزش، نبردن به مهمانی ها، گردش و...). این را باید یادآورشد که اختلال دراملاء نویسی صورت های گوناگونی دارد، ازجمله: وارونه نویسی، قرینه نویسی، نارساخوانی و...، ابتدا باید به نوع اختلال پی برد وسپس به درمان آن پرداخت.جدای ازاین مسائل چند نکته برای خانواده ها ارائه می گردد تا بتوانند د ر رفع این معظل فرزندان را یاری نمایند.

1- موقع گفتن املاء شرایط روحی و روانی را مهیا نمایید، در جایی املا بگویید که فرزندتان آرامش روحی دارد.

2-عواملی را که حواس فرزندتان را پرت می کند برطرف نمایید.

3- به هیچ عنوان موقع گفتن املاء بالای سرفرزندتان قرار نگیرید، چون به اضطراب و ترس وی خواهید افزود.

4- گاهی اوقات که فرزندان نمی توانند صحیح کلمه را بنویسند به گریه می افتند واز شما می خواهند که نشان بدهید، در این هنگام می توانید به او بگویید که صدا کشی کند ویا حتی در مواردی نشان دادن کلمه ای که برایش سخت است آن هم به مدت چندثانیه اشکالی ندارد چون هدف یاد گیری است ولی این کاررا نباید زیاد تکرارنمود.

5- سعی نکنید تا با داد وبیداد و سرکوفت زدن املاء بگویید، بلکه با آرامش این کار را انجام دهید وشمرده ورسا بگویید.

6-  می توانید بعد از املاء، صحیح کلمه هایی را که اشتباه نوشته است را دو نفری بنویسید یا با خمیربازی ویا نوشتن با انگشت در هوا، صحیح آن کلمه را یاد بدهید.

7- با معلم فرزندتان ارتباط نزدیک داشته باشید واز ایشان بپرسید که چند خط، از کجا و... املاء بگویید بهتر است.

8- اکثر املاءهایی که د ر خانه گفته می شود غیر حقیقی می باشند و می توان گفت: که رفع تکلیف می شود و چندان به اهمیت آن توجه نمی شود،ابتدا خود والدین به این امرباید واقف شوند.

9- اشکالی ندارد که موقع املا حرفی را که فرزندتان ا زیاد برده است به وی یاد آوری نمایید، برای مثال: اگر موقع نوشتن املا حرف (م) را فراموش کرده باشد می توانید با  یاد آوری کلمه ای دیگر که حرف(م) د رآن هست به وی د رنوشتن کمک نمایید(مثال:حرف(م)کلمه ی( آرا م ) را ا زیاد برده است، کلمه ای دیگررا که حرف(م)  د رآن باشد و فرزندتان آن را به خوبی می داند( برای مثال:بادام) را یاد آوری نمایید.

10-جمله هایی که گفته می شود نباید همه اش سخت باشد تا فرزندتان ناامید شوند،بلکه جمله ها ا زآسان به مشکل باشد و کلمه هایی باشند که پیش تر تدریس شده باشد.

11- گاهی اوقات از جایی املاء بگویید که فرزندتان به خوبی ا زپس آن ها بر می آید، تا با این کار احساس پیروزی و موفقیت بکند و اعتماد به نفس لازم را به دست آورد.

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 9:7 |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 رديف   عنوان زمان انتشار/شماره استانداربين المللي پيايندها(شاپا) نام موسسه نوع مجله و اشتراك 1 آرامش فصلنامه/ معاونت اجتماعي وارشاد ناجا/اداره كل مشاوره و مددكاري اجتماعي ناجا علمي آموزشي / اهدايي 2 استعداد هاي درخشان فصلنامه/8460-1680 سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان آموزشي، تربيتي ، پژوهشي/اهدايي 3 پژوهش در حيطه كودكان استثنائي فصلنامه/6612-1682 پژوهشكده كودكان استثنائي علمي پژوهشي/اشتراك سالانه 4 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي فصلنامه/5107-1021 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي علمي پژوهشي /اشتراك سالانه 5 پژوهشهاي تربيتي فصلنامه/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد علمي/آهدايي 6 انديشه هاي نوين تربيتي فصلنامه/ دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهراء علمي پژوهشي /اشتراك سالانه 7 مجله پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي دوفصلنامه/6490-1735 دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان پژوهشي/اهدايي 8 پيام مديريت فصلنامه/ دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه بهشتي علمي پژوهشي/اشتراك سالانه 9 پيوند ماهنامه/ وزارت آموزش و پرورش سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان آموزشي تربيتي /اشتراك سالانه 10 تحول اداري فصلنامه/0528-1026 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور علمي ترويجي/اشتراك سالانه 11 تدبير ماهنامه/7199-1022 سازمان مديريت صنعتي علمي آموزشي/اشتراك سالانه 12 تعليم و تربيت فصلنامه/4133-1017 پژوهشكده تعليم و تربيت علمي پژوهشي/اشتراك سالانه 13 تعليم و تربيتي استثنايي فهرست فصلنامه/3145-1727 سازمان آموزش و پرورش استثنائي علمي آموزشي و فرهنگي/اشتراك سالانه 14 رشد آموزش راهنماي تحصيلي ماهنامه/9226-1606 وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي آموزشي تحليلي اطلاع رساني/اشتراك سالانه 15 رشد مديريت مدرسه ماهنامه/4889-1735 وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي آموزشي تحليلي اطلاع رساني اشتراك سالانه 16 رشد آموزش علوم اجتماعي  ماهنامه/4897-1735 "               "          "        " "             " 17 رشد تكنولوژي آموزشي ماهنامه/9099-1606 "               "          "        "    "             " 18 رشد معلم ماهنامه/9129-1606 "               "          "        " "             " 19 رهيافت فصلنامه/2690-1027 مركز تحقيقات سياست علمي كشور علمي پژوهشي/اشتراك سالانه 20 كمال مديريت فصلنامه/ دانشكده مديريت وحسابداري دانشگاه شهيد بهشتي علمي پژوهشي/اشتراك سالانه 21 مطالعات مديريت فصلنامه/112-1735 دانشكده حسابداري ومدرييت دانشگاه علامه طباطبائي علمي ترويجي/اشتراك سالانه 22 مطالعات برنامه درسي فصلنامه/4986-1735 انجمن مطالعات برنامه درسي ايران علمي پژوهشي/اهدائي 23 مديريت ماهنامه/7445-1023 انجمن مديريت ايران علمي پژوهشي اطلاع رساني/اشتراك سالانه 24 معرفت ماهنامه/6015-1023 موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني علوم انساني/اشتراك سالانه   25 معرفت فلسفي فصلنامه/4545-1735 "                  "            " علمي پژوهشي علوم فلسفي/اهدائي 26 نوآوريهاي اموزشي فصلنامه/ 1235-1735 وزارت آموزش و پرورش سازمان علمي پژوهشي /اشتراك سالانه 27 دانش و توسعه دوفصلنامه دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد علمي پژوهشي / اهدائي 28 توسعه و مديريت - بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي - 29 اندیشه دینی فصلنامه دانشگاه شیراز علمی پژوهشی/اشتراک 30 رشد مشاور مدرسه ماهنامه. 17354838 وزارت آموزش و پرورش . سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزشي تحليلي و اطلاع رساني/ اشتراك سالانه 21 رشد آموزش ابتدائي فصلنامه/ 16069102 وزارت آموزش و پرورش . سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزشي تحليلي و اطلاع رساني/ اشتراك سالانه 22 دانش و پژوهش در علوم تربيتي فصلنامه /20081197 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان – اصفهان علمي پژوهشي اهدائي /*  */ 
+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 19:30 |
فصلنامه مطالعات برنامه درسي نخستين مجله علمي-پژوهشي ويژه مطالعات برنامه درسي به زبان فارسي است. اين مجله ماموريت خود را توسعه و ترويج دانش ميان رشته اي برنامه درسي مي داند و بدين منظور از مقالات متنوعي كه با روش ها و رويكرد هاي مختلف در حوزه مطالعات برنامه درسي به رشته تحرير درآمده است استقبال مي نمايد.براي آشنائي اجمالي با طيف موضوعاتي كه نويسندگان محترم مي توانند به آن بپردازند به فهرست "اولويت هاي نگارشي" كه به تائيد هيئت تحريريه رسيده است مراجعه شود.

اولويت‌هاي نگارشي نشريه

الف: اولویت های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

-         ماهیت و چیستی قلمرو برنامه درسی 

-         رویکردهای جدید در طراحی برنامه درسی (مانند حل مسأله، تلفیق و...)

-         دیدگاه ها و نظریه های مطرح در حوزه برنامه درسی 

-         تاریخ برنامه ریزی درسی در ایران و جهان

-         رویکردهای پژوهش در برنامه درسی

-         تمرکز زدایی از نظام برنامه ریزی درسی و راهبردهای افزایش مشارکت در تصمیم گیریها.

-         رویکردها، مسائل و راه حل های ناظر به اجرای برنامه درسی

-         شناسایی حوزه های یادگیری مغفول در برنامه درسی(null Curriculum) 

-         شناسایی آثار پنهان برنامه درسی بر یادگیرندگان

-         رویکردها، مسائل و راه حل های ناظر به ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان 

-          انواع برنامه های درسی

 

ب: اولویت های مربوط به ساحت‌های متفاوت تربیت

-         پرورش و روحیه پرسشگری

-         پرورش خلاقيت

-         پرورش روحيه علمي

-         پرورش حس زيباشناسي

-         پرورش قابلیت های مدنی / شهروندی

-         پرورش قابلیت های میان فرهنگی

-         پرورش تفكر نقاد

-         پرورش دين باوري (معنويت)

-         پرورش هويت‌هاي چندگانه

 

ج: اولویت های مرتبط با جریان‌ها یا مسائل و معضلات اجتماعی

-         نهضت‌هاي فكري- فلسفي جديد و برنامة درسي

-         محیط زیست و برنامه درسي 

-         جهانی شدن، بین المللی شدن و برنامة درسي  

-         فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامة درسي 

-         دمکراسی و برنامه درسی

-         توسعه اقتصادی و برنامه درسی

 

 

 

 

 

سبك نگارش مقاله

·      برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی؛ نام و نام خانوادگی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگلیسی)، درجه علمی، نشانی محل کار، پست الکترونیکي ((E-mail، تلفن تماس نويسنده مسئول اول و تاريخ ارسال مقاله.

·         تنظیم چکیده­ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی (یا فرانسه) (بین 120 الی 150 کلمه)

·         کلید واژه­ها به ترتیب اهمیت و ارتباط با موضوع (3 تا 5 مورد)

پیشنهاد می­شود مقاله شامل بخش­های زیر باشد:

·         مقدمه (شامل: زمینۀ موضوع، مبانی نظری و پیشینه)

·         بیان مسئله و چارچوب نظری (شامل: شرح مساله، ضرورت بررسی، مدل نظری، هدف­ها، پرسش­ها یا فرضیه­ها)  

·         روش­ پژوهش (شامل : روش و طرح پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش تحليل داده‌ها)

·      گزارش یافته­ها (شامل توضيحات، جداول، نمودارها و شكل‌ها. در صورت استفاده از جدول، نمودار و شكل، شماره جدول­ها و عنوان آن­ها در بالای جدول­ها و شماره نمودارها و عنوان آن­ها زیر نمودارها قرار گیرد).

·         نتیجه­گیری و بحث و بررسي درباره نتايج (مقایسه یافته­ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج بدست آمد و تبیین نتایج)

·         پيشنهادها (ارائه راهکارهايی برای حل مشکلات شناسایی شده یا در ارتباط با نتايج به‌دست آمده با ارجاع به آنها)

·         پاورقی: معادل لاتین اصطلاحات و اسامی غيرايراني مورد استناد در همان صفحه و در قسمت پاورقی می­آید.

·      فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی (به تفکیک): معرفی (فقط) تمامی منابع استناد شده در متن به ترتيب الفبايي، با ذكر نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان منبع، نام مترجم منبع (در صورتي كه به ترجمه فارسي آن استناد مي‌شود) محل انتشار، نام ناشر. 

·         ساير نكات 

-         مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی­شود.

-         كاربرگ درخواست انتشار مقاله توسط نويسنده يا نويسندگان امضاء و عرضه شود.

-         حق ويرايش مقاله پذيرفته شده، براي هيئت تحريريه محفوظ است.

-         مجله فقط مقاله­هايی را که قبلأ در مجلات یا نشریات دیگر چاپ نشده است، منتشر می­کند.

-         حجم مقاله بين 4000 تا 6000 كلمه (15 تا 22 صفحه A4) باشد و در محيط word با فونت 14 و با فاصله 3 سانتي متر از طرفين صفحه تنظيم گردد.

-         نمودارها، شكل‌ها و جدول‌ها تا حدامكان به صورت آماده چاپ ارائه شود، مندرجات آنها روشن و شماره‌گذاري شده باشد و عنوان نمودارها، شكل‌ها و جدول‌ها به صورت تخصصي نوشته شود.

-         در مقاله مستخرج از پايان‌نامه و رساله تحصيلي، نام دانشجو به عنوان نفر اول ذكر شود.

-         در مقاله­های برگرفته از پایان­نامه­ها، ذکر موسسه محل تحصیل، عنوان اصلی پایان­نامه و تاریخ دفاع ضروری است.

شیوة ارسال مقاله: ارسال يك نسخه پرينت از مقاله به همراه CD فايل word به دبيرخانه فصلنامه و يا ارسال فايل به پست الكترونيكي نشريه به نشانی info@icsa.org.ir
+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 19:28 |

تعهد نامه اصالت پایان نامه

بسمه تعالی

اینجانب   ............... دانشجوی رشته...........................گرایش.......................................  شماره دانشجوی .......................... که پایان نامه کارشناسی خو د را درتاریخ ........................ باموضوع:............................................................................................................ درترم  .............سال تحصیلی..................... جهت اخذ مدرک لیسا نس ارائه کردم تعهد مینمایم که این کار حاصل پژوهش این جانب بوده و در صورت اقتباس قسمتی از سایر کتاب و مقالات و یا پایان نامه ها آن را به روش علمی ارجاع داده و این پایان نامه به هیچ عنوان در جایی دیگر توسط این جانب و یا سایرین  ارائه  نشده است و چنانچه خلاف این امر اثبات شود دانشگاه حق ابطال مدرک تحصیلی اینجانب را خواهد داشت و این جانب هیچ حق اعتراض نخواهم داشت .  

                                             با تشکر

                                             امضا و اثر انگشت

                                   تاریخ

                                      کد ملی دانشجو

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 21:10 |

 دستورالعمل‌ نگارش‌ و تدوين‌ پايان‌نامه‌

 

با توجه به اهميت يکسان بودن تدوين پايان نامه ها و به‌ منظور آشنايي‌ و آگاهي‌ دانشجويان‌ با نحوه ی‌ نگارش‌، ضروري‌ است‌ دانشجويان‌ نكات‌ زير‌ را هنگام‌ تنظيم‌ پايان‌نامه‌ رعايت‌ کنند.

 

 الف‌- ترتيب و موارد صفحات

1ـ اولين صفحه: سفيد

2ـ دومين صفحه: بسم ا... الرحمن الرحيم (در وسط صفحه)

3- سومين صفحه: مطابق پيوست شماره ی 1 (توجه: روی جلد نيز مشابه اين فرم است.)

4- چهارمين صفحه: تصويب نامه با امضای استادان راهنما و داور

6-‌ پنجمين صفحه: سپاسگزاری (اختياری)

7- ششمين صفحه: تقديم اثر (اختياری)

8- چکيده

چکيده شامل هدف تحقيق، روش تحقيق و نتايج به دست آمده به طور مختصر می باشد و بايد حداقل 200 کلمه و حداکثر دو صفحه بدون ذکر فرمول، شکل و منابع باشد.

9- فهرست: به ترتيب فهرست مطالب، شکل ها و جدول ها مطابق پيوست شماره ی 2 (نوشتن "عنوان" و "صفحه" در تمامي صفحات الزامي است)

فهرست مطالب بايستی شامل فصل ها، بخش ها و قسمت ها باشد.

تصويرها، نمودارها و منحنی ها با لفظ شکل ارائه می شوند. همچنين تمام شکل ها و جدول ها بايد با کيفيت مناسب تهيه شوند.

10- مخفف ها يا کوتاه نوشت ها

11- پيشگفتار: در اين قسمت به معرفی پايان نامه و مختصری در مورد محتوای فصول پرداخته می شود. (اختياری)

12ـ متن‌ اصلي پايان نامه كه‌ تعيين تعداد فصل ها و محتوای آنها برعهده ی گروه است.

13- پيوست ها: (در صورت وجود)

14- پی نوشت ها: (در صورت وجود)

15- واژه نامه: (اختياری)

16- منابع و مآخذ: طريقه ی نوشتن منابع و مآخذ به انتخاب گروه است.

17- چکيده ی انگليسی

18- صفحه ی ماقبل آخر: مطابق پيوست شماره ی 3(توجه: پشت جلد نيز مطابق اين صفحه است.)

19- آخرين صفحه: صفحه ی سفيد

توجه: در تدوين‌ و تايپ‌ صفحات‌ پايان‌نامه‌ از هيچگونه‌ كادر تزئيني‌ و تذهيب‌ استفاده‌ نگردد.

 

 ب‌- نحوه ی نگارش

1- نرم افزار مورد استفاده برای تايپ پايان نامه Microsoft Word می باشد.

2ـ متن چکيده با قلم Mitra 13 و کلمه "چکيده" در اولين خط با قلم Mitra 12 Bold در اول سطر درج شود. نوشتن "واژگان کليدي" يا "کليد واژه ها" يا "کلمات کليدي" الزامي است.

3ـ متن چکيده انگليسي (Abstract) با قلم Times New Roman 13 و کلمه " Abstract " در اولين خط با قلم Times New Roman 12 Bold در اول سطر درج شود. نوشتن "Key Words" الزامي است.

4- متن پيشگفتار با قلم Mitra 13 و کلمه "پيشگفتار" در اولين خط با قلم Mitra 12 Bold در اول سطر درج شود.

Text Box: نيمه ارتفـــاع5- متن اصلی پايان نامه بايد روی يک طرف کاغذ A4 با قلم Zar 13 و با فاصله خطوط يک سانتيمتر
(Line Spacing | Multiple 1.2) و حاشيه های صفحات مطابق نمونه ی زير رعايت گردد:

 

 

 

 

 

 

                        صفحه ی اول هر فصل                         صفحات بعدی

6- ازصفحه ی فهرست تا صفحه ی اول، متن صفحات با حروف الفبا در وسط پايين صفحه شماره گذاری می گردد.

7- صفحات متن با اعداد 1، 2، 3 و ... در بالای صفحه سمت چپ و به فاصله ی cm2 از بالای کاغذ و cm5/2 از سمت چپ کاغذ شماره گذاری می شود. توجه شود که بر روی صفحه ی اول هر فصل، شماره ی صفحه ذکر
نمی شود، ليکن به حساب می آيد.

8- قسمت های مختلف هر فصل با اعدادی نظير 6-4 يا 6-4-2 مشخص می شود که عدد 6 شماره ی فصل، عدد 4 شماره ی بخش و عدد 2 شماره ی قسمت است. شماره و عنوان هر فصل با قلم Lotus 18 Bold، بخش های مختلف فصل ها با قلم Lotus 16 Bold و قسمت ها با قلم Lotus 14 Bold تايپ شود. (توجه: شماره ی فصل با حروف نوشته شود)

9- تمامی شکل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند. مثلاً برای جدول های فصل 2، جدول 2-1، جدول 2-2 و ... برای جدول های فصل 3، جدول 3-1، جدول 3-2 و ... عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شکل ها در زير آنها ذکر می گردد. (قلم Lotus 12 Bold) اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع آن در زير شکل آورده شود.

10- جدول هايی که در راستای طولی کاغذ تنظيم می شوند، بايد طوری قرار گيرند که متن بالای آنها در سمت عطف پايان نامه واقع شود و همچنين شکل هايي که در راستای طولی کاغذ تنظيم می شوند، بايد طوری قرار گيرند که متن پايين آنها در سمت لبه ی پايان نامه قرار گيرد. شکل ها و جدول ها حتی المقدور داخل متن و در نزديکترين فاصله به محلی که ذکر شده، آورده شوند.

11- فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبی که ظاهر می شوند مانند جدول ها و شکل ها شماره گذاری گردد.

12- معادل انگليسی لغات يا اصطلاحات فارسی که برای اولين بار به کار می رود به صورت زيرنويس (فقط برای يک بار) در صفحه ی مربوط درج شود. (حتی المقدور در متن پايان نامه از به کار بردن واژه های با الفبای انگليسی احتراز شود). زيرنويس ها زير يک خط که به فاصله ی cm5/2 از لبه ی چپ کاغذ و حداقل cm3 از لبه ی پايينی و به طول موردنياز رسم می شود، نوشته می شوند. (در هر صورت لازم است cm5/2 حاشيه ی پايين صفحه رعايت شود). زيرنويس ها در هر صفحه با گذاردن شماره ی 1، 2 و ... فارسی در گوشه ی بالای آخرين کلمه در متن مشخص می شوند. در زيرنويس ها فقط معادل زبان خارجی لغات يا اصطلاحات فارسی نوشته شود. در صورت وجود توضيحات بيشتر بايد در قسمت پي نوشت ها آورده شود.

13- لازم است در متن به کليه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گيرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه ی جمله کروشه ای باز شود و مرجع ذکر گردد. نحوه ی ارجاع در متن به يکی از دو روش زير می باشد:

الف- مراجع به ترتيبی که در متن می آيند شماره گذاری می شوند. در اين روش، مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهد گرديد.

ب- ذکر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار می باشد. در اين روش، مراجع به ترتيب حروف الفبايی نام نويسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد.

14- نحوه ی صحافی پايان نامه: روی جلد مانند سومين صفحه، عطف آن مانند نمونه ی زير و پشت جلد مانند صفحه ی ماقبل آخر زرکوبی می شود.

 

پيوست شماره ی 1

 
 

 


 

 

پايان نامه کارشناسی رشته  
(Nazanin Bold 18)

 

 

عنوان پايان نامه

(Titr Bold 15)

 

 

استاد/استادان راهنما: (Nazanin Bold 15)

دکتر .......................... (Nazanin Bold 13)

 

استاد/استادان مشاور:

دکتر ............................

 

پژوهشگر:

..........................

 

 

....... ماه ...13 (Nazanin Bold 13)


 

پيوست شماره ی 2

 
فهرست مطالب (Nazanin Bold 13)

عنوان                        (Nazanin Bold 13)                            صفحه

 

فصل اول: …… (Nazanin Bold 13)

1-1-                            ………………………………………………………………… (Nazanin 13)

1-2-                            ………………………………………………………………… (Nazanin 13)

 

فصل دوم: ……

2-1-                            …………………………………………………………………………

2-2-                            …………………………………………………………………………

 


 

+ نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 21:10 |

برای دریافت مقاله می تونید به این سایت ها مراجعه کنید:

http://www.downloadpaper.ir
http://www.gigapaper.ir
http://www.e-modiran.com
http://www.downloadisi.ir
http://findpaper.ir
http://www.data-kala.com

+ نوشته شده توسط مهدی در شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 17:55 |
بسمه تعالی 
بررسی چگونگی هویت پدیدارشناسی برنامه درسی علوم انسانی ایران باتاکید بر علوم تربیتی
 دانش آموزش و پرورش یا علوم تربیتی عبارت‌است از: «مجموعه‌ای از رشته‌های علمی به‌هم پیوسته  در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی با هویت مستقل که در راستای شناخت و هدایت فرآیند تربیت، مطالعه منظم، تخصصی و نظری (تئوریک) همه جنبه‌های تربیت را با استفاده از دستاوردهای سایر دانش‌ها (با رعایت حیثیت تربیتی بحث و موضوع) بر عهده دارند.   با تأمل در این تعریف می‌توان گفت: موضوع کلی دانش آموزش و پرورش، «فرآیند تربیت و همه جنبه‌های متنوع آن با حفظ حیثیت تربیتی آنها» می‌باشد. غرض اصلی از تدوین و تأسیس این حیطه علمی مستقل، «شناخت و هدایت فرآیند تربیت در سطحی نسبتاً انتزاعی و عام (نظری)» و به عبارت دیگر «تولید انواع نظریه‌های تربیتی معتبر مورد نیاز برای شناخت و هدایت جریان تربیت و زمینه‌سازی برای به‌کارگیری این نظریه‌ها در عرصه عمل» می‌باشد؛ لذا محدوده پژوهش یا قلمرو مسائل و موضوعات در علوم تربیتی شامل هر نوع مؤلفه و عنصر مرتبط با موضوع ـ فرآیند تربیت ـ است که مطالعه نظری آن در راستای تحقق هدف این مجموعه رشته‌های علمی ضرورت داشته باشد؛ به بیان دیگر مسئولیت دانش آموزش و پرورش شناسایی و پاسخگویی به پرسش‌ها و مسائلی درباره ابعاد گوناگون جریان تربیت است که به نحوی جنبه عام، مشترک و کلی داشته باشند و طبعاً کسب معرفتی کلی درباره فرآیند تربیت (قابل تطبیق در محیط‌ها و زمان‌های مختلف) را اقتضا نمایند (مانند رشته‌های علمی آکادمیک متعارف)؛ زیرا همچنانکه کلایوبک می‌گوید «حل مسائل خاص محیط تربیتی معین و در موردی مشخص (نظیر تصمیم‌گیری درباره اینکه مدرسه «الف» جزء مدارس جامع به‌حساب آید) بر عهده دانش تربیت نیست» (کلایوبک 1376) 8
بر اساس این ارتباط وثیق رشته‌های علوم تربیتی در جهت مطالعه جنبه‌های خاص تربیت از نظریه‌ها، یافته‌ها و روش‌های پژوهشی دانش‌های متناظر تا حد زیادی بهره می‌برند؛ به گونه‌ای که در عرف اهل علم، رشته‌های فرعی آن علوم به شمار می‌آیند. ملاحظه این گونه رابطه باعث شده تا طبقه‌بندی علوم تربیتی یا رشته‌های فرعی دانش آموزش و پرورش عمدتاً بر این مبنا صورت پذیرد؛ علاوه بر آنکه زمینه تبعیت رشته‌های مزبور را از دانش‌های متناظر فراهم آورده و در نتیجه بحث استقلال آنها نیز با تردید جدی مواجه شده است؛ اما صاحبنظرانی مانند کلایوبک (1974) برزینکا (1992) و میالاره (1370) با نقد این گونه پیروی، ضمن پذیرش لزوم استفاده مناسب از سایر علوم در عرصه دانش آموزش و پرورش، بر استقلال این عرصه علمی تأکید نموده‌اند. 1ـ4. نگاهی به روند فعلی تولید دانش تربیتی مطالعه روند کنونی پژوهش در علوم تربیتی، نمونه آشکاری از پیروی مطلق این مجموعه دانش‌ها از سایر علوم را مشخص می‌کند؛ زیرا مفروضات معرفت شناختی و روش های پژوهشی مورد استفاده برای تولید نظریه‌های تربیتی تقریباً به طور کامل از دانش‌های متناظر اقتباس شده و هیچ تغییر قابل توجهی در آنها جهت مطالعه نظری تربیت صورت نگرفته است. از آنجا که دانش‌آموزش و پرورش به عنوان شکل اخیر و تکامل یافته‌ای نسبت به اقسام قبلی مطالعه جریان تربیت به‌ویژه پس از رویکرد علوم اجتماعی و انسانی جدید به بررسی تربیت و برخی جنبه‌های مشخص آن، در بستر این دانش‌ها نشو و گسترش یافته است؛ طبعاً در بحث منابع معرفتی مورد نیاز در جریان تولید دانش تربیتی و نحوه ارتباط با این منابع نیز از همین رشته‌ها الگو گرفته و در این خصوص مفروضات معرفت شناختی آنها را پذیرفته است. تصدیق این واقعیت براحتی با مراجعه به نوع متون کلاسیک روش تحقیق در علوم تربیتی که معمولاً با بیان مقدمه‌ای در باب تعریف روش تحقیق علمی و ویژگی‌های آن همراه هستند، امکان‌پذیر می‌باشد(11). «)))مطالعه تربیت»؛ فعالیتی ضروری، دیرین و در شکل‌های متمایز ملاحظه اهمیت و نقش برجسته فرآیند تربیت در زندگی انسان باعث شده تا در عرصه تکاپوی معرفتی بشر، تفکر و بررسی درباره وجوه متنوع این جریان از پیشینه‌ای طولانی و گسترده برخوردار باشد؛ لذا دامنه مطالعه و تحقیق درباره تربیت و مصادیق گوناگون آن به قلمرو معینی از معارف و علوم بشری یا دورانی مشخص محدود نمی‌شود؛ همچنانکه خاستگاه این امر مهم را نمی‌توان در تمدن و فرهنگی خاص یا مکتب فکری و نظام ارزشی واحدی جستجو نمود؛ بلکه با مروری تاریخی بر حرکت عقلانی معطوف به شناخت و هدایت جریان تربیت، چند شکل متمایز در این زمینه قابل شناسایی هستند که عبارتند از: 1. تأمل، کسب آگاهی و تجربه اندوزی شخصی اولیا، معلمان و مربیان درباره تربیت. 2. ژرف اندیشی و ارائه رهنمودهای تربیتی توسط متفکران، مصلحان و دانشمندان بزرگ. 3. گردآوری و تألیف مباحث مورد نیاز برای راهنمایی معلمان و مربیان به‌وسیله برخی صاحبنظران تربیتی. 4. تنظیم و تدوین مجموع مباحث مربوط به تربیت در قالب دانش تربیت یا پداگوژی. 5. بررسی منظم برخی جنبه‌های پدیده تربیت در رشته‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی جدید. 6. مطالعه منظم، تخصصی و نظری همه جنبه‌های فرآیند تربیت در رشته‌های علمی مستقل و به‌هم پیوسته (علوم تربیتی یا دانش آموزش و پرورش). 7. پژوهش‌های معطوف به شناسایی و حل مسائل خاص محیط‌های تربیتی معین (تحقیقات کاربردی تربیتی). هر یک از این اقسام با داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد به گونه‌ای خاص فرآیند تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده و می‌دهند که بررسی تطبیقی نقش هر یک از آنها در هدایت تربیت، نیازمند گردآوری اطلاعاتی گسترده و تحقیقی جداگانه می‌باشد؛ اما به هر حال، وجود تفاوت‌های آشکار میان این شکل های مطالعه تربیت ـ که هم اکنون نیز اکثریت قریب به اتفاق آنها در شناخت و هدایت فرآیند پیچیده و گسترده تربیت در شکل فعلی آن به‌طور همزمان حضور فعال دارند ـ مانع از آن می‌شود که در بررسی انتقادی حرکت فکری معطوف به مطالعه و تربیت همه آنها را با یک چشم و از یک منظر مورد بحث کنیم. هر چند بدون شک بر اساس قرائن و شواهد بسیار مسئولیت اصلی شناخت و هدایت جریان تربیت، اکنون بر عهده دو شکل اخیر ـ یعنی علوم تربیتی و تحقیقات کاربردی تربیتی ـ می‌باشد؛ چرا که با توجه به رشد و گسترش کمی و کیفی این دو قسم طی قرن بیستم میلادی، امر بغرنج سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای اقدامات تربیتی در همه سطوح تقریباً به طور کامل بر اساس نظریات و یافته‌های علوم تربیتی و با تکیه بر نتایج تحقیقات کاربردی تربیتی صورت می‌پذیرد.  12
 
تحلیل زبان دین بر اساس الگوهای غیر شناختی پس از تحولات گسترده فکری دوران جدید، بحث در مورد ماهیت گزاره‌های مطرح در متون دینی و نحوه تحلیل آنها ضرورت یافت و برخی متفکران با تشکیک در مفروضات و اصول مسلم انگاشته شده در این خصوص، به تفسیر زبان دین در قالب الگوهای غیر شناختی روی آوردند. بعضی با پیروی از اثبات گرایان و قبول اصل تحقیق پذیری به عنوان ملاکی برای معناداری زبان، اصولاً زبان دین را فاقد معنای معرفت بخش تلقی کردند نظیر آنتونی فلو (A.Felleew و هر R.Hare)؛ بعضی از فیلسوفان دین با الهام از بحث بازی‌های زبانی ویتگنشتاین سعی کردند تا اصولاً برای زبان دین کارکردی غیر شناختی بجز اخبار واقع بیابد؛ فی‌المثل بریت‌ویث و فن بورن در پی تبیین کارکرد اخلاقی برای مدعیات دینی بودند و بریث ویث با تعبیر «افسانه‌های مفید» برای حکایات دینی شأن معرفتی آنها را به‌کلی انکار نمود. پل تیلیش بر اساس بحثی وجود شناختی درباره خداوند به تحلیل زبان دین در قالبی کاملاً نمادین (غیر حقیقی) پرداخت و برخی دیگر به تفسیر زبان دینی بر مبنای الگوهای آیینی، اسطوره‌ای و عرفانی روی آوردند. وجه مشترک همه این الگوها در آن است که جنبه شناختی و اخباری زبان دین را نادیده گرفته، به جای آن بر وجوه دیگری تکیه می‌نمایند. (پترسون و دیگران 1376)14
17. در تبیین و نقد این مبنای فلسفی برای الگوی تباین عمدتاً از
…….نکته دیگر این که با عنایت به ارتباط متقابلی که علوم با هم دارند، نمی توان به طور مطلق از اهمیت یک علم نسبت به علوم دیگر و از ضرورت تحول در یک علم مستقل از دیگر علوم یاد کرد. اما چنانچه ما یک طبقه بندی ای از علوم در اختیار داشته باشیم که ربط و نسبت بین آنها را مشخص کند می توان برای اهداف عملی مورد بحث در این گفتگو یعنی تحول در علوم انسانی اولویتی برای برخی از علوم نسبت به علوم دیگر قائل شد و مدعی شد در این بخث مراد از علوم انسانی و اجتماعی آن دسته از علوم است که هم از حیث نظری در سایر علوم تاثیرات بیشتری دارند و هم از حیث علمی در عرصه مدیریت جامعه تاثیرات نقش افزون تری برعهده دارند.  13
………… در بحثهای اخیر جهت اثبات اهمیت علوم انسانی در جامعه و ضرورت تحول این دسته از علوم به نسبت میان فعالین در حوزه علوم انسانی به فعالین در کلیه حوزه های علمی اشاره شده است. اما با دقت در گزارشهای ارائه شده در می یابیم که در این تحلیل آماری تنها آمار علوم انسانی در دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در این جا یک سوال مطرح می شود که چرا اساتید، پژوهشگران و فراگیران علوم حوزوی در این آمار مورد توجه قرار نگرفته اند؟ مگر میان ادبیات، فقه، اصول، فلسفه اسلامی و... که در حوزه و دانشگاه تدریس می شود تفاوت ماهوی وجود دارد؟ این نشان می دهد که در این قبیل گفتگوها تنها علوم انسانی دانشگاهی مد نظر بوده اند. در جایی دیگر وقتی قرار است از اهمیت علوم انسانی و ضرورت تحول در این دسته از علوم یاد شود به نقش این دسته از علوم در مدیریت اجتماعی یاد می شود. در استدلالهای دیگر به تعارض مبانی فلسفی این دسته از علوم با معارف اسلامی اشاره می شود. اما این نوع مواجهه با مسئله سوالات دیگری را پیش روی ما قرار خواهند داد. برای مثال کدام یک از علوم انسانی بیشترین نقش را در مدیریت اجتماعی دارند؟ سوال دیگر این که تا کنون مبانی فلسفی و نظری کدام یک از علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است؟ باز هم با مراجعه به بحثهایی که در این زمینه انجام شده است و مثالهایی که ارائه گردیده است گویا در این بحث تنها علومی همچون اقتصاد، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث هستند. به یاد ندارم کسی تا کنون از نقش رشته زبان، تربیت بدنی، جغرافیا در مدیریت اجتماعی بحث کرده باشد یا به مشکل تعارض مبانی فلسفی این علوم با معارف اسلامی صحبتی به میان آورده باشد یا از ضرورت تحول این دسته از علوم یاد کرده باشد. پس در این قبیل بحثها تنها بخشی از علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهی مورد نظر بوده است و این تعریف متفاوت از تعریف پیشین بوده است. از سوی دیگر وقتی به برخی دیگر از مباحث انجام شده در این زمینه توجه می کنیم درمی یابیم که برخی از بزرگان از جمله اعضاء محترم فرهنگستان علوم اسلامی، بسیاری از علوم حوزوی را اسلامی نمی دانند. برای مثال این اساتید و پژوهشگران آنچه را در ادبیات رایج فلسفی تحت عنوان فلسفه اسلامی از آن یاد می شود را اسلامی نمی دانند و از ضرورت تدوین فلسفه ای اسلامی یاد می کنند و اقداماتی در این زمینه انجام داده اند. مطابق این تلقی می بینیم که علوم حوزوی هم نیازمند بازنگری هستند و ضرورت دارد که اقداماتی جهت اسلامی سازی آن بخش از علوم حوزوی که اسلامی نیستند انجام گیرد. خوب در این تلقی موضوع بحث از علوم انسانی دانشگاه ها یا بخشی از علوم انسانی دانشگاه ها به کلیه علوم و حتی علوم حوزوی هم گسترش می یابد. 13
پدیدار شناسی یکی دیگر از هویت های و چشم اندارهای جدیدی است که در عرصه مطالعات برنامه درسی مرزهای نوینی راگشوده است و زمینه های عمیق و قابل تاملی برای پژوهش فراهم آورده است . اگر چه اندیشه های پدیدیار شناسی به عنوان یک جنبش علمی به اندیشمند انی چون هوسرل باز میگردد  .برنامه درسی ,فتحی واجارگاه ،223
پدیدار شناسی عبارت است از مطالعه پدیده ها 1و نیز تجلی و نمود آنها در تجربه و آگاهی یا هوشیاری ما است .
هوسرل2 کسی بود که پدیدار شناسی را مبدل به یک روش توصیف تمام عیار و نیز جنبشی در علوم انسانی مبتنی بر شیوه تفکر و تامل در قلب اندیشه های عملی و فلسفی کرد .224
در همین راستا از نظر دانشمند دیگر پدیدار شناس ،هایدگر3 پدیدار شناسی در حقیقت هستی شناسی است یعنی مطالعه شیوه بودن یا هستی  در جهان بدان سان که توسط آدمی تجربه شده است  ،هدف اصلی هایدگر آن است که بایستی  اجازه داد و چیزها در جهان خود را بیان و عرضه دارند
پدیدار شناسی از ما میخواهد تا دنیا را از دریچه تجربیات بلاواسطه و فوری و روزمره بنگریم و نیز از ما می خاهد تا در صدد دستیابی به آگاهی باشم خواهان درک معنای جهان بدان سان کهمعنای آن در هستی تجلی پیدا می کند باشیم .به عبارت روشن تر پدیدار شناسی به دنبال فراهم سازی مشاهدات نظری یا تجربی نیست و در عوض آم چه را به حساب می آورد و جدی می گیرد عبارت است از فضا و مکان و روایط انسانی تجربه شده بدان سان که ما در عمل زیست می کنیم ص225
 
 
1-phenomena      2-husserl        3- hidegher
 
 
 
 
اگر چه پدیدار شناسی به عنوان نوعی پژ
تجربه زیست شده
هوسرل از این واژه به عنوان دنیای تجربه فوری و بلاواسطه ،دنیایی که به صورت طبیعی نجربه می شود یعنی همان زندگی طبیعی و اصیل نام میبرد. نگرش نظزی مدرن بر آن است که تا ما را به شاگردان و ارزیابان غیر فعال در جهان تبدیل کند .از آن مهم ترحنی چنین نگرش نظری در برداشت علمی علمی مدرن خود اغلب این پرسشگری را به سکوت کشانده یا نابود می کند
پرسشگری گخ نوعی نیز به آگاهی و هشیای است که میتوان به واشطه ان جهان را درک کرد و فهمید .از نظر هوسرل هر جهان زیست شده بیانگر ساختار ها یا شیوه حاکم بر بر فرد معینی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد
هایدگر ایده ساختار زندگی را با عنایت به بعد هستی شناسی و از طریق صحبت درباره پدیدار شناسی به عنوان مطالعه بودن ،شیوه بودنو یا روش بودن در جهان مورد بحث قرار می دهد.
در همین راستا مفهوم معنایزیست شده عبارت است از اینکه فرد چگونه دنیای خود را به عنوان دنیای واقعی و معنی دار تجربه درک می کند .معنای زیست شده بیان کننده آن جنبه از موقعیت است که توسط فردی که در آن موقعت قرار دارد تجربه شده است .برای مثال یک معلم میخواهد بداند که چگونه یک بچه در یک موقعیت معین زندگی یا تجربه می کند اگر چه خود بچه از این معانی زیست شده به طور صریح آگاه نیست
بعد اخلاقی (هیوبنر)
بعد اخلاقی ارزش آموزشی به برداشتی اشاره می کند که در آن فعالیت آموزشی نوعی مواجهه و برخورد انسانی در بین اشخاص تلقی می شود .این مواجهه اساسا برمبنای مقولات اخلاقی ،زبان متافیزیک ویا حتی مذهبی مبدل به وسیله ای برای اعتبار بخشی و تفکر در خصوص  فعالیت آموزشی محسوب می گردد.
در سایه توجه به این زبان جدید و درک وفهم ناشی از این است که معلمان و نظزیه پردازان برنامه درسی می توانند در کنار درک فنی برنامه درسی آن را به عنوان یک پدیده اخلاقی و زیبا شناختی مد نظر قرار گیرد 229
امروز صاحب نظرانس چون تد آئوکی با تاسی از اندیشه های پدیدار شناسی ،جریان غالب در پژوهشهای علوم اجتماعی و انسانی به ویژه تحقیقات تربیتی را به چالش می کشد. بزعم وی پژوهشهای تجبی –تحلیلی در حوزه علوم اجتماعی مفاهیم یا متغییرها را شناسایی و روابط میان آنها را از لحاظ آماری مورد بررسی قرار می دهد
راستی و واقعیت حقایق و تعمیمات تولیدشده موجب سودمندی آنها می شود اما باور این است که سنت تجربی وتحلیلی به نوعی  جدا سازی بنیادی بین شخص و جهان اشاره می کند در نتیجه در نقطه مقابل شیوه پدیدار شناسی و زیبا شناختی دانستن قرار میگیرد .
این جدا سازی دیدگاه قابلیت تغییر ودستکاری چیزها از جمله دانش آموزان را دنیا مجاز شمرده و مورد حمایت قرار میدهد .محققان تجربی فقط مورد حمایت عینی و قطعی و یقینی درک میکنند این در حالی است که پژوهش پدیدار شناسی میخواهد افراد را از دیدگاه خودشان درک  کند
در این راستا قوانین و قواعد درک و فهم معنی توسط افرادی که به طور فعال در یک موقعیت حاضر هستند ساخته و تدوین می شود .درک این که افرادی که در یک موقعیت زندگی میکنندچه برداشتهای و معانی درک کرده ند مهم است
عمده نظرات پدیدار شناسان مشهور
هیوبنر به عنوان یکی مهم ترین نومفهوم پردازان در عرصه طالعات برنامه درسی محسوب می شود.اساسا وی بیشتر به مطالعه و بررسی تجربه درونی انسان واز جهان علاقه مند بود او همانند سایر نومفهوم پردازان به جای مطالعه تغییر دررفتار و نحوه تصمیم در کلاس ،موضوعی نظیر هشیاری و سیاست را مورد توجه قرار دادند .به عبارت دیگر مطالعه فهم ماهیت تجربه آموزشی درکانون توجه قرار داشت .
از اینرو هنگامی که دریک محفل آموزشی قرار می گیریم ،هشیای و آگاهی ما در خصوص نحوه حضور متاثر از گذشته وآینده شکل می گیرد و مورد تجدید نظر قرار می گیرد .
مفهوم دیگر یا دیگری نقش بسیار مهمی در درک و فهم هوبنر از تعلیم و تربیت است دیگری می تواند یک نفر غریبه ،همسایه و یا فرد خارجی یا دشمن یا هرکس دیگری غیر از خود من سئوال ناپرسیده از من دارد و من نیز از او.
هیوبنر در دهه 1960رویکرد مسلط و غالب ،یعنی منطق تایلر را به چالش گرفت سنت فاقد نگرش تاریخی و نظری که به واسطه حاکم بودن این رویکرد ترویج یافته بود و نقد کرد و رویکردجدیدی پدیدار شناختی بود .
مطالعه ای توسط فتحی واجارگاه و همکاران انجام شده که در آن  ، به طراحی و اعتباربخشی الگوي برنامه درسی تجربه شده با تأکید بر دیدگاه هاي اندیشمندان پدیدارشناس پرداخته است این . پژوهش   در دو سطح غیرقابل تفکیک از همدیگر و به صورت همزمان انجام گرفت.
در سطح اول با استفاده از روش مطالعه نظري و تأکید بر دیدگاه هاي تدآئوکی » و « ون منن به طراحی الگو اقدام شد. در سطوح این الگو عبارتند از : برنامه درسی مورد انتظار ، برنامه درسی تصوري، برنامه درسی نهفته، برنامه درسی تعاملی(فعالیت پداگوژیک ، روابط والدینی، برنامه درسی مستور شده)، تأثیرات پداگوژیک و خود فکوري در سطح دوم که یک پژوهش کیفی از نوع تجربه زیست شده- پدیدار شناختی است، دانشجویان دور ه هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد معماري و علوم تربیتی برنامه ریزي آموزشی در دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند و نتایج به دست آمده با استفاده از الگوي 6 مرحل هاي ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
نتایج به دست آمده نشان می دهدکه  یکی از نیازهاي اساسی مؤسسات آموزش عالی همسویی با معیارها، هنجارها و روابط والدینی است که به نظر می آید خود والدین، آن ها را در جریان زندگی فراموش کرده اند. این تحقیق به عنوان یک مدل تحقیقاتی که سطوح مختلف برنامه درسی تجربه شده را ارائه نموده و توجهی گسترده تر، نسبت به ابعاد دیگر برنامه درسی را به غیر از سطح رسمی آن مطرح می کند، به تصمیم سازان نظام برنامه درسی آموزش عالی پیشنهاد می گردد.
(کوروش فتحی واجارگاه، نرگس کشتی، آراي،و همکاران)
 
صاحب نظران و اندیشمندان تعلیم و تربیت ، برنامه درسی را مهم ترین عنصر تشکیل دهنده نظام تعلیم و
تربیت می دانند. این حوزه یکی از جوان ترین حوز ههاي معرفت بشري محسوب می شود که در عرصه ها و
قلمروهاي مختلف آن چنان پرشتاب در حال فهم آفرینی و تحول است که تعیین مرزها و حدود و ثغور
براي آن امري دشوار و حتی غیر ممکن است (فتحی واجارگاه، 1384 ). آیزنر برنامه درسی را به عنوان
مجموع هاي از وقایع از قبل پیش بینی شده که به قصد دستیابی به نتایج آموزشی  تربیتی براي یک یا
بیش از یک دانش آموز در نظر گرفته شده اند، م یداند. او برنامه درسی را تنها یک واقعه نمی داند
.(Eisner, 1994.p31)(برنامه درسی به سوی هویت جید،فتحی واجارگاه(
نتیجه گیری
گودلد ( 1991 ) برنامه درسی تجربه شده را معرف برداشتها و ادرا كهاي دانش آموزان به هنگام قرار
گرفتن در معرض برنامه درسی اجرایی و همچنین پیشرفتهاي حاصل توسط آنان می داند. اهمیت این
سطح از این روست که در تحلیل نهایی ، دانش آموزان از طریق نوع واکنش هاي مثبت یا منفی که نسبت
به برنامه درسی انجام می دهند تصمیم گیرنده نهایی برنامه می باشند( مهرمحمدي، 1381  ). همیشه سوال اصلی در فرایند تعلیم و تربیت این بوده است که: چگونه تربیت می تواند عملکرد یک انسان
را تحت تأثیر قرار دهد و عملکرد فرهنگی ارزشمندي را به جاي گذارد؟ دانشجویان در کلاس هاي درس
چه تجاربی را می آموزند؟ برنامه درسی منحصر به فرد تک تک آ نها که در نتیجه تعامل هاي به وقوع
پیوسته در کلاس هاي درس شکل گرفته مبتنی بر چه تجاربی است؟ چگونه برنامه درسی می تواند در
آ نها تأثیر گذار باشد؟ و تحت چه شرایطی یادگیري هاي آ نها نهادینه می شود؟
در پاسخ به این سؤالات تمامی اقدامات معطوف به آن شده است که معلمان در جریان تدریس و
رویارویی با فراگیران مجهز به مهار تهاي طراحی تدریس، مهار تهاي مدیریت و کنترل کلاس درس،
مهار تهاي ارزشیابی و سنجش یادگیري دانشجویان، مهار تهاي ارائه درس و هر آ نچه جنبه تکنیکی و
حرف هاي دارد، شوند. ولی این کافی نیست، به بیان دقیقتر فعالی تهاي آموزشی نیازمند ساختاري است
که تفکر انتقادي و امکانی براي بصیرت و خود فکوري را در بین دانشجویان فراهم کند. براي این منظور
لازم است برنامه درسی را از دیدگاه دانشجویانی که برنامه براي آ نها اجرا می شود و جامعه هدف برنامه ودر نهایت تصمیم  گیرندگان اصلی برنامه درسی هستند، باز بینی کنیم و تصویري را که از برنامه درسی آموزش عالی براي خود ساخته و به نوعی یادگیري آ نها را تحت تأثیر قرار می دهد بیابیم.
ون منن ( 2006 ) پداگوژي را فرایند مراقبت ، غمخواري و تقسیم هستی و وجودمان با کسی که به آن
عشق میورزیم، می داند. یکی از نیازهاي اساسی مؤسسات آموزش عالی آن است که به طور فزاینده اي با
معیارها ، هنجارها و روابط والدینی که به نظر می آید خود والدین، آ نها را در جریان زندگی فراموش
کرد ه اند، همساز شوند. این مسئله ضرورت یک ارتباط عمیق بین ماهیت تدریس و والد بودن را مطرح
میکند، ارتباطی که به ندرت مورد توجه قرار گرفته است.
در الگوي پیشنهادي، روابط والدینی به عنوان یکی از سطوح برنامه درسی تعاملی مطرح شده است. . این
سطح دعوت آشکاري به توجه دقیق و عمیق تصمیم گیرندگان برنامه درسی است به این موضوع که به
گونه اي مورد غفلت قرار گرفته و یا به عمد از دستور کار نظام آموزش عالی حذف شده و محرومیت ناشی از آن بر فرایند یادگیري دانشجویان و حصول خود- فکوري تأثیر زیادي دارد. در الگوي پیشنهادي این سطح به منزله برنامه درسی مغفول شده  میباشد که هدف آن جلب توجه دست اندرکاران نظام آموزش عالی به این مسئله است.
 
تد آئوکی ( 2005 ) میان برنامه درسی به عنوان طرح با برنامه درسی به عنوان تجربه زیست شده تفاوت قائل میشود. او خاستگاه برنامه درسی به عنوان طرح را خارج از کلاس درس و در دپارتما نها و مناطق آموزشی می داند. که به وسیله گروهی از معلمان تحت سرپرستی راهنمایان برنامه درسی انجام می شود.برنامه درسی به عنوان طرح دنیاي مدیران آموزشی و طراحان برنامه درسی است و خاستگاهش بیرون کلاس درس است و معلم تنها کارمند و نصاب برنامه درسی است، این امر مستلزم کنار گذاشتن فردیت و عدم حضور زنده و با نشاط افراد در فرایند برنامه درسی است. در حقیقت برنامه درسی به عنوان طرح بیانیه اي رسمی است که منابعی را براي معلمان و دانش آموزان پیشنهاد می کند که به صورت تلویحی بیانیه اي مربوط نی تها و علائق 1، آ ن چه دانش آموزان و معلمان باید انجام دهند و بیانیه اي براي ارزشیابی از دانش آموزان نیز هست. در مقابل برنامه درسی به عنوان تجربه زیست شده عبارت است از دنیاي واقعی در برنامه درسی به عنوان آ ن چه زیست شده و دانش آموزان و معلمان آن را تجربه کرده اند. یعنی زندگی کردن و تماس رو در رو با تک تک دانش آموزان که داراي علائق ، توانمند يها و ویژگیهاي منحصر به فرد و ویژ هاي هستند. که این همان چیزي است که در برنامه درسی مورد غفلت قرار گرفته است    قرار گرفته و پدیدارشناسان برنامه درسی روي آن تأکید دارند، توجه شود 203-204) Aoki, 2005.  همان منبع
 
مشکل اصلی پیش روي نظام برنامه درسی آموزش عالی، بررسی و بازبینی ساختار برنامه درسی در رشته هاي مختلف است. در این زمینه به کارگیري رویکرد تلفیقی میان رشته اي که از بیان مطا لب تکراري در محتواي دروس بکاهد و به انسجام فکري، درك معنا و پیوند بین حوزه هاي رشته های مختلف کمک کند، و به ایجاد ساختار شناختی دانشجو از رشته تحصیلی خود منجر شود، ضروري به نظر می آید.رشته علوم تربیتی با توجه به این که زیر بنایی برای آموزشهای بعدی در  همه سطوح تحصیلی در کشور است و می تواند با تغییر برنامه درسی روشهای تدریس وپژوهش در کشور را متحول کند از جایگاه ویژه ای برخورداراست . پژوهشهای پدیدار شناشی و توجه به تجربه زیست شده نیز می تواند نقش مهمی در این راستا داشته باشد .
 
 
منابع
 
1-طراحی و اعتباربخشی الگوي برنامه درسی تجربه شده  در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی
 کوروش فتحی واجارگاه ،  نرگس کشتی آراي،کرایگ زیمیتات  K.Zimitat فصلنامه مطالعات برنامه درسی
سال چهارم/شماره ١٥ ، زمستان 1388
 
 
 
 
 
).  8 گامی به سوی تحول در الگوی تولید علوم تربیتی: بررسی انتقادی الگوی تباین معرفتی با تعالیم دینی
علیرضا صادق زاده قمصری
11ـ پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ حوزه و دانشگاه (کتاب سوم)، و قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1379.
12ـ پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، درآمدی بر فلسفه دین؛ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ تهران طرح نو 1376((
/ 13--سایت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۸/۰۹/۳۰   سید محمد تقی موحد ابطحی

14-مقاله «معنا و بی‌معنایی در علم دینی» (باقری 1377)
 
+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 22:20 |
 

 

بسم الله الرحمن ارحیم

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر نظریات یادگیری در 
   محتوا کتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدی قائمی

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در علوم انسانی بین رفتار انسان و عوامل گوناگون ارتباط تنگاتنگی وجود دارد گاهی بعضی از عوامل رفتارها را تشدید و یا تضعیف می کند. یادگیری یک نوع تغییر رفتار است( روانشناسی یادگیری ،علی اکبر سیف) و عوامل متعددی دیگری در میزان یادگیری و مدت یادگیری تاثیر دارد. عوامل محیطی، عوامل ارثی، استعداد و غیره...... یکی از عواملی که در یادگیری تاثیر دارد نحوه ارائه مطالب و نحوه توضیح عوامل و پدیده ها است، محتوا نیز تاثیر بسیار زیادی در یادگیری دارد و همچنین نظریات یادگیری می تواند با محتوا ارتباط داشته باشد. محتوا تهیه می گردد تا دانش آموز به هدفی برسد ،    نظریات یادگیری بر گرفته از اصول رشد و توانائی ویژگیهای یادگیری در انسان است واضح است اگر محتوا مطابق با نظریات یادگیری باشد پس مطابق با نظریات رشد و ویژگیهای یادگیری انسان است و وقتی این ویژگیها برقرار باشد یادگیری آسان تر می شود. در این مقاله سعی شده است ارتباط عوامل اصلی که در یادگیری بریکدیگر تاثیر دارند مد نظر قرار گیرد،

تدریس محتوای کتب درسی باید مطابق با نظریات یادگیری باشد و معلم نیز بر نظریات یادگیری آگاهی داشته باشد و طراحی و تدریس کتب درسی مطابق با نظریات یادگیری باشد بدیهی است هر یک از این قسمتها که در ارتباط کمتری با هم داشته باشد کار یادگیری سخت می شود و انطباق همه این عوامل با هم کار سختی است که دست اندرکاران تعلیم و تربیت باید انجام دهند.

کلید واژه ها : یادگیری نظریات یادگیری، محتوا، طراحی آموزشی

 

 

 

 

         مقدمه :

یادگیری باکسب دانش فهمیدن یا تسلط یابی ازتجربه یامطالعه تعریف شده است اگر چه بیشتر این تعریف را نمی فهمیدند.  بررسی نظریه های ارئه شده در یادگیری از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده است فرایندیاد دهی یادگیری پدیده مهمی است که در طول زندگی با انسان عجیین شده است امام علی میفرماید هرکس کلمه ای به من بیاموزد مرا بنده خود ساخته است ومعانی ازاین قبیل براهمیت یادگیری می افزاید  .امارابطه نظریه هایی یادگیری بامحتوای کتب درسی چیست ؟ تغیر همه ساله تعدادی از کتب و محتوا دروس نشان میدهدکه محتوای کتب درس متناسب با نیازهای دانش اموزنبوده، مولفان دست اندر کار ان مجبوربه تغییرات شده اند، بی توجهی به محتوای کتب درسی مدارس ودانشگاه از معضلات نظام اموزشی ما است .استفاده از روش صحیح تهیه محتوی کتب ،یکی از عواملی است که منجر به افزایش یادگیری مناسب خواهد شد از جمله راههای اثر بخش کردن  کتب درسی استفاده از نظریه های یادگیری در تنظیم وطراحی کتب درسی است,

طراحی اموزش در لغت الفبای اخترع کردن .اندیشیدن یا تنظیم ذهنی ترسیم ساختن اماده کردن پیش نویس یک نقشه اختصاص دادن یا بکار بردن منابع درسی کتبی به یک هدف و سرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول به  انچه از پیش تعیین شده است ،طراحی اموزش تهیه نقشه های مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدف های اموزشی .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیر تاریخی نظریات یادگیری

آموختن و یادگیری از ابتدا در انسان شکل گرفته است و انسانها بدنبال چگونگی امر آموختن بودند. در اوایل تنی چند از افراد متمدنی در مورد فرآیند یادگیری نظر و عقیده خاص خود را ابراز داشتند. از قرن هفدهم به بعد کم و بیش نظریه های یادگیری تازه ای هر یک به نوبت در برابر نظریه های موجود خودنمائی و ابراز وجود کرده اند. معمولا یک نظریه یادگیری بین 40 تا50 سال به طول می انجامد تا به صورت یک نظریه آموزشی معتبر و با ارزشهای کاربردی موثر شناخته شود. هر گاه بر حسب اتفاق نظریه تازه ای در شیوه آموزشی مدرسه دگرگونی پدید میآورد معمولا نظریه قبلی را از بین نمیبرد، فقط با آن به رقابت می پردازد. به این سبب یک نظریه جدید یادگیری تنها به شمار انواع نظریه های دیگر می افزاید و غالبا به چندگونگی شیوه های آموزشی منتهی میگردد. گاهی بعضی از معلمان بخشهای از نظریه های مختلف را بر می گزینند و با هم تلفیق می کنند بی آنکه بدانند این نظریه معارض یکدیگرند و نمی توانند سازگاری و هماهنگی داشته باشند.

در اوایل یادگیری در زندگی شاید مساله مهمی به شمار نیاید و شاگردان از راه استاد و شاگردی یاد می گرفتند و معلمان و مربیان به خود زحمت نمی دادند که در این باره فکر کنند که کیفیت یادگیری چیست و چه اصول و ضوابطی به آن مترتب است.

شاگردان در کار آموختن، استاد کاران سهیم بودند. یادگیری از راه بیان مطالب و نیروی حافظه انجام می شد.اگر دانش آموز درس را به خوبی می خواند تشویق و در غیر اینصورت تنبیه می شد.

 

نقش مدارس در یادگیری

از هنگامی که مدارس به عنوان محیط آموزشی پایه گذاری گردید موضوع آموختن پیچیده تر شد. و همچنین برنامه های آموزشی به صورت رسمی در مدارس به مورد اجرا در آمدند معلمان در مورد مختلف به نارسائیهای این برنامه ها پی بردند اما هنگامی که دانش روان شناسی در قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت روان شناسان با کوشش فراوان در چگونگی روشها و فنون یادگیری  به مطالعه و تحقیق پرداختند، و مدتها طول کشید تا بتوانند روشهای غیرموثر گذشته را بی اعتبار جلوه دهند و اصول و نظریاتی را برای یادگیری  بیان کنند.

ارتباط یادگیری با نظریه ها

نظریه های یادگیری یک رشته اصول معتبر و پذیرفته ای هستند با اصول تجربی و منطقی وابستگی دارند و به توضیح عوامل و پدیده های یادگیری می پردازند.

اگر میان اصول نظری و کاربردهای عملی یک ماده آموزشی اختلافی وجود داشته باشد نظریه مربوط به آن را باید نادرست دانست، هر عمل معقول و منطقی خواه جزیی از آموزش و خواه هر گونه فعالیتی در زندگی باشد، با یک نظریه ارتباط دارد وگرنه عملی بی مصرف و نامشخص است. پس از هر عملی که مبتنی بر هدفی باشد مستلزم نظریه ای است  یعنی هر کس مشغول به تدریس است و بی شک از یک نظریه یادگیری پیروی می کند. بنابراین در امر آموزشی مسئله مهم این نیست که معلم از نظریه آموزشی خود آگاهی دارد یا ندارد. بلکه مهم این است که نظریه آموزشی تا چه اندازه منطقی و کاربردی است. نخست هر مربی و پرورشکار لزوما از یک نظر خاصی که مورد علاقه اوست پیروی می کند. نخستین گام در اجرای این موضوع آشنایی کامل با نظریه های مهم  است

.(محمد پارسا-روان شناسی یادگیری ، 39)

الگوهای یادگیری 

الگوهای یادگیری بر اساس نظریه های یادگیری شکل گرفته اند این الگوها متعددند مهمترین و مشهورترین آنها یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک، یادگیری از طریق مجاورت، یادگیری از طریق شرطی فعال، یادگیری از طریق مشاهده و یادگیری از طریق شناخت است. انسان اگر چه در فرآیند یادگیری از همه الگوها استفاده می کند اما کشف، بصیرت و یادگیری از طریق شناخت محور یادگیری او را تشکیل می دهد. انسان بر اساس اندیشه ها و تفکر و روابط بین پدیده ها و اشیاء را

کشف می کند. بنابراین وظیفه آموزش و پرورش ایجاد شرایط مطلوب برای پرورش تفکر است.

 

نظریه های یادگیری

نظریه در معنای وسیع کلمه، عبارت از تعبیر و تفسیر حوزه یا جنبه ای از شناخت است. نظریه های یادگیری شرایط انجام دادن یا انجام ندادن یادگیری را تحلیل می کند. در این که یادگیری چگونه و در چه شرایطی صورت می گیرد بین روان شناسان اختلاف نظر وجود دارد تا قبل از شروع قرن هفدهم   سه نظر عمده به نامهای دیسیپلین روانی، شکوفایی طبیعی،اندریافت موضوع وجود داشت این سه نظریه جنبه فلسفی داشت و به یک مکتب ساخت گرایی که متکی بر روش درون نگری است متعلق بود.

(   شعبانی ،روشها و فنون تدریس )

بین اصول یادگیری و روشهای آموزشی رابطه نزدیکی وجود دارد. در بسیاری از موارد، اصول حاصل از پژوهشهای یادگیری آزمایشگاهی سرانجام در کلاس درس مورد استفاده قرار گرفته اند. کاربرد وسیع یادگیری برنامه ای، ماشینهای آموزش و آموزش کامپیوتری سه مثال از چگونگی تاثیر پژوهشهای بر روشهای آموزشی هستند. روند جاری آموزش و پرورش به سوی نظامهای آموزشی شخصی یا آموزش فردی را نیز میتوان محصول پژوهشهای مربوط به فرآیند یادگیری دانست.

(مقدمه ای بر نظریه های یادگیری بی ار هرگنان- 29  علی اکبر سیف)

آنچه در محتوی درسی کتب آموزش و پرورش می باشد حیطه های متفاوت سطوح شناختی است نظریه های یادگیری چه یادگیری شناختی و یا گشتالتی و سایر دانش آموز از حیطه های پائین سطوح یادگیری شروع و به بالاترین سطح یادگیری می رسد.اما معلم، نمی داند که دانش آموز را چگونه راهنمایی کند و به کجا برساند. درست است که می گویند آموزش را از جائی شروع کنید که دانش آموز دوست دارد و به جایی ختم نمائید که خود می خواهید  اما فقط خواستن و علاقه دانش آموز او را به جایی نمی رساند بلکه روش می خواهد چون برای رسیدن به هدف هم علاقه و هم وسیله مهم است.

وسیله رسیدن به اهداف آموزش محتوا است، محتوا باید هم مطابق با نیازهای دانش آموز باشند و هم از پایه های علمی کافی برخوردار باشد. نظریه های یادگیری که از دو چیز نشات می گیرد یک ویژگیهای یادگیری و نوع یادگیری انسان و همچنین محتوا و تنظیم این دو نوع می باشد.

 

عناصر تشکیل دهنده آموزش و روشهای تدریس

هر موقعیت آموزشی متشکل از سه عامل یا سه متغییر است ؛روشهای آموزش،شرایط آموزش و منابع آموزش،به عبارت دیگر هر آموزش را میتوان متشکل از سه عامل روشها، شرایط و نتایج دانست .روشها عبارتند از انواع مختلف عملکرد شرایط عبارت است از محدودیتها یا عوامل تغییر ناپذیر که در محیط آموزش وجود دارد ، نتایج همان پیامدها است .

 

طراحی آموزشی

طراحی آموزشی ،در لغت به معنای اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم، ساختن، آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا بکارگیری منابع برای دسترسی به یک هدف و سرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول آنچه از پیش تعیین شده است.

طراحی آموزشی تهیه نقشه های شخصی در مورد چگونگی دستیابی به هدفهای آموزشی است.

(هاشم فردانش،طراحی آموزشی)

اگر علوم تربیتی را به طور کلی شامل پنج مرحله، آموزش، برنامه درسی مشاوره مدیریت و ارزشیابی بدانیم طراحی آموزشی به عنوان یکی از زیرمجموعه های آموزشی در کنار تولید مواد آموزشی اجرای برنامه های آموزشی اداره برنامه آموزشی و ارزشیابی برنامه آموزشی قرار می گیرد.

تعریف محتوا

«حقایق، مشاهدات، داده ها، دریافت ها، تشخیص ها، حساسیتها، طرح ها و راه حل های برگرفته از آنچه که ذهنهای انسانها درک کرده اند.   و آن بناهای ذهنی  که این محصولات تجربه را درون دانش، ایده ها، مفاهیم، تعمیمها، اصول، طرح ها و راه حل ها درباره سازمان و نظم می دهد»

دانش (حقایق - تبینها، اصول تعاریف ، مهارتها و فرآیندها (خواندن - نوشتن حساب کردن، تفکر منطقی ، تصمیم گیری ، ایجاد ارتباط ) و ارزشها (اعتقاد به خوب و بد بودن صحیح و غلط ) با این که محتوی درسی سه عنصر را در بر می گیرد . اما در واقع اینها از هم جدا نیستند.

 

 

محتوای آموزشی

اصول و مفاهیمی است که به شاگردان ارائه می شود تا ورود آنان به فعالیتهای آموزشی میسر و رسیدن آنان را به هدفهای اجرای امکان پذیر می سازد. محتوا باید بر مبنای هدفهای معین تهیه و تنظیم شود. اگر بخواهیم به ارزشیابی کمی و کیفی محتوای آموزشی بپردازیم باید شیوه های تجزیه و تحلیل محتوا آشنا باشیم، در تجزیه و تحلیل محتوا برای این که از جهت گیری غرضی و شخصی  برکنار باشیم چهار معیار عینی بودن منظم بودن آشکار بودن ومقداری بودن را در نظر داشت.

 

بیشتر الگوهای isd دو راهبرد شخصی را برای مرتب کردن محتوا به کار می برد و رویکرد سلسله مراتبی، رویکرد روش کاری هر دوی این رویکردها ریشه در روانشناسی رفتاری و ماهیتی متشکل از اجزا دارد (راهبردها و و طراحی آموزشی، هاشم فر دانش )

 نوع سازمان محتوای درس عامل مهمی در چگونگی یادگیری است، در بیشتر موارد عدم کارایی و غیرموثر بودن برنامه درسی به دلیل نامناسب بودن محتوا نیست، بلکه به دلیل چگونگی تنظیم و سازمان دادن آن است که یادگیری را مشکل می سازد. بنابراین برای تهیه برنامه درسی موثر و اثربخشی به فعالیتهای آموزشی و تجارب یادگیری باید به صورتی تنظیم شوند که همدیگر را تقویت کنند و دارای اثر متحد و یکپارچه باشند تا بتوانند رفتار مورد نظر را در یادگیرنده به وجود آورند.

 

 

تاثیر نظريه یادگیری در محتوا آموزشی  

دست اندرکاران تعلیم وتربیت  اموزگاران .مربیان طراحان اولیه تعلیم یادگیری هستند در رویکرد وظیفه طراحی  انها معمولاباپنج شکل مواجه هستند

1-هدایت  2-ارزشیابی    -3محتواتوالی   4-روش    -5-محدودیتها

طراحی سیستم یادگیری هم فلسفه طراحی وهم یکسری ابزار هستند هدف اساسی طراحی سیستم یادگیری شناسایی مفاهیم .اصول ومهارتها مورد اموزش  است تا اینکه اطلاعات معتبر علمی درباره یادگیری اتسانی بتواند در ایجادسیستم اموزش انسان اعمال گردد (طراحی سیستم یادگیری_نجفی زند) نظریه های معاصر که یادگیری نظامهای آموزشی تحت تاثیرات می توان به در مجموعه بزرگ طبقه بندی کرد.

1- شرطی ( رفتارگرایی           2- نظریه  شناختی              (عادت و شرطی شدن)

نطریه شرطی ،ایجاد تقویت رابطه پیوند بین محرک و پاسخ در سیستم  انسان می داند در واقع یادگیری عبارت است از پیوند بین محرک و پاسخ.

نظریه شناختی، یادگیری را ناشی از شناخت، ادراک و بصیرت میدانند از نظر آنان شاگردان موجودی فعال و کنجکاوند.

آن چه مهم است این است که در کتب درسی حاضر کمتر از نظریات آموزشی استفاده شده است و یا اگر استفاده شده است معلمان و دست اندرکاران اجرایی تعلیم و تربیت کمتر نسبت به آن آگاهی دارند.

 

 

 

 

نتیجه گیری :

با توجه به اهمیت آموزش و پیچیده بودن آن و ارتباط بین یادگیری ،محتوا، نظریات آموزشی و تدریس ،معلمان و مربیان و دست اندر کاران تعلیم و تربیت باید  دقت و ظرافت خاصی در تهیه و تنظیم محتوا داشباشند لذا پیشنهاد میگرددکه

- در امرتهیه محتوای کتب درسی نظریات یادگیری مد نظر قرار گیرد و در کتاب راهنمای معلم با اشاره به نظریه های یادگیری ،موارد استفاده معلم را در شناسایی نظریات یادگیری و ارتباط بین نظریات و تدریس و یادگیری مشخص شود.

- با توجه به نظریات یادگیری، روشهای تدریس جدید را به معلمین یاد آوری کرده و روشهای تدریس پیشنهادی برای هر یک ازمحتوا ارائه گردد تا بین محتوا و روشهای تدریس هماهنگی به وجود آید

- معلمان در تهیه طرح درس که مبتنی بر نظریات یادگیری و منطبق با شیوه های جدید تدریس باشد یاری رسانده شوند

 -آشنا کردن معلمان با شیوه های طراحی آموزشی و نظریات یادگیری و شیوه های تدریس و مشارکت فعال آنان در امر تهیه محتوا میتواند حلقه گمشده ارتباط سه عامل مهم را از بین ببرد .  

 

 

 

 

منابع و مواخذ

1-     راهبردها و فنون طراحی آموزشی ،سینتایی.لیشن و همکارات ،هاشم فردانش،تهران سمت ،1374

2-     مهارتهای آموزشی و پرورشی ،حسن شعبانی،تهران،سمت،1371

3-     برنامه ریزی درسی ،جی گالن سیلور و همکاران ،غلامرضا خوی نژاد،مشهد،

آستان قدس رضوی1374

4-     روان شناسی یادگیری ،محمد پارسا،تهران،سخن،1374

5-     مقدمات نظریات یادگیری ،علی اکبر سیف

6-    مقاله ،تاثیر نظریه های یادگیری در چگونگی طراحی محتوای کتب درسی،مهستی رسولی،مینا جعفری صابونچی،همایش بین المللی کتب درسی دانشگاهی 1385

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 22:17 |

  or

رديف

 

عنوان

زمان انتشار/شماره استانداربين المللي پيايندها(شاپا)

نام موسسه

نوع مجله و اشتراك

1

آرامش

فصلنامه/

معاونت اجتماعي وارشاد ناجا/اداره كل مشاوره و مددكاري اجتماعي ناجا

علمي آموزشي / اهدايي

2

استعداد هاي درخشان

فصلنامه/8460-1680

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

آموزشي، تربيتي ، پژوهشي/اهدايي

3

پژوهش در حيطه كودكان استثنائي

فصلنامه/6612-1682

پژوهشكده كودكان استثنائي

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

4

پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

فصلنامه/5107-1021

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

علمي پژوهشي /اشتراك سالانه

5

پژوهشهاي تربيتي

فصلنامه/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

علمي/آهدايي

6

انديشه هاي نوين تربيتي

فصلنامه/

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهراء

علمي پژوهشي /اشتراك سالانه

7

مجله پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي

دوفصلنامه/6490-1735

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان

پژوهشي/اهدايي

8

پيام مديريت

فصلنامه/

دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه بهشتي

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

9

پيوند

ماهنامه/

وزارت آموزش و پرورش سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان

آموزشي تربيتي /اشتراك سالانه

10

تحول اداري

فصلنامه/0528-1026

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

علمي ترويجي/اشتراك سالانه

11

تدبير

ماهنامه/7199-1022

سازمان مديريت صنعتي

علمي آموزشي/اشتراك سالانه

12

تعليم و تربيت

فصلنامه/4133-1017

پژوهشكده تعليم و تربيت

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

13

تعليم و تربيتي استثنايي فهرست

فصلنامه/3145-1727

سازمان آموزش و پرورش استثنائي

علمي آموزشي و فرهنگي/اشتراك سالانه

14

رشد آموزش راهنماي تحصيلي

ماهنامه/9226-1606

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي

آموزشي تحليلي اطلاع رساني/اشتراك سالانه

15

رشد مديريت مدرسه

ماهنامه/4889-1735

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي

آموزشي تحليلي اطلاع رساني اشتراك سالانه

16

رشد آموزش علوم اجتماعي

 ماهنامه/4897-1735

"               "          "        "

"             "

17

رشد تكنولوژي آموزشي

ماهنامه/9099-1606

"               "          "        "   

"             "

18

رشد معلم

ماهنامه/9129-1606

"               "          "        "

"             "

19

رهيافت

فصلنامه/2690-1027

مركز تحقيقات سياست علمي كشور

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

20

كمال مديريت

فصلنامه/

دانشكده مديريت وحسابداري دانشگاه شهيد بهشتي

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

21

مطالعات مديريت

فصلنامه/112-1735

دانشكده حسابداري ومدرييت دانشگاه علامه طباطبائي

علمي ترويجي/اشتراك سالانه

22

مطالعات برنامه درسي

فصلنامه/4986-1735

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

علمي پژوهشي/اهدائي

23

مديريت

ماهنامه/7445-1023

انجمن مديريت ايران

علمي پژوهشي اطلاع رساني/اشتراك سالانه

24

معرفت

ماهنامه/6015-1023

موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني

علوم انساني/اشتراك سالانه

 

25

معرفت فلسفي

فصلنامه/4545-1735

"                  "            "

علمي پژوهشي علوم فلسفي/اهدائي

26

نوآوريهاي اموزشي

فصلنامه/ 1235-1735

وزارت آموزش و پرورش سازمان

علمي پژوهشي /اشتراك سالانه

27

دانش و توسعه

دوفصلنامه

دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد

علمي پژوهشي / اهدائي

28

توسعه و مديريت

-

بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي

-

29

اندیشه دینی

فصلنامه

دانشگاه شیراز

علمی پژوهشی/اشتراک

30

رشد مشاور مدرسه

ماهنامه. 17354838

وزارت آموزش و پرورش . سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

آموزشي تحليلي و اطلاع رساني/ اشتراك سالانه

21

رشد آموزش ابتدائي

فصلنامه/ 16069102

وزارت آموزش و پرورش . سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

آموزشي تحليلي و اطلاع رساني/ اشتراك سالانه

22

دانش و پژوهش در علوم تربيتي

فصلنامه /20081197

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان – اصفهان

علمي پژوهشي اهدائي

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 22:11 |

 

 

بخش اول

درك مطلب

 

1

 

 

   

  راهنمايي:

 


 

در اين بخش، چند متن به‌طور مجزا آمده است. هر يك از متن‌ها را به دقت بخوانيد و پاسخ سوالاتي را كه در زير آن آمده است،  با توجه به آنچه مي‌توان از متن استنتاج يا استنباط كرد، پيدا كنيد و جواب هر سوال را مطابق دستورالعمل زير، بنويسيد:

1-    اگر گزينه صحيح، گزينه1 بود، در پاسخنامه حرف A را درج كنيد.  

2-    چنانچه گزينه صحيح، گزينه 2 بود، در پاسخنامه حرف B را درج كنيد.

3-    چنانچه گزينه صحيح، گزينه 3 بود، در پاسخنامه حرف C را درج كنيد.

4-    چنانچه گزينه صحيح،  گزينه 4 بود، در پاسخنامه حرف D را درج كنيد.

5-    چنانچه سوال، دو پاسخ صحيح داشت، در پاسخنامه حرف E را درج كنيد.

6-    و چنانچه اصلاً پاسخ صحيح، در بين گزينه‌ها نبود، در پاسخنامه ح

 

اگرچه بین نیمکره­های چپ و راست تفاوت­های کالبدشناختی ناچيزي وجود دارد، اما این تفاوت­ها آن­قدر مهم نیستند که گفته شود این نیمکره­ها به‌طور کاملاً متفاوت عمل می­کنند. افزون بر این، کنترل بر روی حرکت و احساس بدنی به­طور مساوی در بین دو نیمکره توزیع شده است، اما این کار به­طور ضربدری انجام می‌پذیرد. یعنی نیمکره چپ، نیمه راست بدن و نیمکره راست، نیمه چپ بدن را کنترل می­کند. انسان وسوسه می­شود این­گونه نتیجه‌گیری کند که چون دو نیمکره از جهات کلی شبیه به هم هستند، پس اطلاعات را یکسان درک می­کنند، یکسان یاد می­گیرند و یکسان پردازش می‌كنند. اما آیا این نتیجه­گیری درست است؟ این سوال که آیا دو  نیمکره مغز از لحاظ کارکردی قرینه هستند یا نه، به سادگی قابل جواب دادن نبوده است.

در 1836 مارک دَکس گزارش کرد که از دست دادن توانایی سخن گفتن، از صدمه رسیدن به نیمکره چپ مغز ناشی می­شود نه نیمکره راست. مشاهدات دَکس، حتی پس از آن­که پاول بروکا، پزشک سرشناس، همان مشاهدات را در سال 1861 انجام داد، مورد توجه کسی قرار نگرفت. در واقع، ما هنوز به یکی از نواحی زبان در نیمکره چپ، ناحیه بروکا می­گوییم. این یافته که برای اکثریت مردم، یک ناحیه زبانی در نیمکره چپ قرار دارد و نه در نیمکره راست، نخستین گواه علمی را برای این ادعا که دو نیمکره مغز از لحاظ کارکرد نامتقارن هستند، به دست داد.

برای سال­ها این گونه تصور می­شد که نیمکره راست نسبت به نیمکره چپ نازل­تر است. از این­رو نیمکره چپ را نیمکره برتر یا غالب می­نامیدند. سرانجام شواهد کافی گردآوری شد و تصور قبلی مربوط به نقش نیمکره­های مغز را از بنیاد تغییر داد. در 1962 یک رشته گزارش توسط کسانی چون مونتکَسل، گِشویند، کاپلان، اسپری و گازانیگا نشان داد که نیمکره راست نه­تنها به اهمیت نیمکره چپ است، بلکه از جهت پاره­ای­ کارکردهای غیرکلامی عملاً از نیمکره چپ برتر است. شواهد مربوط به این­که دو نیمکره مغز از لحاظ

کارکردی قرینه یکدیگر نیستند، از سوی کسانی که صدمه مغزی دیده­اند یا به دلایل پزشکی یا اعمال جراحی کرتکسشان به دو نیمه تقسیم شده است، به­دست آمد. همچنین در آزمایش­هایی با استفاده از دستگاه­های ابتکاری كه بر روی بیماران سالم انجام گرفته­اند، مقداری اطلاعات در این باره فراهم آمده است.

  برای مثال، معلوم شده افرادی که نیمکره راستشان آسیب دیده است در توجه و ادراک مشکل دارند. این افراد احتمالاً در مکان­هایی که برایشان کاملاً آشناست، احساس بیگانگی می­کنند و در شناخت چهره­ها و اشیای آشنا مشکل دارند. همچنین، بیشتر از کسانی که نیمکره چپشان صدمه دیده است، افرادی که نیمکره راستشان آسیب دیده دچار نشانگان بی­توجهی می­شوند. نشانگان بی­توجهی عبارت است از ندیدن یا توجه نکردن به میدان دید چپ یا حتی سمت چپ بدن. دیده شده است اشخاصی که دچار نشانگان بی­توجهی هستند تنها سمت راست صورتشان را می­تراشند یا فقط از سمت راست بشقابشان غذا می­خورند. وقتی از بیمارانی که نیمکره راست مغزشان آسیب دیده است خواسته می­شود از روی عکس­هایی که در پیش­رویشان قرار دارد بکشند، دچار مشكل مي‌شوند. این واقعیت که نشانگان بی­توجهی از آسیب وارد شدن به نیمکره راست ناشی می­شود نه به علت صدمه دیدن نیمکره چپ، به عنوان گواه دیگری بر کارکرد متفاوت دو نیمکره مغز به­کار رفت.

قطع راه ارتباطی بین دو نیمکره مغز در بیماران برای مقاصد درمانی علاقه­مندی صاحب­نظران را به چگونگی کارکرد این دو نیمکره برانگیخته است. بریدن جسم پینه­ای بیمارانی که از حمله­های شدید صرع رنج می­برند، سبب محدود شدن جریان برقی نابهنجار تنها به یکی از دو نیمکره مغز می­شود و درنتیجه از فراوانی شدت حمله‌های صرعی می­کاهد. می­توان از این­گونه بیماران برای مطالعه درباره نحوه کارکرد نیمکره­های مغز به­طور جداگانه استفاده کرد. اکنون فنون مختلفی وجود دارد که می­توان از آنها برای ارائه اطلاعات حسی به یکی از دو نیمکره سود برد.

 

سطر

(5)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)

 

(40)

(45)

(50)

(55)

(55)

(60)

(65)

به صفحه بعد برويد.

 

 کدام­یک از موارد زير را از متن می­توان استنتاج کرد؟

            1) کارکرد کلامی دو نیمکره مغز، متفاوت است.

           2) در افراد دچار صرع، برق در یکی از دو نیمکره جریان می­یابد.

           3) نشانگان بی­توجهی دلیل اهمیت نیمکره‌هاي مغز در ادراک است.

           4) عدم تقارن دو نیمکره مغز، موجب اختلال و آسیب مغزی می­شود.

-          بهترین عنوان برای متن فوق، كدام است؟

            1) کارکرد ناحیه بروکا

            2) اهمیت پژوهش مارک دَکس

            3) تفاوت­های کارکرد دو نیمکره مغز

            4) ویژگی­های کالبدشناختی نیمکره چپ و راست

 

-             بررسی­های اولیه در مورد مغز، منجر به کدام سوء‌برداشت شد؟

1) ناحیه بروکا در نیمکره چپ قرار دارد.

2) قطع راه ارتباطی بین دو نیمکره ناممکن است.

            3) نیمکره راست کم­اهمیت­تر از نیمکره چپ است.

           4) دو نیمکره مغز از حیث کالبد شناختی تفاوت جزیی دارند.

 

-             مثال« نشانگان بی­توجهی»، برای اثبات كدام موضوع ارائه شده است؟   

            1) اهمیت توجه و ادراک

            2) نامتقارن بودن عملکرد دو نیمکره

            3) امکان صدمات بیشتر به نیمکره راست

            4) دشواری زندگی روزمره بیماران دچار این نشانگان

 

-          کدام­یک از موارد زیر، با متن مطابقت ندارد؟

1) بروكا داراي كاركرد خاص در نيمكره چپ است.

2) بروکا ناحیه­ای نامتقارن در دو نیمکره مغز است.

3) وجود جسم پینه­ای، شدت صرع را افزایش می­دهد.

4) غذا خوردن فقط از سمت راست بشقاب، ممکن است نشانه آسیب به نیمکره راست باشد.

پايان بخش اول


  

بخش دوم

منطقي

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


راهنمايي:

 

براي پاسخگويي به سوالات اين بخش، لازم است موقعيتي را كه در هر سوال مطرح شده، مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد و سپس گزينه‌اي را كه فكر مي‌كنيد پاسخ مناسب‌تري براي آن سوال است، انتخاب كنيد. هر سوال را با‌دقت بخوانيد و با توجه به واقعيت­هاي مطرح شده در هر سوال و نتايجي كه بيان شده و بيان نشده ولي قابل استنتاج است، پاسخي را كه صحيح‌تر به‌نظر مي‌رسد، انتخاب كنيد و مطابق دستورالعمل زير، در پاسخنامه وارد كنيد:

 • اگر گزينه صحيح، گزينه1 بود، در پاسخنامه حرف A را درج كنيد. 
 • چنانچه گزينه صحيح، گزينه 2 بود، در پاسخنامه حرف B را درج كنيد.
 • چنانچه گزينه صحيح، گزينه 3 بود، در پاسخنامه حرف C را درج كنيد.
 • چنانچه گزينه صحيح،  گزينه 4 بود، در پاسخنامه حرف D را درج كنيد.
 • چنانچه سوال، دو پاسخ صحيح داشت، در پاسخنامه حرف E را درج كنيد.
 • و چنانچه اصلاً پاسخ صحيح، در بين گزينه‌ها نبود، در پاسخنامه حرف F را درج كنيد.

 اگر نمرات خوبي در دبيرستان بگيريد، به يك دانشگاه خوب راه خواهيد يافت. اگر نمرات خوبي در دانشگاه بگيريد، شغل خوبي به دست خواهيد آورد. بنابراين، اگر نمرات خوبي در دبيرستان بگيريد، شغل خوبي به‌دست خواهيد آورد.

كدام‌يك از موارد زير، از استدلالِ متن فوق بيشتر پيروي مي‌كند؟

           1) اگر اتاقتان را روزهاي جمعه جارو مي‌كنيد، هنوز تميز است. اگر اتاقتان هنوز تميز است، مي‌توانيد دوستان خود را به خانه‌تان دعوت كنيد. بنابراين، اگر شما دوستانتان را به خانه‌تان دعوت كرده‌ايد، اتاق شما هنوز تميز است.

           2) اگر براي امتحان رياضي سخت مطالعه كنيد، در امتحان نمره خواهيد گرفت. اگر براي امتحان رياضي سخت مطالعه كنيد، خواب كافي نخواهيد كرد. بنابراين، اگر در امتحان رياضي نمره بگيريد، خواب كافي نخواهيد كرد.

           3) اگر در باغچه‌تان‌ با خاك خوب كشت كنيد، سبزيجات شما خوب رشد خواهند كرد. اگر سبزيجات شما خوب رشد كنند، سبزيجات‌ عالي برداشت خواهيد كرد. بنابراين، اگر باغچه‌تان را با خاك خوب كشت كنيد، سبزيجات عالي برداشت خواهيد كرد.

            4) اگر دندان‌هايتان را روزي دو بار مسواك بزنيد، دندان‌هايتان را تميز نگه خواهيد داشت. اگر دندان‌هايتان را تميز نگه داريد، آن‌ها هيچ‌گاه كرم نخواهند خورد. بنابراين، اگر شما دندان‌هايتان را روزي دو بار مسواك كنيد، هزينه دندانپزشكي‌تان كم خواهد بود.

-           اگر يك داوطلب رشته علوم انساني كنكور سراسري، 8 ساعت در روز به‌طور منظم مطالعه كند، نمره ده درصدِ بالا را كسب خواهد كرد. هر دانشجوي حقوق دانشگاه تهران، نمره ده درصدِ بالا را كسب كرده‌است. بنابراين، محمد كه در رشته حقوق دانشگاه تهران تحصيل مي‌كند، بايد حداقل 8 ساعت در روز مطالعه كرده باشد.

استدلال مطرح شده در بحث فوق، به دليل درنظر نگرفتن كدام مورد، مخدوش است؟

           1) بعضي از دانشجويان رشته حقوق دانشگاه تهران، بيشتر از 8 ساعت در روز مطالعه كرده‌اند.

           2) نتايج پژوهش‌ها حاكي از آن است كه مطالعه بيشتر از 8 ساعت در روز، چندان مفيد نمي‌باشد.

           3) كساني كه كمتر از 8 ساعت در روز مطالعه كرده‌اند، در رشته حقوق دانشگاه تهران پذيرفته نشده‌اند.

          4) مطالعه كمتر از 8 ساعت در روز، براي برخي افراد، جهت كسب نمره ده درصدِ بالا، مي‌تواند كافي باشد.

پايان بخش دوم

 


 

 

 

 

 

بخش سوم

تحليلي


راهنمايي:

در اين بخش، توانايي تحليلي شما مورد سنجش قرار مي‌گيرد. سوالات را به دقت بخوانيد و مطابق دستورالعمل زير، به آن‌ها پاسخ دهيد.

1-   جواب برخي از سوالات اين بخش، يك عدد مي‌باشد كه بايد آن‌را در پاسخنامه خود، در مربع‌هاي موردنظر به شكل يك عدد صحيح و اعشاري درج كنيد. در صورتي كه جواب، فقط يك عدد صحيح مي‌باشد، در قسمت دو رقم اعشاري آن در پاسخنامه، صفر وارد كنيد.

2-      اما برخي ديگر از سوالات اين بخش، از نوع سوالات چند گزينه‌اي هستند كه بايد به روش زير، به آن دسته از سوالات پاسخ دهيد:

·        اگر گزينه صحيح، گزينه1 بود، در پاسخنامه حرف A را درج كنيد. 

·        چنانچه گزينه صحيح، گزينه 2 باشد، در پاسخنامه حرف B را درج كنيد.

·        چنانچه گزينه صحيح، گزينه 3 باشد، در پاسخنامه حرف C را درج كنيد.

·        چنانچه گزينه صحيح،  گزينه 4 باشد، در پاسخنامه حرف D را درج كنيد.

·        چنانچه سوال، دو پاسخ صحيح داشت، در پاسخنامه حرف E را درج كنيد.

·        و چنانچه اصلاً پاسخ صحيح در بين گزينه‌ها نبود، در پاسخنامه حرف F را درج كنيد

 

-          در حالت کلی، فقط کدام مورد (یا موارد) زیر، حتماً صحیح می­باشد؟

I) کاربر با سه عدد دو رقمی 16، 24 و 35    می‌­تواند یک کلمه رمز بسازد.

II) دوعدد دورقمی 25 و 63 می­توانند باهم در کلمه عبور قرار داشته باشند.

III) فقط در دو حالت، 35 به­عنوان آخرین عدد دورقمیِ کلمه عبور می­تواند ظاهر شود.

1)     فقط I

2)     فقط II

3)     I و II

4)     I و III

 

راهنمايي: با توجه به اطلاعات زير به سوالاتي كه پس از آن آمده است، پاسخ دهيد.

یک کاربر کامپیوتر می­خواهد برای رایانه خود یک کلمه عبور (Password) شش کاراکتری با ارقام 1 تا  6 مطابق شکل مقابل بسازد.  وی در ساخت كلمه عبور، محدودیت­های زیر را اعمال کرده است:

·        از هر عدد، فقط یک بار استفاده شود.

·    حاصل­جمع اعداد دو کاراکتر اول و آخر، برابر 7 باشد.

·    اختلاف اعداد هر دو کاراکترِ کنار هم، بیشتر از 1 باشد.

 

-          اگر 635، عدد سه رقمی باشد که در کلمه عبور ظاهر شود، کدام­ عدد دو رقمی، نیز می‌تواند در کلمه عبور ظاهر شود؟

 

 

 

به صفحه بعد برويد.


راهنمايي: با توجه به اطلاعات زير، به سوالاتي كه پس از آن آمده است، پاسخ دهيد.

-   یک کارخانه دارای 6 نگهبان می­باشد که با شماره­های 1 تا 6 مشخص شده­اند. در یک شیفت کاری از این شش نگهبان، 3 نفر استراحت می­کنند، 2 نفر در محوطه کارخانه گشت می­زنند و یک نفر هم پشت سیستم دوربین­های مدار بسته می­نشیند. مدیر حراست این کارخانه برای تعیین پُست هر يك از این 6 نگهبان، با محدودیت­های زیر مواجه می­باشد:

·    اگر قرار باشد نگهبان 4 گشت بزند، نگهبان 6 باید وی را در گشت زدن همراهی کند.

·      هیچ دو نفری از نگهبان­های  2، 5 و 6 نمی­توانند باهم گشت بزنند یا با هم استراحت کنند.

·      نگهبان­های 2 و 5 زمانی قبول می­کنند پشت سیستم دوربين‌هاي مداربسته بنشینند که نگهبان 3 در حال گشت زدن نباشد.

 

 

       -        کدام نگهبان، به همراه نگهبان­های 3 و 4 نمی­تواند استراحت کند؟

             

-          اگر نگهبان 3 در حال گشت زدن باشد، کدام دو نگهبان زیر،  لزوماً در حال استراحت خواهند بود؟

            1) 1 و 2

            2) 1 و 4

            3) 2 و 5

            4) 4 و 5

 

پايان بخش سوم


 

 

 

 

 

بخش چهارم

كميتي


راهنمايي:

اين بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سوالات كمّي، شامل مقايسه‌هاي كمي، استعداد عددي و رياضياتي، حل مسأله، تفسير داده‌ها، كفايت داده‌ها، و ...، با توجه به گروه‌هاي تحصيلي مختلف ساخته شده است. هر سوال را با توجه به دستورالعمل آن، پاسخ دهيد.

نحوه پاسخگويي به سوالات اين بخش، بجز مواردي كه به صورت دستورالعمل‌هاي جداگانه در ابتداي برخي از سوالات مي‌آيد، به صورت زير خواهد بود:

1-   جواب برخي از سوالات اين بخش، يك عدد مي‌باشد كه بايد آن‌را در پاسخنامه خود، در مربع‌هاي موردنظر به شكل يك عدد صحيح و اعشاري درج كنيد. در اين نوع از سوالات مطابق روش پاسخگويي سوالات كوتاه‌پاسخ، جواب را در پاسخنامه وارد كنيد.

2-      در سوالاتي كه از نوع سوالات چند گزينه‌اي هستند، بايد به روش زير، به آن دسته از سوالات پاسخ دهيد:

·        اگر گزينه صحيح، گزينه1 بود، در پاسخنامه حرف A را درج كنيد. 

·        چنانچه گزينه صحيح، گزينه 2 بود، در پاسخنامه حرف B را درج كنيد.

·        چنانچه گزينه صحيح، گزينه 3 بود، در پاسخنامه حرف C را درج كنيد.

·        چنانچه گزينه صحيح،  گزينه 4 بود، در پاسخنامه حرف D را درج كنيد.

·        چنانچه سوال، دو پاسخ صحيح داشت، در پاسخنامه حرف E را درج كنيد.

·        و چنانچه اصلاً پاسخ صحيح، در بين گزينه‌ها نبود، در پاسخنامه حرف F را درج كنيد

 

راهنمايي: هر كدام از سوالات اين قسمت، شامل دو مقدار يا كميت هستند، يكي در ستون (الف) و ديگري در ستون (ب). مقادير دو ستون را با يكديگر مقايسه كنيد و با توجه به دستورالعمل زير، پاسخ صحيح را در پاسخنامه خود، درج كنيد:

          اگر مقدار ستون (الف) بزرگتر است، در پاسخنامه حرف A را بنويسيد.

          اگر مقدار ستون (ب) بزرگتر است، در پاسخنامه حرف B را بنويسيد.

          اگر مقادير دو ستون با هم برابر هستند، در پاسخنامه حرف C را بنويسيد.

         و بالاخره اگر بر اساس اطلاعات داده شده در سوال، نتوان رابطه‌اي را بين مقادير دو ستون (الف) و (ب) تعيين نمود، در پاسخنامه حرف D را بنويسيد.

 

-      X مجموعه همه اعداد دو رقمي مضرب 3 و Y مجموعه همه اعداد دو رقمي مضرب 4 است.

ستون (الف)

 

 

ستون (ب)

تعداد عناصر مجموعه X

 

 

 

تعداد عناصر مجموعه Y

 

به صفحه بعد برويد.

-          يك‌صدم تعداد خودروهاي دوگانه‌سوز نوع A و B كه در این شرکت در طول يك‌سال توليد مي‌شوند، كدام است؟

           

-          تقریباً چند درصد از تولیدات این شرکت در یک سال، خودروهایی هستند که نه دوگانه‌سوزند و نه از نوع  B، C و D ؟

به صفحه بعد برويد.

 -          درتساوی­های زير، که تلفیقی از اشکال و اعداد می­باشد، ارتباط خاصی برقرار است. يك دوم عددي را

              كه بتوان به­جای علامت سوال در شکل چهارم قرار بدهیم تا این ارتباط در این شکل نیز، با همان استدلال سه تساوی قبل، برقرار بماند، كدام است؟

               استادی براي گرفتن يك امتحان، از چهار دانشجوی خود می­خواهد هر کدام یک سوال طرح کرده و به‌صورت کتبی به  وی تحویل دهند. سپس وي به هر يك از اين دانشجويان، يكي از سوالات را مي‌دهد که پاسخ دهند. توزيع سوالات به چند حالت مختلف مي‌تواند صورت پذيرد، به شرطي كه هیچ دانشجویی به سوالي كه خود طرح نموده است، پاسخ ندهد؟

 

 

راهنمايي: در اين بخش، هر مسئله، از يك سوال و دو اطلاع (تحت عنوان اطلاع I و اطلاع II ) تشكيل شده است. مطابق دستورالعمل زير، پاسخ صحيح را مشخص كنيد و در پاسخنامه علامت بزنيد.

1-  اگراطلاع I به تنهايي براي پاسخگويي به سوال مطرح شده، كافي باشد ولي اطلاع II به تنهايي كافي نباشد ( يا برعكس)،

     حرف A را در پاسخنامه بنويسيد.

2-  اگر دو اطلاع I و II  با هم براي پاسخگويي به سوال كافي باشند، ولي هر كدام از اين دو اطلاع به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي نباشند، حرف B را در پاسخنامه بنويسيد.

3-  اگر هر كدام از دو اطلاع  I و II به تنهايي براي پاسخگويي به سوال كافي باشد،حرف C را در پاسخنامه بنويسيد.

4-  اگر دو اطلاع I و  II با هم نيز براي پاسخگويي به سوال كافي نباشند، حرف C را در پاسخنامه بنويسيد.

 

 

-          كلاسي داراي  دانش‌آموز مي‌باشد. در امتحان رياضي، چهار نفر نمره ، شش نفر نمره 15 و پنج نفر نمره 12 گرفته‌اند. از افراد باقيمانده، تعدادي نمره  و بقيه نمره 5 گرفته‌اند. اگر نمره قبولي  باشد، چند دانش‌آموز در اين امتحان افتاده‌اند.

            I) ميانگين نمره دانش‌آموزاني كه نمره آن‌ها  يا 15 شده است، بين  و 12 شده است.

            II) ميانگين نمره‌كل دانش‌آموزان،  شده است.

-          در شكل مقابل، حاصل  چند درجه مي‌باشد؟

            I) AC نيمساز زاويه  مي‌باشد.

         II) نقاط A، B، C و D روي يك دايره قرار دارند.

 

 

 

 

 


درجه 4

درجه 3

درجه 2

درجه 1

 

         فصل

دستباف

ماشینی

دستباف

ماشینی

دستباف

ماشینی

دستباف

ماشینی

255

33

336

435

423

546

495

615

بهار

12

18

246

282

27

348

39

54

تابستان

225

285

27

315

45

51

51

63

پاییز

2 1

198

135

288

3

39

42

495

زمستان

 

-          در بهار و تابستان، تقریباً چند درصد از سود حاصل از فروش­ فرش­های درجه سه، مربوط به فرش دستباف بوده است؟

 

-          چند درصد از سود حاصل از فروش فرش­های درجه چهار، مربوط به فرش­های ماشینی بوده که در فصلی غیر از تابستان فروخته شده‌‌اند؟

           

 

پايان بخش چهارم

پايان بخش چهارم


داوطلبان گرامي:

در گروه فني ـ مهندسي، چهار بخش آزمون به صورت زير مي‌باشد:

بخش اول: درك مطلب

بخش دوم: كميتي

بخش سوم: تحليلي و منطقي

بخش چهارم: تجسمي

 

چند نمونه‌ از سوالات بخش چهارم گروه فني   در شکل مقابل، به جای علامت سوال، کدام

الگو باید قرار داده شود تا ارتباط موجود در

تساوی بالا، در تساوي زير آن نيز حفظ شود؟

 

          1)                                     

 

 

 


           2)

 

 


                                                  

 

-          در شکل زیر، اگر الگوی سمت چپ را از محل نقاط خط­چین تا بزنیم تا الگو به­صورت يك مکعب درآید، کدام­یک از موارد زير، نمای صحیحی از مکعب بسته­شده را نشان مي‌د


-          شکل مقابل، یک مکعب را نشان می­دهد که از کنار و روی هم

             قرار دادنِ 22 مکعب مستطیل چوبی کوچک، ساخته شده­است.

             این مکعب‌ها طوری کنار و روی هم چیده شده‌اند که هیچ فضای

             خالی بین­شان وجود ندارد. چه تعداد از این 22 مکعب مستطیل،

             دقیقاً با چهار مکعب مستطیل دیگر، در تماس است؟

به صفحه بعد برويد.

 

 با توجه به شکل زیر، کدام مورد، قسمتی از مکعب مستطیل سمت چپ است که  از آن جدا و به پشت خوا

 

+ نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 21:32 |
رویکردهای یاددهی-یادگیری شعبانی ورکی

مکاتب فلسفی گوتک ترجمه پاک سرشت

زمینه ای برای بازاندیشی فلسفه تعلیم وتربیت سهعید بهشتی

فلسفه تربیتی شما چیست ترجمه شعبانی ورکی

روش های تحقیق کمی وکیفی بورگ وگال ترجمه جمعی از مولفان

نظریه های برنامه درسی میلر

نگاهی دوباره به تعلیم وتربیت اسشلامی خسرو باقری

منطق پژوهش علمی شعبانی ورکی

آموزش وپرورش پست مدرن آهنچیان

چیستی علم سعید بهشتی

آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش نلر

یسیر آرا تربیتی در غرب کاردان

فلسفه تربیتی دموکراتیک دکتر جاویدی

دیدگاه های برنامه درسی خویی نژاد انتشارات آستان قدس

برنامه درسی راهنمای عمل حسن ملکی

منابع فرعی در دسترس است به خصوص زبان که از اینترنت در مورد برنامه درسی سرچ کنید

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ و ساعت 6:41 |

علوم تربيتي (2)

(كد: 118)

مقدمه

مجموعه علوم تربيتي(2) شاخه‌اي از گروه علوم انساني است كه كليه فارغ التحصيلان دوره كارشناسي بدون توجه به نوع مدرك تحصيلي مي‌توانند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد اين رشته شركت نمايند‌. با توجه به رشد فارغ التحصيلان در مقطع كارشناسي، ضرورت تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و ارتقاء به مراتب بالاتر علمي‌احساس مي‌شود. بديهي است كه ‌اين امر راهي خواهد بود براي دستيابي به دستاوردهاي عميق  تر‌علمي‌و ارتقاء و بينش انسان‌.

مجموعه علوم تربيتي (2) داراي ويژگي‌‌هاي خاص و گسترده‌اي مي‌باشد از جمله مطالعه كودكان سر آمد و عقب مانده عملكرد‌ها رفتـارهاي اجتماعي نحوه آموزش و تدريس و مسائل تحصيلي، ازدواج، شغلي و.. را مـورد مـطالعه قـرار مي‌دهد‌. در ضمن امكان تحصيل تا مقطع دكترا در داخل كشور نيز ميسر مي‌باشد ‌.

امتحان اين رشته يك مرحله‌اي و تستي مي‌باشد و درهنگام اعلام نتايج سه برابر ظرفيت آن اعلام مي‌گردد. دانشجويان رشته‌هاي زير مجموعه علوم تربيتي 2 پس از فارغ التحصيل شدن مي‌توانند بعنوان مشاور تحصيلي، شغلي و خانواده و …  و يا در مهدكودك‌‌ها، مراكز بهزيستي مشغول به كار شوند و يا در صورت تمايل اقدام به اخذ مجوز مراكز مشاوره، مهد كودك و بهزيستي نمايند‌.

مجموعه علوم تربيتي (2) وابسته به شاخه علوم انساني شامل 4 گرايش زير مي‌باشد:

1- روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنائي

2- روان‌شناسي تربيتي

3- مشاوره

4 ـ مشاوره و راهنمايي

آموزش و پرورش كودكان استثنايي به مطالعه كودكاني مي‌پردازد كه برخلاف اكثريت افراد همسن خود در شرايط عادي قادر به سازگاري با محيط نباشند و از نظر فكري،  جسماني، رفتاري، عاطفي با همسالان خود فرق داشته و احتياج به روش‎هاي خاص تربيتي و آموزشـي و درمـاني  داشته باشند‌.دركل اين رشته به مـطالعه كودكان سرآمـد و عقب مانـده مي‌پردازد‌.

روان شناسي تربيتي شاخه‌اي از علم روان شناسي است كه هدف آن كمك به پرورشكاران در برخورد درست با مسائل پرورشي است‌،روان شناسي پرورشي عمدتاً به مطالعه ويژگي‌هاي  يادگيرندگان،  ‌يادگيري و آموزش مي‌پردازد‌.

مشاوره رشته‌اي است كه در آن به تربيت مشاورين مي‌پردازد؛ مشاوريني كه با مشكلات و مسائل خفيف رواني سر و كار دارند مسائلي چون، مسائل تحصيلي‎، ‌شغلي، ازدواج .......

تعداد شركت كنندگان در دانشگاه‌‌هاي دولتي در سال 1380، 7092 نفر و در سال 1381،  7848 نفر بوده است‌.

 

رديف

گرايش

روزانه

شبانه

غيرانتفاعي

تهران

شهرستان

كل

تهران

شهرستان

كل

تهران

شهرستان

كل

1

روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي

30

7

37

20

7

27

-

-

-

2

مشاوره و راهنمايي

7

3

10

8

3

11

15

-

15

3

مشاوره

66

6

72

30

6

36

-

-

-

4

روان‌شناسي تربيتي

35

11

46

30

10

40

-

-

-

 


جدول گرايش‌ها وضرايب رشته علوم تربيتي 2

 

رديف

ضرايب دروس

 

 

گرايش

زبان

روان‌شناسي تربيتي

نظريه‌هاي مشاوره

روان‌شناسي شخصيت

آمار و روش تحقيق

سنجش و اندازه‌گيري

مباني مشاوره و راهنمايي

روان‌شناسي رشد

روان‌شناسي عمومي

روش‌ها و فنون مشاوره

روان‌شناسي كودكان استثنايي

آموزش و پرورش كودكان

كاربرد آزمون‌ها

1

روان‌شناسي تربيتي

2

3

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

2

كودكان استثنايي

2

2

0

0

2

2

0

2

2

0

3

3

0

3

مشاوره

3

0

3

2

2

0

2

0

0

3

0

0

2

4

مشاوره و راهنمايي

3

0

3

2

2

0

2

0

0

3

0

0

2

 

 

دانشگاه‌‌ها و ظرفيت پذيرش آنها در مجموعه علوم تربيتي (2) بر حسب گرايش (سال 1384)

الف- دانشگاه‌‌هاي دولتي (روزانه)

روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنائي

 

دانشگاه اصفهان

4

 

دانشگاه تهران

10

پذيرش از طريق آ.ت.ت

دانشگاه شيراز

3

 

دانشگاه علامه طباطبائي

10

 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

10

 

ظرفيت كل پذيرش: 37

 

مشاوره و راهنمايي

 

دانشگاه الزهرا (س)

7

فقط زن

دانشگاه شهيد چمران اهواز

3

پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

مركز آموزش عال غير انتفاعي و غير دولتي خاتم

15

فاقد خوابگاه شهريه كل دوره 36000000 ريال

ظرفيت كل پذيرش: 25


مشاوره (آ.ت.ت همراه با مصاحبه حضوری)

 

دانشگاه تربيت معلم تهران

5

گرايش خانواده

دانشگاه اصفهان

3

گرايش مشاوره شغلي – پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه اصفهان

3

گرايش مشاوره خانواده – پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه شهيد بهشتي

10

گرايش مدرسه

دانشگاه شهيد بهشتي

10

گرايش خانواده

دانشگاه علامه طباطبايي

10

مشاوره مدرسه

دانشگاه علامه طباطبايي

10

مشاوره شغلي

دانشگاه علامه طباطبايي

10

مشاوره خانواده – پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

5

گرايش‌ خانواده پذيرش از طريق آ.ت.ت- 2 سال سابقه كاري در زمينه تخصصي

دانشگاه شهيد بهشتي و توانبخشي

5

گرايش توانبخشي از طريق آ.ت.ت- 2 سال سابقه كاري در زمينه تخصصي

ظرفيت كل پذيرش:72         

روان‌شناسي تربيتي

دانشگاه الزهرا

7

فقط زن

دانشگاه تبريز

3

 

دانشگاه تهران

8

 

دانشگاه شهيد بهشتي

8

پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه علامه طباطبايي

12

 

دانشگاه شيراز

5

 

دانشگاه شهيد چمران اهواز

3

 

          ظرفيت كل پذيرش: 46

          ب- دوره‌هاي شبانه

 

دوره‌ي شبانه – روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نيم سال اول

نيم سال دوم

دانشگاه تهران

10

-

پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت همراه با مصاحبه حضوري

دانشگاه شيراز

3

-

 

دانشگاه علامه طباطبايي

-

10

 

دانشگاه اصفهان

4

-

 

ظرفيت كل پذيرش: 27

 

 

دوره‌ي شبانه – روان‌شناسي تربيتي

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نيم سال اول

نيم سال دوم

دانشگاه الزهرا (س)

8

-

فقط زن

دانشگاه تبريز

3

-

 

دانشگاه تهران

8

-

 

دانشگاه شهيد بهشتي

2

-

 

دانشگاه شهيد چمران اهواز

2

-

 

دانشگاه شيراز

5

-

 

دانشگاه علامه طباطبايي

-

12

 

ظرفيت كل پذيرش: 40 نفر

دوره‌ي شبانه – مشاوره و راهنمايي

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نيم سال اول

نيم سال دوم

دانشگاه شهيد چمران اهواز

3

-

پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه الزهرا (س)

-

8

فقط زن

ظرفيت كل پذيرش: 11 نفر

دوره‌ي شبانه – مشاوره

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت پذيرش

ملاحظات

نيم سال اول

نيم سال دوم

دانشگاه اصفهان

3

-

گرايش مشاوره شغلي – پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه اصفهان

3

-

گرايش مشاوره خانواده – پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه علامه طباطبايي

-

10

مشاوره مدرسه - پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه علامه طباطبايي

-

10

مشاوره شغلي - پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

دانشگاه علامه طباطبايي

-

10

مشاوره خانواده - پذيرش از طريق طرح آ.ت.ت

ظرفيت كل پذيرش: 36 نفر

ج- دانشگاه آزاد اسلامي

- آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني:

                     بيرجند، تهران مركزي

- رشته روان‌شناسي تربيتي:

                  تهران – علوم و تحقيقات، تهران مركزي، ساوه، بيرجند

- رشته مشاوره و راهنمايي: 

                  تهران – علوم و تحقيقات، اهواز – علوم تحقيقات

- رشته مشاوره- گرايش مدرسه:

                  رودهن، مرودشت

 


منابع مطالعاتي

 

آموزش و پرورش استثنايي:

منابع اصلي: روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي دكتر  مريم  سيف نراقي و عزت اله  نادري،  اختلالات رفتاري كودكان دكتر مريم سيف نراقي و دكتر عزت ا.. نادري ، نارسائي‌‌هاي ويژه يادگيري دكتر مريم سيف نراقي و عزت ا.. نادري، روانشناسي كودكان استثنايي ميلاني‌‌فر.

منابع تكميلي:  بهداشت رواني‌ و عقب‌ماندگي ذهني احدي و بني‌جمالي، روان‌شناسي كودكان عقب مانده ذهني و روش‌هاي آموزش آنها، سيف نراقي و نادري.

 

روان‌شناسي كودكان استثنايي:

منابع اصلي: بهداشت رواني وعقب‌ماندگي ذهني دكتر احدي،  مجموعه كتاب‌‌هاي دكتر سيف نراقي و نادري.

منابع تكميلي: كودك عقب مانده ذهني كافمن ترجمه فرهاد ماهر.

 

روان‌شناسي تربيتي:

منابع اصلي: روان‌شناسي پرورشي دكتر علي‌اكبر سيف.

منابع تكميلي: اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان و روش‌‌هاي اصلاح آن مريم سيف نراقي و عزت الله نادري، نارسايي‌هاي ويژه يادگيري مريم سيف نراقي و عزت الله نادري،  مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري هرگنهان و السون ترجمه دكتر سيف.

 

سنجش و اندازه‌گيري:

منابع اصلي: ارزشيابي تحصيلي دكتر علي اكبر سيف، مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي روان‌سنجي دكتر حمزه‌گنجي و مهرداد ثابت نشر ساوالان

منابع تكميلي: تحليلي بر سنجش و اندازه‌گيري ، مريم سيف نراقي و عزت‌ا.... نادري، اصول روان‌سنجي دكتر شريفي

 

آمار و روش تحقيق:

منابع اصلي: احتمالات و آمار كاربردي- دكتر دلاور- انتشارات رشد، مباني نظري و عملي پژوهش- دكتر دلاور- انتشارات رشد يا روش تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي دكتر دلاور- نشر ويرايش، روش تحقيق در علوم رفتاري- دكتر سرمد، بازرگان و حجازي-  انتشارات آگاه 

منابع تكميلي: روش‌هاي آماري در علوم رفتاري- دكتر حسن پاشا شريفي و دكتر جعفر نجفي زند. انتشارات سخن، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري- دكتر حسن پاشا شريفي و نسترن شريفي- انتشارات سخن، روش تحقيق در علوم رفتاري- رمضان حسن زاده

نكته: مباني آمار و روش تحقيق در تمامي كتاب‌ها يكسان است و در صورتي كه فرصت چنداني نداريد مطالعه ي ساير منابع در دسترس مي‌تواند تا حد زيادي به شما كمك نمايد.

 

روان‌شناسي شخصيت:

         نظريه‌هاي شخصيت- شولتز- ترجمه‌ي سيد محمدي- نشر ويرايش

         نظريه‌هاي شخصيت- دكتر سياسي- انتشارات دانشگاه تهران

         نظريه‌هاي روان‌درماني پروچاسكا- ترجمه سيد محمدي- انتشارات رشد

 

اصول و فنون راهنمايي در مشاوره:

منابع اصلي: فنون و روش‌هاي مشاوره (دكتر شفيع‌آبادي)، مشاوره شغلي و حرفه‌اي (دكتر شفيع‌آبادي)، تكنيك‌هاي خرد در مصاحبه مشاوره‌اي. ديويد گلدارد، ترجمه سيمين حسينيان.

منابع تكميلي: اصول راهنمايي و مشاوره سيد احمد احمدي. منبع دانشگاه آزاد: اصول راهنمايي و مشاوره حسيني بيرجندي – اصول و فنون مشاوره در آموزش و پرورش يوسف اردبيلي.

 

نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني:

منابع اصلي: نظريه روان درماني دكتر شفيع‌آبادي و دكتر ناصري، نظريه‌هاي مشاوره لوئيس شيلينگ ترجمه خديجه آرين.

منابع تكميلي: نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني حوريه بانو رحيميان، نظريه‌هاي روان‌درماني پروچاسكا ترجمه سيد محمدي

مقدمات مشاوره و راهنمايي:

منابع اصلي: مقدمات راهنمايي و مشاوره دكتر شفيع‌آبادي (انتشارات پيام‌نور)، پويايي گروه و مشاوره گروهي دكتر شفيع‌آبادي،  مشاوره تحصيلي و شغلي دكتر شفيع‌آبادي.

منابع تكميلي: خانواده درماني مينو چين ترجمه دكتر ثنايي، خانواده درماني دكتر تبريزي

 

كاربرد آزمون‌ها

       منابع اصلي:

           آزمون‌هاي رواني- دكتر بهرامي- انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

          آزمون‌هاي فرافكن- دكتر بهرامي

           راهنماي سنجش رواني مارنات. جلد 1 و 2 . ترجمه ي دكتر شريفي- انتشارات رشد.

       منابع تكميلي:

           نظريه‌هاي هوش و شخصيت- دكتر شريفي

           اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي- دكتر شريفي- انتشارات رشد

           آزمون‌هاي رواني- دكتر گنجي

 

روان‌شناسي رشد:

منابع اصلي: روان‌شناسي ژنتيك- دكتر منصور- انتشارات سمت، روان‌شناسي رشد- برك- ترجمه ي سيد محمدي- جلد 1 و 2– نشر ارسباران، روانشناسي رشد احدي و بني جمالي

منابع تكميلي: روان‌شناسي رشد. دكتر سوسن سيف. دكتر جميله كديور و همكاران (جمعي از مولفان) – انتشارات سمت

روان‌شناسي رشد نوجواني و جواني- دكتر احدي و نيكچهر محسني، پيشگامان روان‌شناسي رشد- دكتر فربد فدايي، روان‌شناسي رشد- زندن- ترجمه دكتر گنجي- انتشارات بعثت، روان‌شناسي نوجواني و جواني- دكتر احدي و جمهري- انتشارات ققنوس

 

روان‌شناسي عمومي:

      منابع اصلي: زمينه‌‌ي روان‌شناسي- سانتراك – انتشارات رسا، زمينه‌ي روان‌شناسي- اتكينسون، اتكينسون و هيلگارد، جلد 1 و 2 . انشارات رشد

      منابع تكميلي: زمينه‌ي روان‌شناسي دكتر محمد پارسا

 

زبان تخصصي:

         انتشارات سمت 1- English for students of educational technology. Mansur Koosha

انتشارات سمت  2- English For students of  educational administration - Mansur Koosha

انتشارات سمت 3- Reading in psychology . kianoosh Hashemian.

 

زبان عمومي:  1- گرامر  زبان عمومي كليه رشته‌هاي كارشناسي ارشد، تأليف وحيد عسگري، انتشارات: كانون فرهنگي آموزش.  2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary)      3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگليسي عمومي 2(درك مطلب)، انتشارات كانون فرهنگي آموزش

 


 

 

 

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ و ساعت 6:36 |

طرح درس روزانه : 

 

نام درس: شهر کرمان      مدت تدریس: 45 دقیقه                تعداد دانش آموز 12                           تعداد گروهها 4

  روش تدریس  : تلفیقی( سخنرانی -نمایشی –کارایی تیم )                     نام معلم : مهدی قائمی

دانش آموزان در پایان درس با شهر و استان کرمان آشنا میشوند وباعث تقویت حس علاقه مندی به میهن عزیز و جلوه های گوناگون آن و با مکانهای تاریخی, بادگیرها,محصولات , آداب و رسوم و سوغاتی های شهر کرمان آشنا میشوند .

اهداف کلی درس

دانش آموزان در پایان درس

الف-با یکی آز شهرهای کشورمان آشنا میشود . ب- تصاویر مربوط به استان کرمان را میشناسند .

ج-ضرب المثلهای کرمان را می شناسند د-با سوغاتی های کرمان آشنا میشوند . ه- با اب و هوای کرمان آشنا میشوند .   خ- با آثار تاریخی کرمان اشنا می شوند ی- با صنایع دستی استان کرمان آشنا میشوند

اهداف جزئی

دانش آموز پس از پایان درس

1- بتودند مرکز استان کرمان را بنویسد . 2- تصاویر مربوط به استان کرمان راجدا کند .3- چهار مورد از صنایع دستی استان کرمان را نام ببرد 4- سه مورد از آثار تاریخی استان کرمان را نام ببرد 5- آب و هوای استان کرمان را تشریح کند  . 6- معنی و کاربرد بادگیر را بنویسد . 7 دو ضرب المثل از استان کرمان را بنویسد 8- بتواند همسایگان استان کرمان را نام ببرد. 9 . بتواند دو مورد از شوغات کرمان را نام ببرد  .10- بتواند چند سطر در مورد استان کرمان انشا بنویسد

 

 

 

 

اهداف رفتاری

حضور و غیاب و رسیدگی به وضعیت دانش آموزان و طرز قرار گرفتن آنها در کلاس

آماده کردن آبزار نمایش فیلم و ..

 

مرحله آمادگی

با گفتن یک طنز به زبان شیرین کرمان و یا گفتن ویژگیهای  آن و قرار دادن نقشه ایران در محل دیگری

 از کلاس و همچنین روشن کردن دیتا و یک اهنگ کرمانی به آنها انگیزه فراگیری  میدهیم تاکید میشود که پس ار درس امتحان گرفته میشود . به فیلم خوب دقت کنند

مرحله ایجاد انگیزه

در این مرحله فیلمی از استان کرمان که تهیه شده و در ان ویژگیهای شهر کرمان و موقعیت و ....وجود دارد به دانش آموزن نمایش داده میشود . سپس به هرکدام از دانش آموزان فرصت مطالعه انفرادی داده میشود تا متن کتاب درسی را مطالع کنند در مرحله مطالعه باز هم تاکید میگردد که با دقت مطاله شود و درصورت نیاز معلم راهنمایی میکند و معنی واژه های مورد نیاز دانش آموزان را تشریح می نماید

 

محله ارائه

 

 

 

 

 

در این مرحله سئوالاتی را که معلم با توجه به اهداف درس طرخ نموده است به دانش آموزان داده تا به آنها پاسخ دهند به هر دانش اموز یک برگه سئوال داده میشود تا ضمن ارزشیابی به میزان توانایی یادگیری او نیز پی برده شود و دانش آموزان به سئوالات که تستی و یا صحیح و غلط است (به دلیل وقت کم ) پاسخ میدهند و برگه های آنها جمع آو.ری می شود

مرحله ارزشیابی انفرادی

 

 

در این مرحله به گروههای تشکیل شده به هر گروه یک نمونه سئوال از سئوالتی که قبلا انفرادی داده شده تا به صورت بحث و تبادل نظر و استنباط ودلیل اوردن پاسخ صحیح را انتخاب کنند در این مرحله معلم به گروهها یاد آوری میکند که هر گروه بهتر باشد تشویق میشود . در صورت نیاز به راهنمایی گروهی راهنمایی میکند

ارزشیابی گروهی

 

 

در این مرحله سئوالات مرحله انفرادی و گروهی تصحیح و نمره موثر یادگیری استحراج و هر گروه که نمره کوثر یادگیری بیشتری داشته باشد تشویق میگردد (نحوه تشویق و دلایل تشویق به دلیل آشنایی کامل خوانندگان با این روش توضیح داده نمیشود )

 

بازخورد

 

 

 

در این مرحله معلم یکا یک سئوالات را با دلیل پاسخ میدهد و دانش آموزان اشتباهات مرحله انفرادی را تصحیح میکتتد

 

نتیجه گیری  

 

 

با سئوالات هماهنگ مشابه از دانش آموزان ارزشیابی کتبی و یا شفاهی میشود

 

ارزشیابی پایانی

از دانش آموزان خواسته میشود تا برای هفته های بعد نمونه ای از محصولات , ضرب المثلها . عکسها و

...را پیدا و طبقه بندی و به به کلاس بیاورند

 

فعالیتهای تکمیلی

نمونه ای از سئوالات که در مراحل ارزشیابی انفرادی و گروهی معلم میتواند بر اساس اهداف درس تهیه کند

 

1- مرکز استان کرمان شهر کرمان است ؟                        صحیح                       غلط

2- یکی از حمام های معروف کزمان                               گنجعلی                      لطفعلی

3- یکی از جاهای دیدنی کرمان                           باغ شاهزاده             چهل ستون

4- یکی از مکانهای تاریخی شهر کرمان                   ارگ راین                  ارگ آقامحمد خان

5- کرمان یکی از شهرهای شمالی کشور است               صحیح                 غلط

6- هوای کرمان گرم و خشک است                          صحیح               غلط

7- در قدیم در کرمان برای خنک کردن خانه از کولر بادی استفاده میشد            صحیح        غلط

8-بادگیر یکی از کارهای بود که برای گرم کردن خانه در کرمان به کار می بردند            صحیح                غلط

9- زیره یکی از محصولات کرمان است                                            صحیح                          غلط

10 – دو تا از شهرهای کرمان                                        الف.................              ب.......

11-در درس کرمان یاد گرفتیم که از میراث کشور محافظت کنیم                          درست                  غلط

12- استان خراسان رضوی یکی از همسایگان کرمان است                         صحیح         غلط

13- پته دوزی یک از صنایع کرمان است                                     صحیح           غلط

14- فرش بافی یکی از صنایع کرمان است                       صحیح               غلط

15- زبان مردم کرمان  زبان ترکی است                            صحیح                غلط

 

 

+ نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 18:40 |

 نام  درس :کارهای خیروخوب                       نام مربی :     نام دبستان :حریت

  تعداد د انش اموزان : 12 نفر                        مدت تدریس 40دقیقه                                  تعدادگروهها:   

  روش تدریس : شعروقصه  تلفیقی پرسش وپاسخ  وسخنرانی

 در پایان درس نواموزان با کارهای خیر وخوب اشنا می شوند و حس علاقمندی به کارهای خیر در آنها تقویت می شود

اهداف کلی درس

 1- در پایان   درس  نواموزان با:  

1- نیکی واحترام به پدر ومادر

کمک به دیگران و افراد نیازمند

3- ایه ی فاستبقوالخیرات ومعنی ان

4- اشنایی با شعر مربوط به این ایه

5- شروع کارها با نام خداوند         آشنا می شوند

 

اهداف جزئی

 

دانش آموز پس از پایان درس:

1-داستانی در مورد احترام به پدر ومادر بگوید.

2-چند مورد از نیکی به پدرومادر را نام ببرد .

3-چند مورد از کمک به دیگران را نام ببرد.

4-بتواند معنی ایه را درست بیان کند .

5-بتواند شعررااز حفظ بگوید.

6-بتواند کارهایش را با نام خدا شروع کند.

 

 

اهداف رفتاری

حضور و غیاب و رسیدگی به وضعیت

 دانش آموزان و طرز قرار گرفتن آنها در کلاس

 

 

مرحله آمادگی

 با گفتن یک داستان در مورد احترام به پدرومادر یا کمک به دیگران  و

 چگونگی کمک به دیگران به نواموزان انگیزه فراگیری می دهیم

مرحله ایجاد انگیزه

 بیان ایه ی (فاستبقوالخیرات)  وتکرار ان با نو اموزان یاددادن معنی ایه همراه با شعر  

نشان دادن تصاویر مربوط  به این درس  وپرسیدن نظرات نواموزان 

 بیان کارهای خوب از جمله:   (نیکی به پدر ومادر – کمک به افراد نیازمند

– سلام کردن – شروع کارها با نام خداوند-اسراف نکردن- دروغ نگفتن –دعوا نکردن )

 

محله ارائه

 

 

 

 

  پر سیدن از چند نواموز در مورد درس:

1- چند مورد از کارهای خیررانام ببرد ؟

2-آایه ی (فاستبقوالخیرات ) را بیان کند؟

3-معنی وشعر مربوط به ان را بیان کند؟

 

مرحله ارزشیابی تکوینی

 

 

  جمع بندی مطالب درس به شکل سخنرانی

 جمع بندی                  

 

 نواموزان در پایان درس بتوانند درمورد کارهای خیر وخوب با هم بحث کنند

 ارزشیابی تکمیلی:

 

 

 

+ نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 20:28 |
آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فایFay در این زمینه کار کرده است.


هدف:

مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنین این آزمون را زمانی  به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم . علاوه بر این ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می باشند.


دستور اجرا:

اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می شود:" یک آدم ترسیم کن  و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش " ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد:

1. برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2.   اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3.   کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد.

4.   اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

5. اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد.


روش نمره گذاری:

الف: برای هر یک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل:

1. سر وجود داشته باشد .

2. پا کشیده شده باشد .

3. دست کشیده شده باشد .( یک یا هر دو دست)

4. بدن کشیده  شده باشد .

5. طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.

6. شانه ها کشیده شده باشد.

7. بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند.

8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند.

9. گردن کشیده شده باشد.

10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.

11. چشمها کشیده شده باشد.

12. بینی کشیده شده باشد.

13. دهان کشیده شده باشد.

14. دو لب دیده شود.

15. سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد.

16. موها کشیده شده باشد. ( جزئی ترین مقدار مو)

17. موها کامل کشیده شده باشد.

18. علامتی از لباس کشیده شده باشد.

19. دو قطعه لباس کشیده شده باشد.

20. تمام بدن پوشیده از لباس باشد.

21. چهار قطعه لباس مشخص باشد . ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار)

22. لباس رسمی یا یونیفورم باشد . ( یونیفورم مدرسه هم نمره می گیرد)

23. انگشتان کشیده شده باشد . ( هر اثری از انگشت کافی است)

24. تعداد انگشتان درست باشد .

25. شکل و قواره انگشتان درست باشد .

26. شست متمایز باشد.

27. دست متمایز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشیده شده باشد.)

28. بازوها کشیده شده باشد .

29. زانو کشیده شده باشد .

30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد.

32. پاهای متناسب ، کشیده شده باشد.

33. کف پا متناسب باشد.

34. پاها متمایل به بالا نباشند.

35. دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.

36. پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.

37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد. ( دست نلرزیده باشد)

38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد. ( نقاشی دقیق باشد)

39. هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد)

40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .

41. هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

43. گوشها کشیده شده باشد .

44. تناسب گوشها حفظ شده باشد .

45. مردمک چشم کشیده شده باشد .

46. تناسب چشم حفظ شده باشد .

47. در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.

48. چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد .

49. برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد .

50. نیمرخ ناقص باشد . ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص)

51. نیمرخ باشد .


روش محاسبه:

1.   نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمی کند)

2.   با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

آزمون آدمك ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)

3.   اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال 12 ماه دارد)

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنیم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید. بدین صورت:

    IQ  = 13 * 12  * 100 = 126

  3+12*10       

4. سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پیدا کنید ،  بهره هوشی کودک مشخص می گردد.


" جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی "

جدول شماره 1

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

1

3-3

11

9-5

21

3-8

31

9-10

2

6-3

12

0-6

22

6-8

32

0-11

3

9-2

13

3-6

23

9-8

33

3-11

4

0-4

14

6-6

24

0-9

34

6-11

5

3-4

15

9-6

25

3-9

35

9-11

6

6-4

16

0-7

26

6-9

36

0-12

7

9-4

17

3-7

27

9-9

37

3-12

8

0-5

18

6-7

28

0-10

38

6-12

9

3-5

19

9-7

29

3-10

39

9-12

10

6-5

20

0-8

30

6-10

40

  -13

51

بالاتر از 13 سال

" جدول شماره 2 "

طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

کانا

25-0

+ نوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 2:12 |
 گفته پژوهشگران انجام تكاليف درس رياضي به طور گروهي و مطالعه در كنار همكلاسي در كلاس درس به عنوان جديدترين روش موفقيت آميز و پربازده در يادگيري درسي رياضي مطرح شده است.
پژوهشگران علوم آموزشي با همكاري دانشمندان رياضي موفق شدند روش جديدي را در تدريس درس رياضي براي دانش آموزان ابداع كنند.
بنابراين گزارش، تحقيقات انجام شده توسط پرفسور ساليوان و همكارانش در دانشگاه موناش اسكاتلند حاكي است كه استفاده از يك همكار يا همكلاسي در حل تمرينات رياضي و انجام تكاليف مشترك درس رياضي در يادگيري بهتر دروس تأثير بسيار مثبتي را بر جاي خواهد گذاشت.
به گفته پژوهشگران آموزش اسكاتلند اين طرح جديد كه قرار است در همه مدارس و موسسات آموزشي رياضي اجرا شود داراي آثار ثمر بخش خواهد بود.
بنابراين گزارش، اجراي اين طرح نوين در نظام آموزش درس رياضي به دليل فراري شدن دانش آموزان از تحصيل درس رياضي و خسته كننده بودن آن عنوان شده است
+ نوشته شده توسط مهدی در شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 21:57 |

اساسنامه دوره پيش دبستانی

مقدمه

نظر به نقش و اهميت آموزشهای پيش از دبستان در فراهم کردن زمينه های رشد و آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه به استناد مصوبه چهارصد وبيست و دومين جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۶/۴/۷۷ مبنی بر طرح مسائل آموزش پيش از دبستان در شورای عالی آموزش و پرورش و همچنين قانون تاسيس مدارس غير انتفاعی مصوب مجلس شورای اسلامی در تاريخ ۵/۳/۶۷ که آموزش و پرورش را مسئول صدور مجوز و نظارت بر فعاليتهای اين مراکز از جمله کودکستانها  معرفی نموده است و به منظور توسعه مراکز آموزش پيش دبستانی و ايجاد هماهنگی و همسوی فعاليتهای مزبور با نظام آموزش و پرورش کشور اساسنامه دوره پيش دبستانی به شرح زير ايلاغ می شود

ماده ۱ - تعريف دوره پيش دبستانی

دوره پيش دبستانی به دوره دو ساله ای اطلاق می شود که کودکان گروه سنی ۴ تا ۶ سال را تحت پوشش برنامه های تربيتی قرار می دهد

تبصره - در صورت عدم تامين امکانات مورد نياز اجرای دوره مذکور به صورت يکساله بلامانع است

ماده ۲ - اهداف کلی پيش دبستانی

۱- پرورش قابليت های جسمانی و ذهنی  هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی کودکان

۲- کمک به رشد عاطفی کودکان افزايش حس اعتماد به نفس درک شرايط محيطی و تقويت درک زيباييها

۳- فراهم ساختن زمينه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعاليت های گروهی

۴-تقويت علاقه به ارزشهای دينی - اخلاقی و هويت ملی

۵- ايجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی در کودکان متناسب با سن آنها

ماده ۳ - اصول حاکم بر آموزش و پرورش دوره پيش دبستانی

در برنامه ها و فعاليتها دوره پيش دبستانی اصول زير مورد توجه قرار می گيرد

۱- رعايت تفاوتهای فردی و توجه به شرايط فرهنگی و بومی کودکان     

+ نوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 17:44 |

منابع فوق ليسانس علوم تربيتي 1:

*برنامه ريزي اموزشي و درسي:

1- برنامه ريزي اموزشي و درسي : تاليف دكتر محمد حسن پروند 2- برنامه ريزي اموزشي تاليف: يحيي فيوضات

3- فرايند برنامه ريزي اموزشي دكتر فريده مشايخ 4-مباني برنامه ريزي اموزشي و درسي دكتر فريده مشايخ(ترجمه)

5- برنامه ريزي درسي راهنماي عمل : دكتر حسن ملكي

*مديريت اموزشي:

1- اصول مديريت اموزشي تاليف دكتر علي علاقه بند 2- مديريت عمومي : دكتر علاقه بند 3- مديريت رفتار سازماني "دكتر علاقه بند 4- اصول و مباني نظري مديريت اموزشي دكتر علاقه بند 5-فرايند خودگرداني در مدارس :دكتر علاقه بند(منبع جديد) 6- كليات مديريت اموزشي :دكتر عباس زاده

*نظارت و راهنمائي اموزشي:

1- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر بهرنگي 2- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر نيكنامي 3- نظارت و راهنمائي اموزشي:دكتر ميركمالي

*روشها و فنون تدريس:

1- روشها و فنون تدريس: دكتر امان الله صفوي 2- مهارتهاي پرورشي:دكتر شعباني(2جلد) 3- الگوهاي تدريس: دكتر بهرنگي

*روانشناسي تربيتي: 1- روانشناسي تربيتي (يادگيري): دكتر سيف 2- روانشناسي تربيتي: دكتر پروين كديور

*زبان تخصصي :

1- متون مرتبط با علوم تربيتي و روانشناسي 2- كتابهاي متون تخصصي برنامه ريزي اموزشي و مديريت اموزشي : دكتر نيره سينائي ودكتر منصور كوشا 3- لغات اخر كتابهاي علوم تربيتي

*سنجش و اندازه گيري: 1- سنجش و اندازه گيري: دكتر علي اكبر سيف

*تكنولوژي اموزشي:

1- تكنولوژي اموزشي : دكتر احديان 2- تكنولوژي اموزشي(مباني نظري) : دكتر هاشم فرددانش 3- تكنولوژي اموزشي : دكتر خديجه علي ابادي 4- رسانه هاي اموزشي : دكتر تيموري

*فلسفه اموزش و پرورش:

1- فلسفه اموزش و پرورش: دكتر نقيب زاده 2- فلسفه اموزش و پرورش: دكتر فريدون بازرگان (ترجمه)3-اصول و فلسفه اموزش و پرورش: دكتر شريعتمداري 4- اصول تعليم و تربيت :دكتر شريعتمداري 5- اصول تعليم و تربيت :دكتر غلامحسين شكوهي 6- فلسفه اموزش و پرورش : دكتر عيسي ابراهيم زاده

*امار و روش تحقيق:

1- روش تحقيق : دكتر علي دلاور 2- روش تحقيق در علوم رفتاري: دكتر عباس بازرگان /سرمد /حجازي3- روش علمي در علوم رفتاري: دكتر هومن 4- روش تحقيق در علوم انساني : دكتر نادري و سيف نراقي5- امار استنباطي و توصيفي: دكتر كيا منش (ترجمه كتاب شيولسون) 6- امار استنباطي : دكتر علي دلا

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 9:35 |

منابع فوق ليسانس علوم تربيتي 1:

*برنامه ريزي اموزشي و درسي:

1- برنامه ريزي اموزشي و درسي : تاليف دكتر محمد حسن پروند 2- برنامه ريزي اموزشي تاليف: يحيي فيوضات

3- فرايند برنامه ريزي اموزشي دكتر فريده مشايخ 4-مباني برنامه ريزي اموزشي و درسي دكتر فريده مشايخ(ترجمه)

5- برنامه ريزي درسي راهنماي عمل : دكتر حسن ملكي

*مديريت اموزشي:

1- اصول مديريت اموزشي تاليف دكتر علي علاقه بند 2- مديريت عمومي : دكتر علاقه بند 3- مديريت رفتار سازماني "دكتر علاقه بند 4- اصول و مباني نظري مديريت اموزشي دكتر علاقه بند 5-فرايند خودگرداني در مدارس :دكتر علاقه بند(منبع جديد) 6- كليات مديريت اموزشي :دكتر عباس زاده

*نظارت و راهنمائي اموزشي:

1- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر بهرنگي 2- نظارت و راهنمائي اموزشي: دكتر نيكنامي 3- نظارت و راهنمائي اموزشي:دكتر ميركمالي

*روشها و فنون تدريس:

1- روشها و فنون تدريس: دكتر امان الله صفوي 2- مهارتهاي پرورشي:دكتر شعباني(2جلد) 3- الگوهاي تدريس: دكتر بهرنگي

*روانشناسي تربيتي: 1- روانشناسي تربيتي (يادگيري): دكتر سيف 2- روانشناسي تربيتي: دكتر پروين كديور

*زبان تخصصي :

1- متون مرتبط با علوم تربيتي و روانشناسي 2- كتابهاي متون تخصصي برنامه ريزي اموزشي و مديريت اموزشي : دكتر نيره سينائي ودكتر منصور كوشا 3- لغات اخر كتابهاي علوم تربيتي

*سنجش و اندازه گيري: 1- سنجش و اندازه گيري: دكتر علي اكبر سيف

*تكنولوژي اموزشي:

1- تكنولوژي اموزشي : دكتر احديان 2- تكنولوژي اموزشي(مباني نظري) : دكتر هاشم فرددانش 3- تكنولوژي اموزشي : دكتر خديجه علي ابادي 4- رسانه هاي اموزشي : دكتر تيموري

*فلسفه اموزش و پرورش:

1- فلسفه اموزش و پرورش: دكتر نقيب زاده 2- فلسفه اموزش و پرورش: دكتر فريدون بازرگان (ترجمه)3-اصول و فلسفه اموزش و پرورش: دكتر شريعتمداري 4- اصول تعليم و تربيت :دكتر شريعتمداري 5- اصول تعليم و تربيت :دكتر غلامحسين شكوهي 6- فلسفه اموزش و پرورش : دكتر عيسي ابراهيم زاده

*امار و روش تحقيق:

1- روش تحقيق : دكتر علي دلاور 2- روش تحقيق در علوم رفتاري: دكتر عباس بازرگان /سرمد /حجازي3- روش علمي در علوم رفتاري: دكتر هومن 4- روش تحقيق در علوم انساني : دكتر نادري و سيف نراقي5- امار استنباطي و توصيفي: دكتر كيا منش (ترجمه كتاب شيولسون) 6- امار استنباطي : دكتر علي دلا

+ نوشته شده توسط مهدی در جمعه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 9:28 |
تعریف مرکز نگهداری کودکان

مرکز نگهداری کوکان موسسه ای است آموزشی ، پرورشی ، رفاهی که کودکان بانوان شاغل در کارگاه ، کارخانه را درسه بخش شیرخوارگاه (2 سالگی-45 روز ) مهدکودک (5 سالگی – 2 سالگی ) و آمادگی ( از 5 سال تا قبل از ورود به دبستان ) نکهداری می نماید.

تبصره 1- پذیرش کودکان کارکنان مرد در صورتیکه برا ی نکهداری کودکان مرد مشکل وجود داشته باشند با توجه به گنجایش مرکز نکهداری کودکان و با نظر مدیرت کارخانه (کارگاه) و هماهنگی مدیر مرکز بلامانع است .

تبصره 2- کودکانی واجد شرایط ثبت نام می باشند که از سلامتی کامل ذهنی و جسمی برخوردار باشند . کودک سالم کودکی است که مبتلا به عقب افتادگی ذهنی نباشد . کودکان مبتلا به معلولیت جسمی در صورتی می توانند از مرکز نگهداری کودکان استفاده کنند توان تطبیق و همراهی با برنامه های مرکز نگهداری کودکان را داشته باشند. و تشخیص این امر با پزشک متخصص و مدیر مرکز نگهداری کودکان می باشد.

تبصره 3- دایر نمودن هر سه بخش مرکز نگهداری کودکان در صورت وجود متقاضی در کارگاه مربوطه با نظر کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی است.

تبصره 4- در کارگاههائی که از خدمت بانوان کارگر در نوبت دوم استفاده میشود مرکز باید در این نوبت نیز دائر باشد.

تبصره 5- از تاریخ تصویب این آئین نامه از هر مادر بیش از 2 فرزند پذیرفته نخواهد شد و هزینه فرزند سوم و بیشتر بعهده مادر می باشد . بدیهی است این تبصره شامل حال مادرانی که قبل از تصویب این آئین نامه فرزندانی در مراکز نکهداری کودکان داشته اند نخواهد شد.

ماده 2- مراکز نگهداری کودکان حتی الامکان باید در نزدیکترین فاصله با محل کار مادران (زنان شاغل ) ایجاد و ترجیحا" از قسمتی از ساختمان کارگاه مربوطه استفاده شود.

ماده 3- کارگاههائی که در یک منطقه جغرافیائی قرار دارند بر حسب ضرورت و بر اساس توافق مسئولین کارگاههای مربوطه با هماهنگی و کسب اجازه از اداره کل خدمات امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی می توانند به تاسیس مرکز مشترک اقدام نمایند.

تبصره 1- نحوه میزان مشارکت کارگاهها در ایجاد تجهیز مرکز نگهداری کودکان با توافق طرفین ذینفع و با نظارت اداره کل خدمات اجتماعی خواهد بود.

ماده 4- وزارت کار و امور اجتماعی باید نسبت به تشکیل شورای مرکزی نظارت بر مراکز نگهداری کودکان با شرکت اعضاء ذیل در وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ، نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نماینده سازمان بهزیستی کشور.

تبصره1- در صورت لزوم ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها می توانند نسبت به تشکیل کمیته نظارت بر مراکز نگهداری کودکان اقدام نمایند.

ماده 5- مسئولیت برنامه ریزی ، سیاست گذاری و ارئه خط مشی های آموزشی ، فرهنگی و بهداشتی به عهده شورا خواهد بود.

تبصره 1- کارشناسان سازمان بهزیستی کشور می توانند در مواقع لزوم با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و حضور کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی در مراکز نگهداری کودکان حضور یابند.

ماده 6- مسئولیت رسیدگی به تخلفات و شکایات مراکز نگهداری کودکان با شورای نظارت بر مراکز نگهداری کودکان خواهد بود.

ماده 7- حضور افراد عضو در شورای مرکزی نظارت بر مراکز نگهداری کودکان در کلیه جلسات و برنامه های مربوطه که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تدوین می گردد الزامی است.

ماده 8- کلیه ضوابط اجرائی و دستورالعمل های مربوط توسط وزارت کار و امور اجتماعی به مدیران کارگاهها ابلاغ می شود.

ماده 9- کارگاههائی که بررسیهای لازم را در زمینه ایجاد مرکز نگداری کودکان با رعایت مقررات این آئین نامه انجام داده اند ضمن معرفی مدیر واجد شرایط از بین بانوان از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دریافت خواهند نمود.

تبصره 1- شروع فعالیت مراکز نگهداری کودکان کارگاههائی که مورد بازدید کارشناس قرار گرفته اند مستلزم آنست که مدیر معرفی شده از طرف کارگاه متبوع دارای تخصص و توان مدیریت ، تحصیلات و تجربیات لازم باشد و به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-نداشتن سوء پیشینه

4- داشتن حداقل 25 سال سن و ترجیحا" متاهل

5-دارابودن سلامت کامل جسم و روان به تائید پزشک معتمد کارگاه مربوطه

6-دارا بودن لیسانس و بالاتر ترجیحا" در رشته های آموزش و پرورش قبل از دبستان ، علوم تربیتی ، روان شناسی ، مددکاری اجتماعی ، مشاوره ، مدیریت آموزشی و داشتن یکسال  تجربه کار آموزشی در ارتباط با کودک

7-دارا بودن لیسانس و بالاتر در سایر رشته ها و 2 سال تجربه کار آموزشی در ارتباط با کودک

8-داشتن فوق دیپلم و 3 سال تجربه کار آموزشی در ارتباط با کودک

9-دارا بودن دیپلم کودکیاری با 3 سال تجربه کار آموزشی در ارتباط با کودک

10-دارا بودن دیپلم ، در سایر رشته ها و 5 سال تجربه کار آموزش و تربیتی در ارتباط با کودک

تبصره 1- در مناطق محروم کشور دارا بودن نصف سوابق تجربی ذکر شده کافی است .

تبصره 2- ضوابط مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز مراکز نگهداری کودکان و شرح وظایف آنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی جهت اجراء به کارگاهها ابلاغ خواهد شد .

تبصره 3- در کارگاههائی که اکثریت مادران از اقلیتهای مذهبی می باشند مدیران کارگاهها یا کارخانه موظفند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهدکودک از اقلیت مربوطه اقدام نمایند.

ماده 11- کلیه پرسنل مرکز نگهداری کودکان بایستی مشمول مقررات کار باشند.

ماده 12- مدیر مرکز نگهداری کودکان در حدود وظائف محوله در قبال ضررو زیان مادی و معنوی و آسیبهای احتمالی وارده به کودکان مسئولیت داشته و بایستی در اینگونه موارد پاسخگو باشد.

تبصره – در صورتیکه در اثر کمبود امکانات حادثه ای به وقوع پیوسته باشد طبق نظر شوراء مدیریت کارگاه (کارفرما) مسئول خواهد بود.

ماده 13- شرکت پرسنل مراکز نگهداری کودکان و مادران کارگر در مراسم و برنامه های آموزشی ( سمینار ها ، جلسات آموزشی ، دوره های آموزشی و کار آموزی) که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می گردد با موافقت مدیریت کارگاه الزامی است.

ماده 14- کلیه هزینه های مرکز اعم از ثابت و جاری به عهده کارفرما می باشد.

ماده 15- در مواردی که نسبت به آنها در این آئین نامه حکم خاصی قید نگردیده است قوانین جاری کشور جاری خواهد بود.

ماده 16- متخلفین از اجرای این آئین نامه طبق ماده 173 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

این آئین نامه در 16 ماده و 13 تبصره مربوطه مورد تائید است.

وزیر کار و امور اجتماعی

ضوابط اجرائی مراکز نگهداری کودکان شامل ضوابط : ساختمانی- امکانات ایمنی- تاسیسات- تجهیزات – وسائل لازم نیروی انسانی مورد نیاز و شرح وظائف آن برنامه های آموزشی و کمک آموزشی تغذیه و بهداشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی

+ نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 19:25 |
طراحی ساختمان مهد كودك ،كودك محوری اولویت دارد. به این معنی كه ساختمان باید برای نگهداری موقت كودكان طراحی شود

نادیده گرفتن عادتمان شده است. حتی اگر پای كودكانمان درمیان باشد. شاید در این هنگام بیشتر از مواقع دیگر. چه كودكان زبان اعتراض ندارند.
شهر باید انسان محور باشد. این را بیشتر كارشناسان شهری می گویند. شهر بزرگ شده ، رشد پیدا كرده اما توسعه هنوز غایب است . زنان، راهی محیط های كاری شده اند، اما از ملزومات حضور اجتماعی آنان در شهر خبری نیست.
كودك جزیی از جامعه انسانی شهرنشین است و توجه به او از اصول شهرنشینی. با این حال گویا این بخش از جامعه در شهرهای ما چندان جدی گرفته نمی شوند. مگر به مناسبت روز جهانی كودك آن هم با پخش چند كارتون. از آموزش اصول شهروندی گرفته تا رعایت ضوابط استاندارد محیط های ویژه آنها. چند مدرسه یا مهد كودك را سراغ دارید كه با شرایط جسمی كاربر آن یعنی كودك همخوانی داشته باشد؟


ضوابط مهد كودك سازی

شورای عالی معماری و شهرسازی چند سال قبل ضوابطی را برای طراحی مهد كودك به تصویب رساند.
شاید این تنها ضابطه موجود از سوی متولیان امر ساختمان برای ساخت مهد كودك به عنوان فضای مختص كودكان باشد. گو این كه بر این ضابطه نیز نقدهای فراوانی وارد است، با این حال همین ضوابط ناقص نیز اغلب نادیده گرفته می شود. چه بیشتر مهدكودك ها، خانه های قدیمی هستند كه تنها با رنگ كردن و چسباندن چند نقاشی به در و دیوار تغییر كابری داده اند.
در این ضابطه كه با نام ضوابط طراحی معماری مهد كودك نامیده می شود، آمده است،« اجرای مصوبه حاضر و پیوست آن در تمام طرح های آتی و در دست تهیه انواع مهد كودك اعم از دولتی ، خصوصی و خود كفا از این تاریخ ( 14/2/1383) در سرار كشور الزامی بوده و تمام مراجع مسوول تهیه، بررسی و تصویب و اجرای طرح های مهد كودك موظفند در مراحل مختلف تصویب ، صدور پروانه ونظارت بر اجرا ضوابط مذكور را رعایت كنند.»
با این همه از تصویب ضوابط طراحی مهد كودك تاكنون اتفاق خاصی در زمینه ساخت مهد كودك نیافتاده است.
هر چند بندها ی این مصوبه چندان با شرایط كودكان انطباق ندارد.
علاوه بر ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری سازمان بهزیستی نیز ضوابطی را برای ساختمان مهد كودك لحاظ كرده كه در اغلب بند های‌ آن با عنوان كلمه " حتی المقدور " بیشتر جنبه توصیه ای پیدا كرده تا مصوبه ای.
برای مثال در این ضوابط آمده است : ساختمان مهد كودك حتی المقدور یك طبقه باشد. در غیر این صورت طبقه دوم به نگهداری شیرخواران و اطفال نوپا اختصاص یابد.


استاندارد دور از دسترس

« هر ساختمان باید سرپناه محكمی، كارآمد و زیبا باشد.» این یك تعریف ساده است كه محمود نجاری سی سی ، كارشناس ارشد معماری و مدرس معماری دانشگاه هنر از ساختمان ارایه می دهد.
وی می گوید: « در طراحی ساختمان مهد كودك، كودك محوری اولویت دارد. به این معنی كه ساختمان باید برای نگهداری موقت كودكان طراحی شود. بنابراین ایمنی كودكان در مدت زمان حضورشان در مهدكودك اصلی ترین نكته و دستورالعمل در ضوابط طرح و اجرای ساختمان است.»
گو اینكه به زعم سی سی ، منظور از ایمنی تنها استحكام ساختمان نیست ، بلكه رفتار شناسی كودك و توجه ظریف به روحیات و اخلاق كودكانه و تامین امنیت و بهداشت او باید مورد توجه قرار گیرد.
« در كشورهای توسعه یافته و قانونمند مانند آلمان مسوولیت سنگین پذیرش كودك سبب شده تمام نكات و ضوابط ساختمانی، بهداشتی ، آموزشی و مراقبتی مورد مطالعه قرار گرفته و در طراحی ساختمان مهدكودك لحاظ شده است.»
مهندس سی سی درباره ضوابط ساخت مهد كودك در كشورهای توسعه یافته می گوید:« ساختمان های مهدكودك در مناطق شهری باید در نقاطی اجرا شوند كه سرعت خودروها در آن نقاط حداكثر 30 كیلومتر باشد. ساختمان از شریان های اصلی تاسیسات شهری ، برق فشار قوی ، ترن و مترو و مراكز آلوده كننده دور باشد. در مسیرهای اطراف ساختمان مهد كودك تفكیك مسیر پیاده رو از سواره رو انجام شده باشد. ورودی مهد كودك نباید مجاور خیابان باشد. همچنین محدوده امنیتی برای كنترل عبور و مرور كودكان وجود داشته باشد.»
گذشته از نكات قابل ملاحظه در مكانیابی ساختمان مهدكودك ، ضوابط دیگری نیز باید در خود ساختمان رعایت شود.
برای مثال مسیر حركت كودك از خارج ساختمان تا داخل و داخل ساختمان نباید اختلاف سطح داشته باشد.استفاده از اشیا تیز و برنده در محوطه سازی و فضاسازی مهدكودك مجاز نیست.سطل های جمع آوری و تفكیك زباله باید به لحاظ ترشح و نفوذ زباله كنترل شده و از دسترس كودكان دور باشد.طراحی فضای باز باید به شكلی باشد كه در والدین احساس نگرانی ایجاد نكند. عناصر محیط باید به شكلی طراحی شود كه احتمال بالا رفتن كودك از او سلب شود. طراحی ***** ورودی برای كنترل دمای داخل و خارج و تمیز كردن كفش ها ضروری است. دستگیره در ورودی كه در حالت معمول در ارتفاع یك متر طراحی می شود. در مهدكودك از سمت داخل باید ارتفاع بیش از یك متر و 50 سانتیمتر داشته باشد. تا كودك نتواند آن را باز كند


نمونه وطنی

نجاری سی سی به همراه دانشجویان معماری خود تحقیقی را در ارتباط با طراحی مهدكودك در ایران به انجام رسانده است. این تحقیق نشان می دهد در بیشتر مهد كودك های وطنی ضوابط استاندارد رعایت نمی شود. برای مثال در یكی از مهدكودك های زنجان، حیاط مهدكودك با ساختمان آن به اندازه ای اختلاف سطح دارد كه ناچار چندین پله این دو فضارا به هم مرتبط می كند. آن هم پله هایی با بدنه فلزی و پوشش سنگی. فضاهای ناامن داخل ساختمان ، ساختمان های دو طبقه و پله های متعدد، روشویی ها و دستشویی های نامتناسب با قد كودكان و موارد متعدد این چنینی از دیگر مشكلات طراحی ساختمان مهد كودك در ایران است.


آن سوی رویا

محمود سی سی می گوید:« در طراحی ساختمان مهدكودك باید سه بخش مورد توجه قرار گیرد. 1_ قسمت كودك 2_ قسمت كاركنان 3_ قسمت والدین. در طراحی مهد كودك ، توجه به فضای كاركنان و مدیریت مهدكودك و تفكیك فضاهای استراحت ، كاری ، بهداشتی و كاركنان و جلوگیری از تداخل این فضاها با فضای كودكان حایز اهمیت است. فضاها باید با توجه به وسعت برنامه ها و تعداد كاركنان طراحی شود. فضای انتظار نیز باید در طراحی مهدكودك لحاظ شود.( فضایی كه در آن والدین به انتظار كودكان می نشینند.) این فضا باید در مجاورت ***** ورودی و بخش مدیریت ساختمان قرار گیرد. در این فضا باید وسایل اندكی برای سرگرمی كودكان تعبیه شود. »
به گفته سی سی در طراحی ساختمان مهد كودك نكات دیگری از جمله كوتاه بودن ارتفاع تابلوهای مخصوص كودكان و مرتفع بودن تابلوهای مخصوص بزرگسالان در نظرگرفته می شود.
« در این محیط باید از رنگ های ملایم در كف ودیوار و رنگ های اصلی زرد ، آبی و قرمز در وسایل دیگر استفاده كرد. درها باید امكان خروج سریع را برای كودكان فراهم كند. سرویس های بهداشتی كودكان باید به تناسب قد آنها طراحی شود.این نكات راباید در طراحی محل آویزان كردن وسایل شخصی كودكان نصب لگوهای هر كودك ( در مهد كودك های كشور های پیشرفته هر كودك لگویی را برای خود انتخاب می كند كه معرف وسایل شخصی اوست. برای مثال یك شخصیت كارتونی .) در این فضا در محل قرار گیری كلید پریزها باید دقت كرد تا از دسترس كودكان دور باشد.»
به اعتقاد سی سی پاركت به دلیل حفظ دمای محیط و تمیزی برای پوشش مهد كودك مناسبتر است.
وی ادامه می دهد:« ساخت این اتاق ها برای یك مهد كودك الزامی است. 1_ ***** ورودی 2_ هال مركزی 3_ اتاق مدیریت همراه با محلی برای گفت و گو با والدین 4_ فضای انتظار والدین 5_ فضای سرگرم شدن موقت كودكان 6_ رخت كن كارمندان 7_ سرویس كارمندان 8_ آشپزخانه و انبار 9_ سالن ورزش و بازی دسته جمعی 10_ انبار وسایل بازی 11_ كارگاه نقاشی و كار با رنگ و كاردستی 12_ فضای مربوط به نظافتچی و انبار مربوط به آن 13_ كلاس های گروهی 15 تا 20 نفره كودكان ( فضاهای گروهی باید برای اوقات قصه گویی ، نقاشی و بقیه فعالیت های مرتبط عملكردی باشد.) 14_ فضای سرویس هر گروه 15_ فضای استراحت كودك ( در مهد كودك های استاندارد فقط یك مكان برای استراحت كودك آن هم برای كودكی كه نیاز به استراحت دارد تعبیه می شود. چه خواب دست جمعی كودكان معمول نیست. كودك به ذات اهل تحرك است نه خواب!) محوطه بازی كودكان باید پاكی
+ نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 19:23 |

مهد کودک ها

مهد کو دک و انواع آن:

مهد كودك به مركز يا موسسه يا كانون فرهنگي – تربيتي اطلاق مي شود كه مسئوليت نگهداري، مراقبت، پرورش و فراهم نمودن زمينه بروز رشد استعدادهاي كودكان تا سن قبل از ورود به دبستان را بر عهده دارند كه با توجه به مدت فعاليت روزانه، جغرافياي فعاليت و نوع خدمات داراي انواع ذيل مي باشد:

مهد كودك تمام وقت: مهد كودكي است كه از ساعات اوليه روز به مدت 8 ساعت فعاليت دارد.

مهد كودك نيمه وقت: مهدكودكي است كه روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح يا بعدازظهر فعاليت مي نمايد.

مهدكودك پاره وقت: مهدكودكي است كه روزانه كمتر از 4 ساعت در تمام ايام هفته يا صرفا در روزهاي خاص فعاليت دارد.

مهد كودك تخصصي: مهد كودكي است كه ضمن انجام فعاليت هاي مهد كودك منطبق با نيازهاي كودكان و توانمنديهاي ايشان در يك يا چند رشته فرهنگي هنري ورزشي و … بطور تخصصي با حضور مربيان واجد مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته مربوط فعاليت دارد.

مهد كودك شبانه روزي: مهدكودكي است كه به صورت 24 ساعته فعاليت دارد.

مهد كودك شبانه: مهدكودكي است كه به صورت شبانه از ساعت 17 تا 7 صبح روز بعد فعاليت دارد.

مهد كودك غيرانتفاعي: مهدكودكي است كه توسط افراد خير و موسسات خيريه به منظور ارائه خدمات ذيربط به صورت رايگان به كودكان اقشار نيازمند و آسيب پذير تاسيس مي شود.

مهد كودك، كودك در خانه: مهدكودكي است كه به منظور ارائه خدمات ذيربط به 3 تا 7 سال در منزل مسكوني مدير مسئول تاسيس مي شود.

روستا مهد: مهدكودكي است كه به منظور ارائه خدمات ذيربط به كودكان روستائي تاسيس مي شود.

برخی قوانین مهد کودک ها:

 تبصره 4 دستور العمل ماده 26: شهریه مهد کودک باید در طول سال از جمله فروردین ماه به صورت ماهانه توسط مدیر مسئول دریافت شود.

تبصره 5 دستور العمل ماده 26: دریافت هرگونه وجهی توسط مهد کودک تحت هر عنوان به جز شهریه تعیین شده از سوی سازمان بهزیستی ممنوع و تخلف محسوب می شود.

تبصره 6 دستور العمل ماده 26: اولیای کودکی که به هر دلیلی از ارائه خدمات مهد کودک به کودک خود منصرف شوند اگر کودک 20 روز از خدمات ذیربط استفاده کرده باشد شهریه ماهانه قابل برگشت قلمداد می شود وگرنه شهریه به صورت روزانه محاسبه می شود.

سازمان بهزیستی هم با طرح ریزی برنامه مناسب جهت کلاسهای آموزشی مدیران و مربیان مهد کودک و برنامه های آموزشی برای والدین محیط مناسبی را برای کودکان فراهم می آورد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در مهد کودک:

تشکیل پرونده و تکمیل فرم پذیرش و ثبت نام در مهد کودک مربوطه
1- ارائه مدارک مورد نیاز در مهد کودک
2- تکمیل پرونده بهداشتی- پزشکی
3- پرداخت شهریه مهد کودک طبق بخشنامه سازمان بهزیستی
4- تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز کودک

والدین کودکان زیر شش سال می توانند به مهد کودک های خصوصی- خودکفا- پیمان مدیریت مراجعه نموده و پس از ثبت نام کودک خود از خدمات یاددهی و یادگیری کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی در سنین شیرخوارگی، نوپا و نوباره و آمادگی استفاده نمایند.

+ نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 19:10 |

یک مهد کودک استاندارد در آلمان 

مهدکودک جاییست که عشق به دانستن را در کودکان به وجود بیاورد، دانش عمومی آنها را زیاد کند و قابلیت آنها برای کنار آمدن با بقیه را افزایش دهد و علاقه آنها را به جهان و طبیعت برانگیزد. مهم است که در آن کودکان هنوز کودک باشند. آماده شدن برای مدرسه به این معنی نیست که به جای بازی بچه ها را مجبور به یادگیری کنند یا اینکه بچه ها مجبور به یادگیری مهارتهای مربوط به دبستان باشند و یا به تستهای استاندارد برای بررسی موفقیت دانش آموزان تکیه کنند.

برنامه آموزشی مهدکودک در واقع باید اینطور مسائل را به عنوان یک زنگ تفریح در کنار فعالیتهای گروهی و فردی که به آن چه ما آموزش سنتی می گوییم بپردازد. ( متوجه شدید؟ در کنار بازیها و فعالیتهای فردی وقتی که برای یادگیری مهارتهای مدرسه صرف می شود در حد یک زنگ تفریح خواهد بود) کلاسهای یک مهدکودک مناسب ، رشد ارزشمندی در کودکان ، هویت فرهنگی آنها را، استقلال و نیروهای فردی آنها را تشویق می کند.

بچه های مهدکودک نحوه کنترل رفتارهای خودشان را در معیت راهنمایی بزرگسالان گرم و با توجه یاد می گیرند. در این مرحله بچه ها واقعا مایل به یاد گرفتن هستند و کنجکاوی مادرزادشان هم به آنها کمک می کنند. مربی ها - با زمینه تحصیلی مناسب در زمینه آموزش به کودکان پیش دبستانی و رشد کودکان - می توانند آن چه که بچه ها برای رشد فیزیکی ، احساسی و هوشی کودکان نیازمندند ، در اختیارشان بگذارند. اینجا ده نشانه یک کودکستان مناسب را می بینید :

مهدکودک های  

مناسب با همدیگر متفاوت هستند. برنامه آموزشی با توجه به زمینه ها و علائق بچه های مهدکودک متفاوت است. ولی تمام مهدکودکهای خوب در یک مساله مشترک هستند : توجه به توسعه کودکان در تمامی ابعاد. 1- بچه ها با متریالهای مختلف کار می کنند یا با بچه های دیگر بازی می کنند. بچه ها بی هدف مجبور به نشستن و ساکت ماندن برای مدت طولانی نیستند. 2- بچه ها در طول روز به فعالیتهای مختلف دسترسی دارند مانند بلوکهای خانه سازی ، بازیهای تخیلی ، کتابهای عکس ، نقاشی ها و ابزار هنری و اسباب بازیهای رو میزی نظیر لگوها و پازلها. همه بچه ها در زمان یکسان ، کار یکسانی را انجام نمی دهند. 3- مربی ها در زمانهای مختلفی از روز ، با بچه ها به صورت گروههای کوچک یا به طور فردی هم کار می کنند. مربی ها تمام وقتشان را با تمام گروه سپری نمی کنند. 4- کلاس با کاردستی های خود بچه ها تزیین شده است. با دست نوشته های خود آنها و قصه هایی که خود بچه ها ساخته اند. 5- بچه ها اعداد و الفبا را در زمینه فعالیتهای روزمره خود می آموزند. در خلال فعالیتهایی مانند کشف طبیعت و دنیای گیاهان و حیوانات ، آشپزی. مراقبت کردن از حیوانات و گیاهان و آماده کردن میان وعده ها همه فعالیتهایی با معنی و مفید برای بچه ها هستند. 6- بچه ها مدت کوتاهی صرف فعالیتهای نشستنی می کنند ( حداکثر یک ساعت ) و بقیه وقتشان به بازی و کشف کردن می گذرد. پر کردن کاغذها نباید فعالیت اصلی آنها باشد. 7- بچه ها هر روز شانس بازی کردن در فضای بیرون را با توجه به شرایط هوای بیرون داشته باشند. بازی در فضای آزاد هیچ وقت نباید قربانی فعالیتهای آموزشی شود. 8- مربی ها برای بچه ها در طول روز کتابهای قصه بخوانند و این فعالیت مختص زمان خواب بچه ها نباشد. 9- برنامه آموزشی ، بین کودکانی که در آموزش جلوترند و آنهایی که نیاز به کمک دارند ،قابل تطبیق باشد. برای اینکه کودکان در زمینه ها و تجربه ها با همدیگر متفاوتند و همه آنها در زمان یکسان ، مسائل یکسان را فرا نمی گیرند. 10 - والدین باید از فرستادن کودکانشان به مهدکودک احساس خوبی داشته باشند. بچه ها باید شاد باشند. آنها نباید گریه کنند یا اینکه معمولا مریض باشند. 

طراحی اتاق کودک  

می بایست با روحیه کودکان در تطبیق باشد و باید طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کوک مورد استفاده قرار گیرد از این رو در طراحی فضاهای کودکان , شناخت کودک اهمیتی خاص می یابد.و از آنجائی که کودکان دنیای تخیلی خاص خویش را دارند , بسیاری از آنان در سنین زیر ۷ سال , دنیا را آنطور که باید باشد مجسم می کنند , نه انگونه که هست.و همین امر باعث میشود محیط کودکان آن فضائی نباشد که معمار بدون شناخت , آن را طراحی می کند.آنچنان که وقتی معماری بر نمود های سنتی زندگی از طریق تفاوتهای مفهومی تاثیر می گذارد , بر خوردهایی مطرح می شود که قبل از آن بطور کامل پنهان بودند و این چنین است که آشکار و هویدا می شوند.شکل کلی فضای معماری کودکان از عناصری منحصر بفرد , برجسته و آنچه بر انگیزنده احساسات وی است , سرچشمه می گیرد.اشکال خالص هندسی رفتار ادراکی کودک را مورد توجه قرار می دهند و اجازه نمی دهند تا مفاهیم گوناگون در جزئیات تصوری کودکانه مدفون بماند.نقاشیهای کودکان نشان میدهد که کودکان در تصوراتشان , فضا را چگونه می بینند.آنها بطور دقیق و کامل , ( بعنوان کاربر ) فضا را قبول کرده و آن را با جزئیات در ترسیماتشان بیان می کنند , که خود مایه تعجب است.کودکان معمولآ دوست دارند در مورد اینکه کهاتاقشان چگونه دیده میشود , بحث کنند.آنها اظهارات مهمی می نمایندو نظراتی در باره رنگ اتاق و دیوارها و مبلمان مناسب خود را بیان می کنند و میخواهند در مورد آنها تصمیم پذیری شود.بدینگونه کودکان فرضیه طراحان را قطعی خواهند کرد.این فرضیه اساس طراحی خواهد بود که تصور کودکانه , اشکال معماری و شاخص مخصوص به خود را بر می انگیزد , مثل آنچه که , اینگونه توسط کودک بیان می شود : شبیه به ماهی است , سر و چشم دارد , مثل قایق است اما بدون پارو.اتاق کودک قلمروئی مخصوص به آنان است.آنجا برای آنان همچون جهان بزرگ تصور می شود.آنان در آنجا به موسیقی گوش فرا می دهند , بازی می کنند , در رویاهای خود فرو می روند , کتاب می خوانند و...... از این رو کودک هواره در حال جنبش و جنبیدن است و دوست دارد کنجکاوی و کاوش را همراه با بازی در دنیای خود انجام دهد , بنابراین محیط اطرافش باید مطابق با فعل و انفعال درون کودک باشد و حواس و حس کنجکاوی او را بر انگیزد. از این رو بهترین فضا ها جهت کودکان می بایست , رنگارنگ , جاذب , پر مشغله و منظم , پر نشات ولی با این حال آرامش بخش و در عین حال بی خطر باشد.نائل گشتن بدانها تنها بوسیله برنامه ریزی دقیق میسر خواهد بود. از این رو با مد نظر گرفتن المان های زیر خواهیم توانست در ایجاد محیطی مناسب و متناسب با حال و هوای آنان و هر آنچه در رشد و تعالی آنان تاثیر گذار است , فائق گردیم. 

مشورت :  

با کودک خود صبحت کنید.و فعالیتهای مورد علاقه او را بیابید و توجه نمائید او از چه چیزهائی لذت می برد.ازصفات منحصر بفرداو به دقت مطلع شوید.و بیابید که دوست دارد محیطش چگونه آراسته شود.کودکان باید کمک کنند تا محیط خود را بیا فرینند , بدین کونه آنها یاد می گیرند , مسئولیت پذیر بوده و برای بثمر رساندن کیفیت استعداد و جودی خود کوشش نمایند. 

قیاس و مبلمان :  

طراحی فضا ی منطبق با شرایط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از ویژگی های رشد آنان دارد.خصوصیات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد , اساس برنامه ریزی فضا و طراحی برای آنان است.اندازه میز و صندلی , کمد های اسباب بازی و نیز ارتفاع مناسب دستگیره درها , دستشوئی ها , شیر ها و .. ضروری است.اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه های کودکان باشد , آن ها به سادگی می توانند از فضا ها و وسایل مربوط به خود استفاده کنند.قطعات متنوع مبلمان , نیمکت , میز و صندلی , تابلوها , قفسه ها و غیرهای که با مقیاس و در حد و اندازه آنان ساخته می شود , اغلب برای هر بازی شکل ویژه ای بخود می گیرند. 

تقسیمات فضا :  

اتاق کودک باید به طریقی چند منظوره طراحی شود و از آنجائی که کودکان از اتاقشان برای بسیاری از فعالیتها در کنار استراحت و خواب استفاده می کنند , تقسیمات و قلمرو های خاص و مشخص خود را طلب می کند. از قبیل فضائی برای مطالعه و بازیهای مهیج و همچنین فضائی برای سرگرمی.فضای بازی باید در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود .تجهیزات مورد نیاز در فضای بازی شامل :قفسه و صندلی , پارک کودک و .... است. 

محدودیت ها 

 کودک در این مرحله کنجکاو و بی باک است.تا آنجائیکه آنها هیچگونه اطلاعی از خطر ندارند.از این رو با ایجاد قفسه ها نه تنها اشیا ئی مانند بطری و دارودر ارتفاعی مناسب و بدور از دست کودک در امان است بلکه محیط نیز نظمی دوچندان می یابد. 

رنگ: 

 رنگهای روشن به چشم بچه ها با شکوه هستند.برای دیوارها از کاغذ دیواری رنگی و یا رنگ شاد استفاده کنید.و رنگ و بافت را به آنها اضافه نمائید.میتوانیم حریم ها و همچنین لبه های دیوار را مشخص و بر جسته نمائیم.و ابر ها و ستارگان را بر سقف اضافه نمائیم.کودکان رنگهای تابناک و درخشنده را دوست دارند.اما شما میتوانید با به کار بردن رنگهای شاد و تابناک در روی هر دیوارمحدوهای رنگی را نیز معین کنید.رنگهای شاد و شفاف و آزاد , تصور کودکانه را بر می انگیزند و آنان را به آفرینش و خلاقیت را تشویق می کنند.همچنین پیدایش یا ظهور دیوارهای روشن از قبیل استفاده ازکارکترهای کارتونی و مانند آن در دیوارهای اتاق های کوچک می تواند بسیار مفید باشد.  

روشنائی 

 فضاهائی با نور طبیعی و شفاف اثر مثبت بر کودکان دارند.بعبارت دیگر اتاق های تاریک با نور مصنوعی و نامناسب اثر منفی در پی خواهند داشت.از این روگزیدن نحوه و میزان روشنائی در اتاق کودک اهمیتی بس مهم را ایفا مینماید و تاثیر مهمی در خواندن و نوشتن و ایجاد آرامش و تمرکز آنان دارد.نور مناسب فضا را جهت محیطی آرام و مناسب جهت مطالعه محصور می نماید.بررسی تاثیر میزان نور در شب نیز در روحیه آنان حائز اهمیت است. 

پنجره ها :  

پنجره و جهت آن در اتاق کودک اهمیتی ویژه دارد.از طریق آن نور شمالی به داخل می تابد و شادابی و سحرخیزی را به بار می آورد. کودکان پنجره هایی را که در تقابل و مرتبه چشمانش است را بیشتر دوست میدارد , بطوریکه ایشان مجبور نیستند برای نگاه کردن به خارج قد بکشند.از سوی دیگر کودکان از میان پنجره ها حرکت خورشید را دنبال می کنند تا زمانیکه به محل مشخصی برسد و غروب کند , فعالیت های خود را خاتمه می دهند. در گرداگرد این عناصر کودکان بازی می کنند و از این طریق از تصوراتشان بهره می برند تا دنیای خودشان را بیافرینند.از این رو با ایجاد کنش و واکنش و ایجاد کنجکاوی خواهیم توانست کودک خود را به فکر فرو بریم .ایجاد کنش دنیای جدیدی را بر روی کودک خواهد گشود.و او را در شناخت هر چه بیشتر پیرامون و دنیای پر رمز و راز خود تشویق خواهد نمود. آنچنانکه که معماری و عناصرشبرانگیزنده نیروی حرکتی و تشویقی خواهند بود و آن هنگامدیگر پایانی بر این باور نخواهد بود 

کودکان و رنگ ها 

رنگ ها در شخصیت انسان ها،بخصوص کودکان تاثیر بسزایی داشته، باعث ایجاد تجربه های هیجانی از قبیل شادی، خنده،غم، اندوه، آرامش، تحریک پذیری، سکون و هیجان می شود. در کودکان این خصیصه شدت مییابد، آنان به سبب روح پاک و بی آلایش و شاد و پر طراوت خویش رنگ های زنده و مرکبکه در ترکیبی مناسب با هم قرار گرفته باشند را ترجیح می دهند این موضوعی است که ردطراحی و تزئین و رنگ آمیزی فضاهای داخلی و ترکیبات مناسب رنگی فضاهای طبیعی بایدمورد توجه قرار گیرد با رنگ‌های مختلف می توان اندازه و وزن یک شی معین را کوچک یابزرگ ، سبک یا سنگین جلوه داد. اصولاً رنگ های گرم و روشن باعث توسعه اشیاء شده بهآنها وسعت می دهند و بالعکس رنگ‌های سرد و تیره باعث می شوند اشیاء کوچکتر ازاندازه خود به نظر آیند.کودکان وروانشناسی رنگ هارنگ ها سه دستهاند: 
1- 
اصلی که شامل سه رنگ قرمز – آبی و زرد می شوند
. 
2- 
فرعی کهاز ترکیب سه رنگ اصلی به دست می آیند مثل سبز – نارنجی – بنفش
 
3- 
رنگ های میانهکه از ترکیب رنگ اصلی به علاوه رنگ فرعی بدست می اید که 6 عدد هستند زرد مایل بهسبز و غیره – آبی مایل به سبز و ... ازرنگ به 2 طریق استفاده می کنند
: 
1- 
نمونه سازی طبیعی و عینی- مثلاً دریابه رنگ آبی و چمن به رنگ سبز رسم می شود
. 
2- 
استفاده از رنگ هایی که به طورناخودآگاه به ذهن می رسند و قانون خاصی ندارند. در مبحث هنر، رنگ به خودیخود وسیله پر قدرتی برای بیان و نشان دادن حالت های عمیق درونی است نقاشی کودکاننمونه روشنی از ارائه رنگ های متنوع در سطح وسیع می باشد. فقدان رنگ در تمام یاقسمتی از موضوع نقاشی کودکان نشانگر خلاء عاطفی و یا گاهی دلیل بر گرایش های ضداجتماعی اوست کودکان سازگار در نقاشی های خود از 5 رنگ استفاده می کنند در حالی کهکودکان گوشه گیر و یا‌آنها که ارتباط با دنیای خارج را دوست ندارند بیشتر از یک یادو رنگ بکار نمی برند. رنگ های گرم تحریک کننده ، سبب فعالیت، جنب و جوش، الهامدهنده روشنی، شادی زندگی و مولد حرکتند، در حالی که رنگ های سرد بر عکس موجد حالتهای انفعالی، سکون، بی حرکتی و تلقین کننده غم و اندوه هستند. تماشای رنگ های گرممیزان ضربان قلب را تشدید می کند و برای فضای پر هیجان کاربرد دارند در میان رنگهای گرم، رنگ سرخ بقدری نافذ و سریع الحرکت است که از هر رنگ دیگر زودتر به چشم میخورد. دریافت‌ رنگ‌هاکودکان‌توجه‌ بیشتری‌ به‌ رنگ های‌ اشباع‌ شده‌ اولیه‌ دارند. چنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌عکس‌ العمل‌های‌ اولیه‌ کودکان ‌نسبت‌ به‌ رنگ ها در اثر خصوصیات‌ عاطفی‌ بروزمی‌کند ولی‌ با گذشت‌ زمان،‌ کودک‌ یاد می‌گیرد که‌ آنها را مشاهده‌ نماید و دقیقاًآنها را درک‌ کند. با این‌ وجود باید اذعان‌ کرد که‌ در یک‌ آزمایش‌ نوزادان‌ 15روزه‌، آنها توانستند نورهای‌ رنگی‌منعکس‌ شده‌ برروی‌ دیوار را از همدیگر تمیزدهند. رنگ‌ قرمز اولین‌ رنگی‌ است‌ که‌ کودکان‌ بطور صحیح‌ از آن‌ نام‌ می‌برند وبعضی‌ اوقات‌ رنگ‌ آبی‌ را کودکان‌ بعنوان‌ رنگ ‌ضد قرمز می‌ دانند. در بعضی‌مواقع‌ کودکان‌ رنگها را با اشیایی‌ که‌ بدان‌ رنگها هستند بخاطر می‌آورند و مثلامی‌گویند زرد مانند زرده‌ تخم‌مرغ‌.موضوع‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ کودک‌ به‌کندی‌ قادر خواهد بود که‌ رنگها را از اشیاء انتزاع‌ نموده‌ و آنها را بعنوان‌خصوصیات‌ مستقلی‌ بخاطر آورد.

تاثیر شرایط محیطی : 
1- 
نور و روشنایی: نور یکی از اصول معماری در تامین آسایش بصری فضا میباشد که تاثیرات روانی آن در انسان ها متفاوت است. تحقیقات ثابت کرده است که نورطبیعی و شفاف بر روی حواس کودکان تاثیر مبتنی وارد از دید کودکان این فضاها دوستانهو با نشاط هستند . نور کافی و نورپردازی مناسب در فضاها موجب می شود که میل و رغبتکودکان افزایش یابد
. 
2- 
دقت عمل و تمرکز حواس افزایش یابد و سلامتی چشم و قدرتبینایی محفوظ مانده و از خستگی اعصاب جلوگیری می کند
. 
3- 
باعث ایجاد تنوع وتاکید فضایی می گردد. از آنجا که کودکان در پذیرش تنش و خستگی تحمل کمتریدارند، از نور پردازی های ادارای تضاد شدید ، چه بصورت مصنوعی و چه به صورت طبیعیکه باعث ایجاد خستگی و تنش می شود، باید پرهیز کرد. در نتیجه نور ملایم ویکنواخت در مورد فضاهای کودکان مطلوب به نظر می رسد. البته به جز در مواردی که باتنوع در نور پردازی سعی در تاکید فضایی داریم. سر و صدا: کودکان صداها را دوستدارند و به طور کلی صداهای ملایم زمینه ، به تخیل کودکان کمک می کند و آنها را بهزندگی بیرون مرتبط می سازد سر و صدای ناشی از ترافیک کاربری های تجاری و کارگاه هایصنعتی از اصوات نامطلوب فضاهای کودکان هستند. این فضاها نباید از لحاظ آگوستیکیمرده باشند. تهویه برای کار کردن با حداقل خستگی و تامین سلامت کودکان،تهویه خوب در فضاهای آموزشی، مخصوصاً در کلاس درس ضروری است
. 
1- 
تعیین صحیح محلوقوع بازشوها نسبت به جهت وزش باد
. 
2- 
استفاده از مصالح مناسب در جداره ها
. 
3- 
استفاده از گیاهان و درختان جهت تهویه طبیعی محیط پیرامون
.

+ نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 18:59 |
دستورالعمل آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک پرینت پست الکترونیکی
شنبه ، 03 مهر 1389 16:01
 
دستورالعمل آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک ماده 1) هدف کلی : ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک ماده 2) مخاطبین طرح -  مدیران و موسسین مهدهای کودک -  مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها -  متقاضیان تاسیس مهدکودک -  متقاضیان مربیگری در مهدهای کودک ماده 3) کمیته ها ی آموزشی و ...
دستورالعمل آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک

ماده 1) هدف کلی :
ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک
ماده 2) مخاطبین طرح
- مدیران و موسسین مهدهای کودک
- مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها
- متقاضیان تاسیس مهدکودک
- متقاضیان مربیگری در مهدهای کودک

ماده 3) کمیته ها ی آموزشی و شرح وظایف و اختیارات آنان:

الف ) کمیته راهبری آموزش ستادی:

1)اعضای کمیته راهبری آموزش ستادی :
- مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان
- معاون امور اجتماعی (از یکی از استان ها).
- رئیس گروه آموزش دفتر امور کودکان و نوجوانان.
- کارشناس امور کودکان (گروه آموزش).
- یک نفر از اعضای کمیته علمی دفتر امور کودکان و نوجوانان.

2)وظایف و اختیارات کمیته راهبری آموزش ستادی :
- تنظیم و تدوین تمامی دستورالعمل های آموزشی و ابلاغ آن به استان ها.
- بازنگری دستورالعمل های آموزشی و ابلاغ آن به استان ها.
- بررسی و تائید نهایی نیازهای آموزشی.
- تدوین محتوای آموزشی و تعیین سیاست های آموزشی .
- بررسی شرایط مراکز برگزار کننده پیشنهاد شده از استان.
- تعیین سیاست های برخورداری از امتیازات لازم برای مخاطبین طرح
- بررسی موارد پیشنهادی از سوی استان ها

تبصره 1: رئیس کمیته راهبری آموزش ستادی مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور می باشند در ضمن کمیته راهبری ستادی در دفتر امور کودکان کشور مستقر می باشد.

ب) کمیته راهبری آموزش استانی

1)اعضای کمیته راهبری آموزش استانی:
- معاون امور اجتماعی بهزیستی استان
- کارشناس مسئول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان
- مسئولین مراکز برگزار کننده

2)وظایف و اختیارات کمیته راهبری آموزش استانی:
– اجرای تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در زمینه آموزش و ابلاغ آن به مراکز برگزار کننده ذیربط.
- بررسی و انتخاب مجری آموزش ها (مراکز برگزار کننده ) از میان دانشگاه ها و موسسات آموزشی مندرج ماده 4 و استعلام از کمیته راهبری ستادی مستقر در دفتر امور کودکان.
- تعیین نرخ شهریه براساس ماده ده این دستورالعمل و اعلام آن به مراکز برگزارکننده.
- معرفی مدیران و مربیان مهدهای کودک به مراکز برگزار کننده.
- تعیین لیست مراکز کارورزی جهت متقاضیان مدیریت و مربیگری.
- هماهنگی با مدیران مهدهای کودک در ارتباط با معرفی مربیان برای گذراندن دوره ها.
- ارزشیابی مستمر از برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی مراکز برگزار کننده.
- بررسی سوابق اساتید معرفی شده توسط مراکز برگزار کننده مطابق با مندرجات ماده 8 دستورالعمل .
– بررسی واجدین شرایط همطرازی تالیفات ، تحقیقات، ترجمه کتاب و مقالات ( در حوزه کودکان) انجام شده با ساعات آموزش مرحله توجیهی مطابق با تبصره 4 ماده 5 دستورالعمل.
- ارسال گزارش از فرایند کار به کمیته راهبردی ستادی.

- تبصره 1: رییس کمیته راهبری استانی معاون امور اجتماعی استان می باشد. در ضمن کمیته راهبری آموزش استان در بهزیستی استان مستقر می باشد.

ج) مجری آموزش(مرکز برگزار کننده)

1)اختیارات و وظایف مجری آموزش:
– اجرای تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در زمینه آموزش با همکاری کمیته آموزش استانی.
– دریافت لیست متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی از کمیته آموزش استانی.
– برنامه ریزی به منظور اجرای دوره های آموزشی در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده.
– تامین فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات مناسب مورد نیاز جهت اجرای دوره های آموزشی مطابق این دستورالعمل.
– دعوت از اساتید و تنظیم فرمهای قرارداد و امور ذیربط با هماهنگی و تایید کمیته آموزش استانی
– ارسال فهرست پذیرفته شدگان در دوره و تصویر یک نسخه گواهینامه به کمیته راهبری آموزش استانی.
- ارزشیابی از دوره های در حال اجراء و ارایه گزارش به کمیته آموزش استانی .

ماده 4) مراکز برگزار کننده دوره:
1 – مراکز علمی – کاربردی وابسته به سازمان بهزیستی .
2-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
3 – دانشگا هها وجهاد دانشگاهی ها.
4-کانون توسعه و همیاری مهد های کودک.
5 – موسسات آموزشی مورد تائید دفتر آموزش و پژوهش استانداری ها در سراسر کشور.

تبصره 1 : بررسی و انتخاب مراکز برگزار کننده در سطح استان از طریق کمیته راهبری استانی صورت می پذیرد و پس از انتخاب مرکز و استعلام استان از کمیته راهبری ستادی، استان می تواند با رعایت تمامی مقررات و مندرجات دستورالعمل اقدام نماید. بنابراین فقط مراکز مورد تایید و دارای مجوز از کمیته راهبری ستادی و استانی مجاز به برگزاری دوره در چهارچوب دستورالعمل می باشند .
تبصره 2 : مراکز برگزار کننده اجازه تغییر در ساعات کلاس ها، افزایش شهریه دریافتی، تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس و... را ندارند و در صورت هرگونه تغییر در اجرای این دستورالعمل نسبت به حذف آن مرکز و جایگزینی مرکز دیگر اقدام خواهد شد.
تبصره 3 : در صورت هرگونه پیشنهاد یا انتقاد نسبت به دستورالعمل موارد به صورت کتبی به کمیته راهبری آموزش ستادی ارسال گردد.

ماده 5) ساختار دوره ها:
ساختار دوره های آموزشی با در نظر گرفتن مقطع و ماهیت دوره ها به سه دسته دوره تقسیم شده است. لذا شرکت کنندگانی که براساس دستورالعمل های آموزشی به شماره 16752/820 مورخ 16/12/1383 و به شماره 10078/820 مورخ 25/7/84 وشماره 28939/87/700 مورخ29/4/87موفق به گذراندن مرحله اول شده اند نیازی به گذراندن مجدد این مرحله را ( در صورت داشتن گواهینامه مطابق با مندرجات دستورالعمل) ندارند.

الف) دوره های مقدماتی (مرحله اول) : این دوره ها با هدف ارایه دانش، مهارت درافراد اجرا می گردد که باید در ابتدا یا حین خدمت صورت پذیرد.
ب ) دوره های تکمیلی (مرحله دوم): با هدف رفع کاستی های دانش و مهارت ارایه می گردد. و در امتداد آموزش های قبلی بوده است و در حین خدمت ارایه می گردد.
ج ) دوره های توجیهی : این دوره ها در حین خدمت براساس نیاز مجموعه و نیازسنجی های لازم صورت می پذیرد و در این راستا حداقل ساعات پیش بینی شده برای آموزش مدیران و مربیان هر سال 20 ساعت می باشد.

تبصره 1: دوره های توجیهی بعد از طی مراحل اول و دوم و دریافت گواهینامه هر دو مرحله انجام می شود.
تبصره 2: عناوین دوره های آموزشی مرحله توجیهی از سوی کمیته راهبری آموزش ستادی اعلام می شود در صورتی که برای دوره های توجیهی دفتر دوره ای را تا سه ماهه اول سال ارایه ننماید استان ها می توانند نسبت به طراحی و اجرای دوره ها پس از تایید کمیته راهبری آموزش ستادی مبادرت ورزند.
تبصره 3 : در صورت پیشنهاد هر دوره آموزشی علاوه بر دوره های آموزشی مندرج در این دستورالعمل از سوی کمیته استانی، باید مشخصات دوره به تایید کمیته راهبری ستادی برسد.
تبصره 4: در صورتی که مخاطبین این دستورالعمل دارای تالیف، پژوهش، ترجمه کتاب و مقاله در حوزه کودکان باشند، کمیته راهبری استان پس از بررسی و تایید می تواند نسبت به همترازی موارد فوق با ساعات آموزشی مرحله توجیهی با رعایت موارد ذیل اقدام نماید و در ضمن نسخه ای از تالیفات را نیز به کمیته ستادی ارسال نماید، لذا به ازای:

- هرتالیف و پژوهش چاپ شده، 8 ساعت آموزشی .
- هرمقاله چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی، 5 ساعت آموزشی .
- هر ترجمه متون چاپ شده، 4 ساعت آموزشی .
- هر گواهینامه شرکت در کارگاهها، همایشها و سمینارهای علمی و آموزشی، 3 ساعت آموزشی، محاسبه می شود.

مدیران و مربیانی که در این قسمت امتیاز کسب می نمایند از زمان دوره توجیهی آنان کسر می شود .

تبصره5: کمیته آموزش استانی بر نحوه اجرا و کیفیت برگزاری دوره ها توسط مراکز برگزار کننده نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط و یا نازل بودن کیفیت برگزاری دوره ها ، نسبت به سلب صلاحیت آن مرکز اقدام خواهد کرد.
تبصره 6 : فارغ التحصیلان رشته آموزش و پرورش پیش از دبستان و تربیت مربی پیش از دبستان(فوق دیپلم و کارشناسی وبالاتر )نیازی به گذراندن مرحله اول(دوره مقدماتی) ندارند.

ماده 6) ظرفیت دوره ها:
ظرفیت هر یک از دوره ها باتوجه به استمرار دوره ها و تناسب امکانات در هر کلاس حداکثر تا 30 نفر تعیین می شود.
تبصره 1 : مدیران روستا مهدها می توانند با تائید کمیته راهبری اموزش استان در هر یک از دوره ها به نسبت شرکت کنندگان ( 5 الی 10 درصد) با تخفیف شرکت نمایند.
تبصره 2 : رعایت سقف ظرفیت دوره ها توسط مراکز الزامی است. و در صورت عدم رعایت، نسبت به حذف آن مرکز اقدام خواهد شد.

ماده 7) زمان برگزاری دوره ها:
کمیته های آموزش استانی با عنایت به ویژگی ها و شرایط اقلیمی استان مربوطه می توانند زمان برگزاری را با هماهنگی مراکز برگزار کننده تنظیم نماید، مشروط به اینکه ساعات پیش بینی شده برای هر عنوان درس رعایت شود.
تبصره 1: زمان برگزاری دوره برای مربیان مهدهای کودک در ساعات فعالیت آنان بلامانع می باشد. و در ضمن در صورت حضور مربی در ساعات فعالیت در کلاس ، مدیر اجازه کسر از حقوق مربی را ندارد.
تبصره 2 : حداکثر زمان برای برگزاری هر مرحله برای شاغلین(در مهد کودک) دو ماه و متقاضیان سه ماه می باشد و در صورت هرگونه گزارش مبنی بر افزایش زمان ، با مرکز برکزار کننده برخورد خواهد شد.
تبصره 3: حضور به موقع در کلاس از ضوابط دوره است و غیبت غیرموجه بیش از 4/1 ساعات درس موجب محرومیت از درس مربوطه توسط مرکز برگزار کننده خواهد شد و شهریه پرداختی مربوط به آن درس مسترد نخواهد شد.
تبصره 4 : در صورت عدم تشکیل کلاسها به هر عنوان، شهریه دریافت شده مسترد خواهد شد.
تبصره 5: مراکز برگزار کننده مجاز به تشکیل کلاس ها در روز های تعطیل رسمی نمی باشند.

ماده 8) مشخصات مدرسین دوره:
برای دروس مقرر، از اساتید و مدرسان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (آشنا به ویژگیها و فعالیت های مهدهای کودک) جهت تدریس استفاده خواهد شد.
تبصره 1 : شرط تدریس در دوره های ذیربط دارا بودن حداقل مدرک مرتبط کارشناسی ارشد و بالاتر در موضوع تدریس می باشد.
تبصره 2 : مدرس موظف است پس از اتمام آموزش نسبت به برگزاری آزمون و اعلام نتابج اقدام نماید.
تبصره 3 : حداقل نمره قبولی 14 می باشد و در صورتی که شرکت کننده ای موفق به کسب حداقل نمره قبولی نگردد می تواند بدون پرداخت شهریه فقط در آزمون بعدی آن درس شرکت نماید. و در صورت عدم قبولی برای بار دوم موظف به گذراندن مجدد آن درس با پرداخت شهریه می باشد.
تبصره 4 : مراکز برگزار کننده موظف به پذیرش مجدد شرکت کنندگانی می باشند که موفق به کسب حداقل نمره نشده اند.
تبصره 5 : شرکت در مراحل بعدی منوط به دریافت گواهینامه مرحله اول می باشد.

ماده 9 ) صدور گواهینامه :
هر یک از مراکز برگزار کننده دوره های آموزشی (ماده 4)، موظفند پس از اتمام هر مرحله ، به شرکت کنندگانی که در آزمون آن مرحله موفق شده اند گواهینامه اعطاء نمایند این گواهینامه توسط مراکز آموزشی که دوره ها را برگزار می کنند به فراگیران اعطا می شود.
تبصره1: در صورت گذراندن دوره های آموزشی توسط فراگیر، مرکز برگزار کننده باید نسبت به صدور گواهینامه های مربوط برای هر یک از پذیرفته شدگان حداکثر ظرف مدت پانزده روز اقدام نمایند.
تبصره 1: این مراکز موظفند اسامی پذیرفته شدگان و یک نسخه تصویر گواهینامه های صادره (مطابق فرم پیوست) را به کمیته راهبری اموزش استان ذیربط جهت درج در پرونده ارسال نمایند.
تبصره 2 : گواهینامه های صادره جهت هر یک از فراگیران در مراکز برگزار کننده دارای دو امضاء خواهد بود. امضاء اول توسط مدیر کل بهزیستی استان و امضاء دوم از سوی رییس مرکز برگزار کننده صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 : پس از اتمام هر مرحله گواهینامه آن مرحله با ذکر عناوین دوره و... مطابق با فرم پیوست به فراگیران اعطاء می شود. بنابراین هر فراگیر در صورت گذراندن کامل دوره ها دارای دو گواهینامه مرحله مقدماتی و تکمیلی خواهد بود.

ماده 10)هزینه اجرای دوره های آموزشی
هزینه اجرای دوره های آموزشی اعم از حق التدریس اساتید و ... از محل شهریه دریافتی تامین می گردد. و میزان شهریه دریافتی برای :
• مدیران مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره یک مابین مبلغ420.0000 تا 560.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 8000 ریال می باشد.
• متقاضیان مدیریت مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره دومابین مبلغ650.000 تا 900.000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6500 تا 9000 ریال می باشد.
• مربیان مهدهای کودک برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره سه شماره مابین مبلغ330.0000 تا 450.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 5500 تا 7500 ریال می باشد.
• متقاضیان مربیگری برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره چهار مبلغ مبلغ600.0000 تا 750.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 7500 ریال می باشد.
• مدیران مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله دوم (تکمیلی ) مندرج در جدول شماره پنج مبلغ420.0000 تا 560.000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 8000 ریال می باشد.
• متقاضیان مدیریت مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله دوم (تکمیلی ) مندرج در جدول شماره پنج مابین مبلغ450000 تا 630.000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6500 تا 9000 ریال می باشد.
• مربیان مهدهای کودک برای مرحله دوم (تکمیلی) مندرج در جدول شماره شش مبلغ440.0000 تا 600.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 5500 تا 7500 ریال می باشد.
• متقاضیان مربیگری برای مرحله دوم (تکمیلی ) مندرج در جدول شماره شش مبلغ مبل480.0000 تا 800.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 7500 ریال می باشد. .
• موسسین مهدهای کودک مطابق با جدول شماره هفت مبلغ 450000 ریال می باشد.
تبصره 1: 70درصد شهریه مربیان شاغل در مهدهای کودک توسط مدیر مهد کودک باید تامین گردد.
تبصره 2: تعیین نرخ شهریه با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی استان متفاوت بوده و توسط کمیته آموزش استانی(بر اساس مفاد این ماده) تعیین و به مراکز برگزار کننده ابلاغ می شود. و مراکز برگزار کننده اجازه دریافت شهریه قبل از تایید میزان شهریه و اعلام کمیته راهبری آموزش استانی را ندارند.در ضمن کمیته آموزش استان مجاز به تعیین شهریه کمتر ازمبلغ مذکور می باشند.
تبصره 3 : شهریه دریافتی باتوجه به مقررات و قوانین موضوع کشور هر ساله توسط کمیته آموزش دفتر مستقر در دفتر امور کودکان و نوجوانان بررسی و اعلام می گردد.

ماده 11) کارت مربیگری
بعد از پایان دوره های آموزشی مقدماتی و تکمیلی و ارایه تصویر گواهینامه کمیته آموزش استانی با همکاری مراکز برگزار کننده ذیربط نسبت به صدور کارت ویژه مدیران ومربیان (مطابق با فرم پیوست سه)اقدام نماید.

تبصره1: مهر و امضای بهزیستی استان در جدول هر دوره (تصویر پشت کارت) الزامی است.دوره های مقدماتی (مرحله اول)
جدول شماره یک :ویژه مدیران مهدهاي كودك

رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت
1 روانشناسی کودک 20
2 مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک 24
3 مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک 12
4 حقوق کودک 12
جمع کل ساعات 70
جدول شماره دو :ویژه متقاضیان تاسیس مهد کودک

رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت
1 روانشناسی کودک 20
2 مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک 24
3 مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک 12
4 حقوق کودک 12
کارورزی 30
جمع کل ساعات 100
جدول شماره سه : ویژه مربیان مهدهاي كودك
رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت
1 روانشناسی رشد 20
2 آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 16
3 آموزش مفاهیم علوم وریاضی 12
4 آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی 12
جمع ساعت 60
جدول شماره چهار : ویژه متقاضیان مربیگری مهدهاي كودك


رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت
1 روانشناسی رشد 20
2 آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 16
3 آموزش مفاهیم علوم وریاضی 12
4 آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی 12
کارورزی 40
جمع ساعت 100دوره های تکمیلی (مرحله دوم)
جدول شماره پنج:ویژه مدیران ومتقاضیان تاسیس مهد کودک


رديف عناوین دروس دوره تکمیلی ساعت
1 بازی و اسباب بازی 16
2 روشهای ارتباط و آموزش خانواده 12
3 آشنایی با اختلالات رفتاری کودکان 16
4 مهارتهای زندگی 12
آشنایی با مبانی امور مالی و مالیاتی 16
5 جمع ساعت 70جدول شماره شش :ویژه مربیان و متقاضیان مربیگری در مهدهاي كودك

عناوین دروس دوره تکمیلی
1 آشنایی شیوه های قصه گویی و نمایش خلاق 20
2 آشنایی با نقاشی وکارهای دستی کودکان 20
3 بازی و اسباب بازی 16
4 حقوق کودک 12
5 مهارتهای زندگی 12
جمع كل ساعت 80جدول شماره هفت : دوره ها ی آموزشی ویژه موسسین مهدهاي كودك


رديف عناوین دروس ویژه موسسین ساعت
1 آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 16
2 مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک 12
3 مهارتهای زندگی 12
4 حقوق کودک 12
جمع ساعت 52روانشناسی کودک

سرفصل ها
 تعريف روانشناسي رشد.
 عوامل موثر در رشد.
 آشنايي با نظريه هاي رشد و با كاربرد آنها در آموزشهاي پيش از دبستان با تاكيد بر:( نظريه پياژه ، اريكسون و كلبرگ).
 مراحل رشد در كودكان
 آشنايي با ويژگي هاي رشد شناختي كودكان
 آشنايي با ويژگي هاي رشد اخلاقي كودكان
 آشنايي با ويژگي هاي رشد اجتماعي كودكان.
 آشنايي با ويژگي هاي رشد عاطفي كودكان
 آشنايي با ويژگي هاي رشد جسماني و حركتي كودكان .
 نقش خانواده در رشد كودك.
 نقش مهدكودك در رشد كودك.

منابع پیشنهادی:
• روان شناسی رشد – پاول اس کاپلان – مترجم : مهرداد فیروز بخت – تهران : خدمات فرهنگی رسا 1381
• نظریه های رشد – ویلیام کرین – مترجم : دکتر غلامرضا خوی نژاد ، دکتر علیرضا رجایی – تهران : رشد 1384
• روان شناسی رشد کودک و نوجوان – فیروزه دالکی – نشر پیک ادبیات 1384
مدیریت و برنامه ریزی در مهد های کودک
الف)مدیریت مراکز پیش ازدبستان
سرفصل ها
 تعریف مفاهیم بنیادین در مدیریت
 آشنایی با عناصر مدیریت:
الف) برنامه ریزی درمهدهای کودک.
ب ) سازماندهی در مهدهای کودک.
1) سازماندهی نیروی انسانی.
2) تقسیم کار.
3) سازماندهی امکانات(فضای فیزیکی ...).
ج) کنترل و نظارت درمهدهای کودک.
1) مفاهیم بنیادی کنترل.
2) تکنیک های کنترل و نظارت.
3) الگوهای مناسب کنترل و نظارت.
د) ارزشیابی.
1) ارزشیابی
الف ) کودک.
ب) گردش کار و نیروی انسانی.
2) مفهوم و فرایند ارزشیابی در مهدهای کودک.
3) فنون و روشهای ارزشیابی.
 آشنایی با شیوه های طبقه بندی اطلاعات و بایگانی اطلاعات درمهدهای کودک.
 هماهنگی و ارتباط مدیر با کارکنان ، خانواده ها، نهادها و...
 وظایف مدیر در راهنمایی و هدایت اولیاء کودکان.
 برگزاری جشن ها و برنامه های نمایشی کودکان.
ب)برنامه ریزی درمهدهای کودک
 تعریف برنامه .
 ضرورت و اهمیت برنامه ریزی در آموزش و پرورش پیش از دبستان.
 عناوین اساسی برنامه ریزی (اهداف، روشها، زمان، امکانات، ارزشیابی).
 توجه به اهداف رشد جسمی، حرکتی، عاطفی، شناختی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی در فرایند برنامه ریزی.
 انواع مختلف برنامه ریزی.
 روش ها و مدلهای اساسی برنامه ریزی در مهدهای کودک.
1 – روش اجرای مجسم، نیمه مجسم و شفاهی.
2 – برنامه کودک محور.
3 – برنامه براساس رشد.
4 – آشنایی با پروژه.
5 – آشنایی با انواع واحدهای کار متداول درمهدهای کودک.
6 – آشنایی با دیگر مدلهای متداول در برنامه ریزی.
 نقش دستگاههای اجرایی ذیربط در امر برنامه ریزی
 نقش مدیر در فرایند برنامه ریزی.
 نقش مربی در برنامه ریزی.
 وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز و سازماندهی هر یک از آنها.
 آشنایی با برنامه های سالانه. ماهانه و روزانه در مهدهای کودک.
 آشنایی با چگونگی تهیه و اجرای واحدهای کار.


فعالیتهای عملی
تنظیم یک واحد کار.
اجرای واحد کار در کلاس و مهد کودک.
تنظیم برنامه های آموزشی برای گروه های سنی مختلف.
تنظیم جداول برنامه سالانه – ماهانه – هفتگی.
تهیه و ساخت وسایل آموزشی مناسب و لازم برای اجرای برنامه .
منابع پیشنهادی:
1 – برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی . ترجمه فرخنده مفیدی، انتشارات سمت، 1374.
2 – آموزش و پرورش پیش دبستانی دکتر فرخنده مفیدی انتشارات پیام نور، 1374.
3 – آموزش و پرورش درکودکستان ، بتی هارت، ترجمه محمدحسین نظری نژاد. انتشارات آستان قدس رضوی.
4- کتاب کار مربی کودک – توران میرهادی (خمارلو) ، تهران، 1359.
5-مدیریت مراکز پیش دبستانی تألیف دکترفرخنده مفیدی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
6 – طراحی فضای بازی کودکان. ترجمه ژاله طالبی.
7-اصول و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی – دکتر مجید علی حقدانمقررات اداری و ضوابط جاری مرتبط با مهدهای کودک
سرفصل

 آشنایی با قوانین و مقررات وزارت کار.
 آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی.
 آشنایی با قوانین و مقررات سازمان بهزیستی.
 آشنایی با قوانین و مقررات وزارت دارایی.
 آشنایی با قوانین و مقررات اداره بهداشت.


 در ارتباط با استاد درس مقررات اداری و ضوابط جاری مرتبط با مهدهای کودک،از سازمان های ذیربط دعوت به عمل آید.آشنایی با مبانی امور مالی و مالیاتی
سر فصل ها:

 تنظیم اسناد
 دفتر روزنامه
 دفتر کل
 دفتر معین
 تنظیم اظهار نامه مطابق با بند ب ماده 95 قانون مالیات مستقیم کشوراصول و اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان
سرفصل ها:


 ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان.
 اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان.
 اصول آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان.
 آشنايي با مدلهاي و روشهاي اساسي جهت پياده كردن برنامه در مهدهاي كودك (مدل رشد محور، كودك محور، روش پروژه و واحد كار …).
 آشنايي با نقش مدير و مربي در برنامه ريزي و اجراي آن.
 وسايل و نيروي انساني مورد نياز و سازماندهي هر يك از آنها.
 آشنايي با برنامه هاي سالانه ، ماهانه و روزانه در مهدهاي كودك.
 آشنايي با شيوه هاي ارزشيابي برنامه

منابع پیشنهادی:
1 -برنامه ریزی آموزش وپرورش کودکان پیش از دبستان، دکتر محسن طالب زاده
2-آموزش وپرورش دبستان وپیش از دبستان،دکتر فرخنده مفیدی، انتشارات سمت
3-کتاب درسی اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان فنی و حرفه ای – رشته کودکیاری


آموزش مفاهیم علوم و ریاضی
سرفصل ها:

 آشنايي با خصوصيات ذهني كودك در مراحل مختلف رشد.
 اهداف آموزش مفاهيم رياضي.
 اهميت و ضرورت آموزش مفاهيم رياضي براي كودكان.
 روشهاي آموزش (روش مشاهده اي ، روش فعال…)
 شناخت اصولي كه بايد در آموزش مفاهيم رياضي به كودكان رعايت شود.
 محتواي آموزش مفاهيم رياضي با توجه به مراحل رشد كودك پيش دبستاني.
 مفاهيم كيفي (بزرگ ـ كوچك و …).
 مفاهيم مكاني ـ فضايي (بالا ـ پائين و …).
 درك تشابه و تفاوت.
 طبقه بندي.
 ارتباط و همبستگي.
 رديف كردن و الگو سازي.
 مفاهيم و اشكال هندسي (نقطه ، گردي، سه گوش، چهار گوش).
 مفاهيم زماني (شب ـ روز و …).
 درك مفهوم عدد و شناخت شكل اعداد.
 شناخت وسايل و ابزار آموزش مفاهيم رياضي ، ساخت و كاربرد آنها.

ب) آموزش مفاهيم علوم تجربي:
 اهداف آموزش علوم تجربي.
 اهميت و ضرورت آموزش علوم تجربي به كودكان.
 محتواي آموزش علوم تجربي براي كودكان با توجه به مراحل رشد.
 آشنايي با موجودات روي زمين
 انسان (بدن انسان، حواس پنج گانه، رشد انسان، عوامل مؤثر در رشد).
 گياهان (انواع گياهان ، رشد آنها).
 جانوران (انواع جانوران، رشد آنها، محل زندگي ، تغذيه و …).
 آشنايي با شكل ظاهري زمين؛‌كوه، دشت، جنگل ، بيابان ، دريا.
 آشنايي با پديده هاي طبيعي ؛ باد، آب، بران، هوا ، خاك ، سنگ.
 آشنايي با پديده هاي فيزيكي در محيط؛ نور، حركت ، صدا، جاذبه.

نكات مهم در آموزش مفاهيم رياضي و علوم در پيش از دبستان:
 اهميت مشاهده و تجربه در آموزش.
 استفاده از وسايل كمك آموزشي.
 پرورش خلاقيت.
 فعاليت گروهي.
 استفاده از گردش ها و بازديد هاي علمي.
 تربيت و اجراي بازهاي مناسب آموزشي مرتبط با مفاهيم رياضي و علوم.
 تهيه وسايل ساده علمي و انجام آزمايشهاي ساده علمي.

فعاليتهاي عملي:
 تهيه وسايل كمك آموزشي براي آموزش مفاهيم رياضي و علوم مانند:

دو مينوهاي رنگ، اشكال، اعداد ، رديف سازي، تابلوهاي آموزش فصل ها، انواع حيوانات و گياهان.
 تهيه وسايل ساده براي انجام آزمايشهاي ساده در مورد حواس پنج گانه .
 تهيه وسايل ساده براي شمارش و دسته بندي.
 تهيه وسايل ساده براي آزمايش در مورد آب، خاك، هوا و …
 طراحي بازي هاي آموزشي براي آموزش مفاهمي رياضي و علوم.

منابع پيشنهادي:
1 ـ رياضيات در دنياي كودك . مري كورت، ترجمه سرور كتبي.
2 ـ آزمايشهاي علوم براي دوره آمادگي و دبستان . جين هارلان ترجمه منشي طوس. مشهد انتشارات آستان قدس 1272.
3- مفاهیم ریاضی - آموزش ریاضیات پیش از دبستان – آقای مبینی، انتشارات به نشر
4- آموزش علوم به کودکان، دکتر نوروزی و خانم سینایی، انتشارات پیام آموزش مفاهیم
5- آموزش مفاهیم ریاضی : برای کودکان قبل از دبستان – بیژن محمدی لویه – نشر مارال 1386
6 -آموزش مفاهیم علوم: برای کودکان قبل از دبستان – بیژن محمدی لویه – نشر مارال 1386


آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
سرفصل ها
الف: آشنايي با مهارتهای اجتماعي

 تعريف رشد اجتماعي.
 اهداف آموزش مهارتهای اجتماعي به كودكان.
 عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی کودکان.
 مراحل رشد اجتماعی.
 تاثیر مهدکودک بر رشد اجتماعی کودکان.
 ضرورت شناخت محيط اجتماعي براي كودكان.
 روشهای آموزش مهارتهای اجتماعي به كودكان.
 تاثیربازی، قصه وسایرفعالیتهاوبرنامه های ویژه آموزش خردسالان دررشد اجتماعی.
 تاثیر رسانه ها در رشد اجتماعی کودکان.
 تاثیر گروه های اجتماعی مختلف بر رشد اجتماعی کودکان به خصوص همسالان.
 تاثیر مربیان، والدین به ویژه مادر در رشد اجتماعی کودکان.
 چگونگی تنظیم فعالیتهای آموزشی برای آشنایی با زندگی اجتماعی.
ب : آشنايي با مفاهيم ديني
 تعریف برنامه ها و فعالیتهای دینی برای کودکان.
 اهداف ارائه مفاهيم ديني به كودكان.
 ضرورت و اهميت ارائه مفاهيم ديني به كودكان.
 مراحل رشد تفکر مذهبی از دیدگاه نظریه پردازان(پیاژه، گلدمن، کلبرگ و ...)
 روشهای ارائه برنامه ها و فعالیتهای ديني به كودكان.
 مفاهیم دینی قابل ارائه و مورد نیاز برای کودکان به تفکیک سن.
 ضوابط ارزشیابی از مفاهیم دینی ارائه شده به کودکان.

منابع پیشنهادی:
1- آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، دکتر ناصر باهنر
2- تعلیم و تربیت و مراحل آن، دکتر غلامحسین شکوهی


قصه گویی و نمایش خلاق

سرفصل ها:
الف )قصه گویی:
تعريف قصه گويي و قصه خواني و تفاوت آنها با يكديگر
 انواع قصه گويي و قصه خواني.
 شناخت اصولي كه در قصه گويي و قصه سازي براي كودكان بايد رعايت شود.
 آشنايي با ويژگيهاي قصه گو.
 آشنايي با شرايط قصه گويي (انتخاب داستان و زمان و مكان نشستن مخاطبين …).
آشنايي با شيوه هاي قصه سازي (گروهي ـ انفرادي).
 آشنايي با شيوه هاي انتخاب قصه براي كودكان.
 نقش قصه گويي در پرورش خلاقيت و استعدادهاي كودكان.
 آشنايي با منابع مفيد در زمينه قصه گويي.
فعاليت عملي:
ـ انجام عملي قصه گويي در كلاس.
ـ انجام عملي قصه سازي در كلاس.
ـ انتخاب حداقل دو اثر در هر يك از مقوله هاي ادبيات كودكان و ارزشيابي بر هر يك بنا به ضوابط ارزشيابي بحث شده در كلاس

ب)نمایش خلاق
سرفصل ها:

 تعاريف و اهداف فعاليتهاي نمايشي براي كودكان.
 آشنايي با انواع فعاليت هاي نمايشي (خلاق ، براساس داستان ، براساس بازيهاي تخيلي ، عروسكي… ).
 شناخت روشهاي اجراي فعاليت هاي نمايشي براي كودكان.
 شناخت وسايل مورد نياز براي اجراي فعاليتهاي نمايشي و روشهاي تهيه وسايل ( لباس ، ماسك …).
 نقش فعاليت نمايشي در پرورش خلاقيت و استعدادهاي كودكان.
 آشنايي با منابع مفيد در زمينه فعاليت هاي نمايشي.


فعاليت عملي:
 اجرايي انواع فعاليت هاي نمايشي مثل عروسكي، داستان،…..
 اجراي انواع فعاليت هاي نمايشي براي كودكان و توسط كودكان.

منابع پيشنهادي:
1 ـ قصه و قصه گویی – محمدرضا یوسفی – نشر پیک بهار 1386
2 ـ اصول ادبيات كودكان، علي اكبر شعاري نژاد.
3 ـ قصه گويي و نمايش خلاق، ثريا قزل اياغ
4 ـ الفباي قصه نويسي، محمدرضا سرشار.
5 ـ گذري در ادبيات كودكان، دخت دولت آبادي و توران خمارلو. انتشارات كتاب كودك.
6 ـ دنياي قصه گويي ، آن پلوفسكي ، ترجمه اقليدي . انتشارات سروش.
7 ـ بچه ها مي تواند قصه بسازند، اسماعيل همتي.
8 ـ قصه گويي و راه و رسم آن . مصطفي رحمان دوست.
9- رویکردی بر قصه گویی و نمایش خلاق – یحیی ناظمی – نشر پاپار 1385
نقاشی و کار های دستی کودکان
الف:نقاشی
سرفصل ها:

 شناخت اهداف نقاشي كودكان .
 آشنايي با مراحل نقاشي كودكان و ويژگيهاي هر مرحله: (مرحله نقطه گذاري . خط خطي …).
 ويژگي هاي نقاشي كودكان (شفاف بيني، جان دارپنداري، واژگوني و …).
 انواع نقاشي هاي كودكان: (نقاشي آزاد، با موضوع ، براساس داستان و گروهي…).
 تكنيك هاي نقاشي كودكان:
1 ـ كلاژ و نقاشي: نقاشي با نخ، رنگ افشاني و نقاشي با اشكال هندسي .
2 ـ چاپ با مواد مختلف
3 ـ قرينه سازي و تكميل آن
 چگونگي بهره گيري از نقاشي در انتقال مفاهيم مختلف بهداشتي ، فرهنگي و اجتماعي به كودكان.
 آشنايي با شيوه هاي مناسب سازي فضا براي نقاشي كودكان (چيدن وسايل و ابزار…).فعاليت عملي:
انجام انواع تكنيك هاي نقاشي در كلاس درس و مهدكودك.
ب:کاردستی
سرفصل ها:
 آشنايي با هدفهاي كارهاي دستي.
 اهميت كارهاي دستي در پرورش خلاقيت و استعدادهاي كودكان.
 آشنايي با تكنيك هاي مختلف در فعاليت ها و سرگرميهاي سازنده.
 روشهاي آموزش كارهاي دستي كودكان.
 شناخت ابزار و وسايل كارهاي دستي و كاربرد آنها (تهيه خمير، چسب و رنگ ….).
 شناخت اصولي كه در آموزش كارهاي دستي به كودكان بايد رعايت شود و ….
 شناخت انواع كارهاي دستي براي سنين مختلف (كلاژ، ماسك).
 استفاده از وسايل بي مصرف براي كارهاي دستي.

فعاليت عملي:
ـ انجام انواع كارهاي دستي در كلاس، مهدهاي كودك و خانه.

منابع پيشنهادي:
1 ـ نقاشي كودكان و فعاليت آن، آنااوليورفراري، ترجمه: عبدالرضا صرافان ـ انتشارات دستان آموزش هنر، تاليف مينو واثقي ، انتشارات پيام نور.
2-آموزش هنر براي خردسالان، ترجمه مرضيه قره داغي ـ انتشارات دنياي نو.
3-سرگرمی های سازنده و کاردستی کودکان – محمدحسین مرجو – کانون پرورش فکری کودکان 1381
4-کارهای دستی و هنری کودکان – لیلا انگجی ، منوچهر ترکمان – انتشارات مدرسه 1385
5-کارهای دستی با وسایل ساده – انتشارات مدرسه

 

بازی و اسباب بازی
سرفصل ها:

الف) بازي:
1 ـ تعريف بازي .
2 ـ عوامل مؤثر در بازي هاي كودكان.
3 ـ نقش بازي در رشد و سلامت كودكان: رشد جسمي، ذهني، عاطفي، اجتماعي و اخلاقي.
4 ـ بازي و خلاقيت.

ب) انواع بازي:
1 ـ انواع بازي هاي از نظر سن و مرحله رشد:
1 ـ 1 ـ بازي هاي تمريني.
2 ـ 1 ـ بازي هاي تخيلي.
3 ـ 1 ـ بازي هاي با قاعده.

2 ـ انواع بازي از نظر اجرا:
1 ـ 2 ـ فردي.
2 ـ 2 ـ گروهي.

3 ـ از نظر محتوا:
1 ـ 3 ـ بازي هاي آموزشي.
2 ـ 3 ـ بازي هاي سرگرم كننده.
3 ـ 3 ـ بازي هاي سازنده (خلاق).
4 – 3 ـ بازي هاي سنتي.
5 ـ 3 ـ بازي هاي الكترونيكي.
6 ـ 3 ـ بازي هاي آزاد.

4 ـ از نظر فضاي بازي:
1 ـ 4 ـ بازي هاي فضاي باز.
2 ـ 4 ـ بازي هاي فضاي بسته.
5 ـ از نظر وسايل بازي:
1 ـ 5 ـ بازي هاي بدون وسيله.
2 ـ 5 ـ بازي هاي با وسيله.

ج) نكات مهم در بازي كودكان
1 ـ شروع بازي.
2 ـ هنگام بازي.
3 ـ در پايان بازي.
4 ـ انتخاب اسباب بازي هاي مناسب براي هر سن.

فعاليت هاي علمي:
1 ـ بازديد از مراكز تهيه وسايل آموزشي و اسباب بازي ها.
2 ـ تهيه و ساخت بازي هاي آموزشي.
3 ـ آشنايي با وسايل تهيه و ساخت باز يهاي آموزشي.
4 ـ اجراي بازي ها توسط مربيان در كلاس.

منابع پشنهادی:
1-یادگیری از طریق بازی – سیدرضا فلاح چای – انتشارات انجمن اولیاء و مربیان : 1382
2-ایمنی کودک ( با اشاره به نکات ایمنی اسباب بازی و خطرات احتمالی ) – قاسم عسگری زاده – انتشارات ودیعت: 1384
3-اثر بازیهای رایانه ای بر روی کودک – بری گانتر – مترجم : سیدحسین پورعابدی – جوانه رشد : 1383
4-راهنمای انتخاب اسباب بازی – محمدرضا مطهری – انتشارات البرز : 1382
5-راهنمای انتخاب اسباب بازی – قاسم عسگری زاده – نشر آبی : 1385
6-روانشناسی بازی – دکتر سیامک مهجور – ساسان 1380
7-صدبازی با نوزاد – امامی ، امینایی ، جلیل وند ، علیمراد – موسسه پژوهشی کودکان دنیا 1381
8-بازی ها و سرگرمی های آموزشی کودکان پیش دبستان از 5/2 تا 5 سالگی – رولین و سوزان مرودیت مترجم : سیروس صوت – نشر خجسته 1387آشنایی با اختلالات رفتاری کودکان
سرفصل ها:
الف : اختلالات رفتاری
 تعریف اختلال رفتاری.
 مروری بر اختلالات شایع رفتاری.
 مروری بر اختلالات شایع رشدی.
 شناخت کودکان استثنایی و منابع ارجاع آنان.

ب: روشهای تغییر و اصلاح رفتار
 اصول کلی تغییر رفتار (ایجاد ارتباط، ارزیابی دقیق رفتار هدف، تعریف دقیق رفتار هدف و غیره).
 سبب شناسی و پدید آئی رفتار نابهنجار با تاکید بر دیدگاه رفتاری.
 روشهای و تکنیک های اصلاح رفتار کودکان.
 مهارتهای مربوط به افزایش رفتارهای مطلوب (توجه ، پاداش ، تحسین القابی).
 مهارتهای مربوط به کاهش رفتارهای نامطلوب (بی توجهی ، محروم سازی ، تنبیه).
 آشنایی با مراجع و مراکز مشاوره و درمان برای ارجاع مشکلات کودکان و خانواده ها.

منابع پیشنهادی:
1 – روشهای تغییر رفتار: دکتر سیف. انتشارات دانا، 1373.
2 – راهنمای اصلاح و رفتار کودکان و نوجوانان، دکتر یوسف کریمی ، فاطمی 74.
3 – اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن. مریم سیف نراقی و عزت الله نادری ، تهران، بدر 1370.
4 – اختلالات رفتاری کودکان، ترجمه تقی منشی طوسی – انتشارات قدس رضوی 1367.
مهارت های زندگی
سرفصل ها:
 تعريف مهارتهاي زندگي.
 ضرورت آموزش مهارتهاي زندگي.
 مروري بر مباني نظري آموزش مهارتهاي زندگي.
 شيوه هاي آموزش مهارتهاي زندگي.
 انواع مهارتهاي زندگي:

1 ـ مهارت مربوط به شناخت خود
الف: مهارتهاي مربوط به ابراز وجود.
ب : كنار آمدن با عواطف و هيجانات.

2ـ مهارت مربوط به نحوه ارتباط با ديگران.
الف: مهارت مربوط به دوست و دوست يابي.
ب: گوش دادن مؤثر.

3ـ مهارت مربوط به تصميم گيري و حل مساله.
4ـ مهارت مربوط به پرهيز از خشونت (رفتارهاي مناسب).
5ـ مهارت مربوط به مراقبت از سلامتي ـجسمي و روحي).

منابع پيشنهادي:
1 ـ برنامه هاي آموزش مهارتهاي زندگي . مولف: سازمان جهاني بهداشت، ترجمه خانم محمد خاني و نوري قاسم آبادي.
2 ـ روانشناسي قاطعيت . ترجمه عباس چيني.
3- آموزش مهارتهای زندگی به کودکان از طریق بازی دکتر جودی هانا والت اسلوبیک – مترجم : الهه خوشنویس، محمدرضا امیریان – رسبینا : 1383
حقوق کودک
سرفصل ها:
 تعريف كودك ، حق و ارتباط آن با رشد كودك.
 ضرورت توجه به حقوق كودكان.
 حقوق كودك در خانواده (با توجه به قوانين داخلي).

1 ـ‌ تكاليف والدين نسبت به فرزندان.
2 ـ تكاليف فرزندان نسبت به والدين.

 حقوق كودك در مراكز آموزشي با توجه به قوانين داخلي
 كودك آزاري:
 تعريف كودك آزاري.
 عوامل موثر در كودك آزاري.
 انواع كودك آزاري.

1 ـ غفلت و بي توجهي.
2 ـ آزار عاطفي.
3 ـ آزار جسمي.
4 ـ سوء استفاده (جنسي ، مواد مخدر ، كار …).
5 ـ پيامدهاي آزار به كودكان.
6 ـ قوانين موجود در زمينه حمايت از كودكان آزار ديده.
7 ـ موانع تحقق حقوق كودك و راهكارهاي آن.

 شيوه هاي آشنايي كودكان با حقوق خود.
 آشنايي با پيمان جهاني حقوق كودك (به اختصار).

منابع پیشنهادي:
1 ـ كتابخانه راهنماي آموزش پيمان نامه حقوق كودك . انتشارات يونيسف.
2 ـ كتابچه راهنماي كارگاه هاي شناخت حقوق كودك ترجمه مهدخت صنعتي و ناصر يوسفي. انتشارات كانون 1375.
3 ـ حقوق تطبيقي كودكان. شيرين عبادي.پیوست ها
پیوست یک
کارورزی یک

به عنوان یک واحد آموزشی است که به طور همزمان با دروس آشنایی با اصول برنامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان و روانشناسی کودک گذرانده می شود. دانشجویان با راهنمایی های استاد کارورزی برنامه های آموزشی در زمینه رشد شناختی،عاطفی،اجتماعی،جسمانی ،گفتاری وزبانی را فرا می گیرند.

هدف از کارورزی آشنایی با مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی است و طی آن آموزش گیرندگان با وظایف و مسئولیت های مدیر مهدکودک و مربی کودک آشنا می شود و این انتظار وجود دارد تا به مشاهده دقیق وعلمی محیط آموزشی و رفتار کودک بپردازند.
سر فصل های کارورزی1 که شامل تا 40 ساعت است به شرح زیر می باشد:

1. بازدید از چند مهد کودک.

2. مشاهده وتهیه گزارش اولیه وگزارش نهایی از مشخصات ساختمان،وضعیت و امکانات وتجهیزات و موارد ایمنی،بهداشتی وآموزشی وهمچنین برنامه های آموزشی درخصوص گروه سنی شیرخوار تا پایان 6سال.
تبصره: جهت گزارش اولیه فرم شماره1 ضمیمه گردیده است.

3. ساعات کارورزی متشکل از 2 ساعت جلسات توجیهی 1 ساعته می باشدکه در ابتد ا و اواسط دوره کارورزی تشکیل می گردد و در این جلسات سرپرست کارورزی به توضیح وتشریح مفهوم وهدف کارورزی در این دوره پرداخته وچگونگی مشاهده وتهیه گزارش کار را به آنها آموزش می دهد،بحث وتبادل نظرپیرامون مراکز بازدید شده ، بررسی مشکلات وارائه راه حلها،پیشنهادات ونظریات آنها درطی جلسات پایانی انجام می گیرد.

18 تا 38ساعت عملی، کارورز در مهد حضور دارد که به صورت 6تا 13 جلسه 3ساعته که طی دو هفته تا حداکثر یک ماه انجام می گیرد.کارورزان با تهیه گزارش از هر جلسه ،گزارش کاملی در پایان به استاد مربوطه ارائه می دهندواستاد کارورزی با نظارت و راهنمایی در طول دوره نقاط مثبت و منفی را برای دانشجو مشخص می نماید.درپایان دوره با توجه به کلیه مواردی که کارورز انجام داده ارزیابی صورت می گیرد
+ نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 18:32 |
از والدین گرامی خواهشمنداست کودک خود را رأس ساعت تعیین شده تحویل وترخیص نمایند.
۲-خواهشمنداست غیبت کودکان خود را دراسرع وقت به مهدکودک اطلاع دهید ودر صورت بیماربودن کودک جهت پیشگیری از شیوع بیماری در مهدکودک از آوردن فرزندتان خودداری فرمایید ، زیرا مهدکودک از پذیرش کودکان بیمار تا بهبودی کامل معذور است.
۳-تعطیلات مهدکودک تابع تقویم و تعطیلات رسمی کشور است وشهریه کودک برای این ایام از جمله فروردین ماه به طور کامل دریافت میگردد.
۴-استفاده از وسایل زینتی مانند گوشواره ، گردنبند ، انگشتر در مهدکودک جهت مسایل ایمنی وامنیتی ، ممنوع است ودر صورت استفاده وگم شدن وسایل یاد شده ، مهد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
۵-خواهشمنداست در صورت ترخیص کودک وسایل شخصی وی را از مهد کودک تحویل بگیرید ، درغیر این صورت حداکثر وسایل تا یک ماه نگهداری می شود و از آن تاریخ به بعد مهد در قبال وسایل هیچ گونه مسئولیتی ندارد.همچنین مهد در حفاظت از اسباب بازیهایی که توصیه نشده است مسئولیتی ندارد.
۶-پیش از پایان دوره آمادگی کارت پایان دوره ،توسط مهد تهیه شده که فقط به کودکانی اعطاء می شود که تمام سال تحصیلی را در کلاس آمادگی۱(۴تا۵سال) و یا آمادگی ۲(۵تا۶سال) حضور داشته باشند.
۷- خواهشمند است کودکان را رأس ساعت تعیین شده در مهد حضور یابد تا از برنامه های آموزشی عقب نمانند.
۸-از آوردن تنقلات غیربهداشتی از جمله چیپس و پفک و.... جداً خودداری شود.
۹-در صورت تمایل برای ترخیص کودکتان از مهد کودک لطفاً از ۱۰ روز قبل اعلام فرمایید تا مهد برای جایگزینی کودک دیگری با فرزند شما اقدام نماید.
۱۰-مهدکودک در برنامه ریزی وهماهنگی سرویس،معرفی فرد ذیصلاح ، نظارت بر نحوه سرویس دهی رانندگان به کودکان دخالت دارد ولی حفظ سلامت کودکان در هنگام رانندگی و رفت وآمد به عهده راننده است.
۱۱-شرکت والدین در جلسات آموزشی ، مشاوره وسخنرانی بسیار حائز اهمیت است ، بنابراین خواهشمند است در صورت امکان در این برنامه ها شرکت نمایید.
۱۲-تغذیه و میوه کودک در ظرف دردار ومحکم قرار داده شود تا از آلوده شدن ، خراب و له شدن و یا کثیف شدن دیگر وسایل جلوگیری شود.
۱۳-اگر وسیله ای از کودک در مهد جا مانده ویا با وسیله کودک دیگری تعویض شده ،سریعاً به مهد اعلام فرمایید تا پیگیری شود.
۱۴-در خصوص تغذیه مشترک با مهد کودک همکاری نموده وطبق لیستی که تحویل داده می شود عمل نمایید چرا که کودکان به آنچه دیگران مصرف می کنند خیلی توجه دارند و هرآنچه شما برایشان تهیه کرده باشید به اندازه خوراکی دوستانشان برایشان جالب نیست.
۱۵-چون مهد با دریافت شهریه های کودکان ،هزینه های خود را تأمین می کند ، خواهشمند است ، شهریه کودکان را تا پنجم هر ماه پرداخت نمایید.
۱۶-در صورتی که می خواهید جایزه ای برای فرزندتان تهیه کنید لطفاً با مهد هماهنگی فرمایید تا علاوه بر راهنمایی شما در تهیه نوع جایزه ، زمان مناسبی برای دادن آن به کودک تعیین نمایید.
۱۷-خواهشمند است آموزش پیش دبستانی را جدی بگیرید و از غیبت های مکرر کودک جلوگیری به عمل آورید.
۱۸-خواهشمند است از اطلاعیه ها و مطالب ودیگر مواردی که بر روی تابلوی اعلانات مهدکودک ، جهت آگاهی شما از برنامه های مهد نصب می گردد ، توجه فرمایید.
پدر ومادر گرامی پیشاپیش از همکاری شما و رعایت مقررات عمومی مهدکودک سپاسگذاریم امیدواریم اوقات پرباری را در کنار یکدیگر سپری کنیم.
+ نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 18:28 |